Obsesif kompulsif bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler, örneğin patojen korkusuyla ellerini çok sık yıkar. Böyle bir zorlama, gündelik hayatı tamamen belirleyecek şekilde yoğunlaşabilir. Obsesif kompulsif bozukluğu tedavi etmek ve kontrol altına almak için kullanılabilecek tedaviler vardır. 

Bir bakışta

  • Obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların yaşamları obsesif düşünce ve kompulsiyonlarla şekillenir.
  • Bozukluk çok belirginse, çok stresli olabilir ve normal günlük yaşamı imkansız hale getirebilir.
  • Takıntılı düşünceleri ve eylemleri kasıtlı olarak bastırmak genellikle mümkün olmaz ve bu sıklıkla kaygıyı tetikler.
  • Davranışçı terapi, obsesif-kompulsif bozuklukla nasıl iyi yaşanacağını öğrenmeye yardımcı olur.
  • Ayrıca ilaç kullanımı da mümkündür.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Kişi tam hizalanmış parke taşlarının üzerinde duruyor.

Obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Evden çıkıp arabaya oturur oturmaz kişi kendine ocağı kapatıp kapatmadığını ya da kapıyı kilitleyip kilitlemediğini sorar. Bu rahatsız edici duyguyu herkes bilir. Ancak bazı insanlar için, bir şeyi unutma ya da kolayca önlenebilir bir hata yapma korkusu o kadar büyüktür ki bu kişiler kontrol takıntısı geliştirir. Böyle bir takıntı o kadar güçlü olabilir ki zamanla günlük hayatın tamamını belirler.

Önemli bilgi: Doğru tedavi ile obsesif kompulsif bozukluğun etkileri hafifletilebilir ve büyük ölçüde normal bir yaşam yeniden mümkün olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluğun belirtileri nelerdir?

Obsesif-kompulsif bozukluk, obsesyonlar ve kompulsiyonlar ile karakterizedir.

Takıntılı düşünceler, sürekli tekrarlanan ve istemeden ön plana çıkan stresli düşüncelerdir. En yaygın saplantılar, bir şeyi unutmak veya mikrop kapmakla ilgili eziyet verici endişeleri içerir. 

Kompulsiyonlar, obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin sıklıkla tekrarladığı ritüellerdir. Bu ritüellerin amacı, kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri ortadan kaldırmak ve onu tekrar sakinleştirmektir. 

Örneğin el yıkama veya temizlik takıntısı için bir zorlama geliştiren insanlar, kirden ve hastalıkların bulaşmasından korkarlar. Bu, sürekli ellerini yıkamalarına veya daireyi sürekli temizlemelerine yol açar.

Düzen takıntısı olan insanlar, masada, raflarda veya evin her yerindeki nesnelerin belirli bir yerde ve belirli bir yönde olması gerektiğine inanırlar. Aksi takdirde huzursuz olurlar. Bu gerginlik, örneğin nesnelerin doğru düzenlenmesi gibi bir olağan ritüel yerine getirilmezse korkuya dönüşür.

Obsesif kompulsif bozukluğun olası belirtileri: el yıkama takıntısı, temizlik takıntısı, düzen takıntısı.

Obsesyonları ve kompulsiyonları olan birçok insan bunları kendileri de aşırı veya anlamsız bulur. Düşünceler ve eylemler kasıtlı karşı önlemlerle engellenemez. Bu genellikle kaygıyı artıran bir güçsüzlük hissi yaratır. Bazı insanlar "çıldırmaktan" bile korkarlar.

Obsesif kompulsif bozukluğun nedenleri nelerdir?

Bir obsesif-kompulsif bozukluk geliştiğinde, muhtemelen birkaç neden bir araya gelir: Bunlar muhtemelen obsesif-kompulsif bozuklukların ailede ortaya çıkması (aile yatkınlığı), psikolojik faktörler ve dış koşulları içerir.

Obsesif kompulsif bozukluk, travma, yaşanan feci bir olay veya ciddi bir yaşam krizi sonucu gelişebilir. Örneğin obsesif kompulsif bozukluğu olan bazı insanlar, çocukluklarında tekrarlayan istismar veya ebeveynlerinin ölümü nedeniyle ciddi travma yaşamışlardır. 

Ek olarak, belirli kişilik özellikleri obsesif kompulsif bozukluğun gelişimini kolaylaştırabilir. Obsesif kompulsif bozukluk geliştiren bazı insanlar güçlü bir sorumluluk duygusuna sahiptir ve özellikle itinalıdır. Bazen hata yapmaktan çok korkarlar.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan kaç kişi var?

Almanya'da her 100 kişiden 3'ünün yaşamları boyunca obsesif-kompulsif bozukluk geliştireceği tahmin edilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk kendini genellikle çocuklukta ve gençlerde gösterir. Prensip olarak, ancak, yaşamın herhangi bir aşamasında da ortaya çıkabilirler.

Obsesif kompulsif bozukluk nasıl seyreder?

Obsesif kompulsif bozukluk aniden değil zamanla gelişir. Takıntıları olan birçok insan, ritüeller için giderek daha fazla zaman ve enerji harcadığını ancak yavaş yavaş fark eder. İleri obsesif kompulsif bozukluk, işte, özel yaşamda ve hayat arkadaşıyla ilişkide sorunlara yol açabilir. Bazı kişilerin hayatlarının tamamı takıntılar ve ritüeller tarafından belirlenir hale gelmektedir.

Obsesif kompulsif bozukluğun nasıl geliştiği kişiden kişiye değişir. Rahatsızlıklar geçici olarak azalabilir ve daha sonra tekrar yoğunlaşabilir. Bazı kişilerde ayrıca haftalar veya aylar boyunca hiç rahatsızlık görülmeyebilir. Takıntıların doğası da zamanla değişebilir.

OKB genellikle tedavi edilmediğinde kronikleşir. Pek çok insan, kompulsiyonlarıyla iyi başa çıkabilmek ve günlük yaşamlarıyla baş edebilmek için profesyonel yardıma ihtiyaç duymaktadır. 

Obsesif kompulsif bozukluk nasıl teşhis edilir?

Obsesif kompulsif bozukluğu benzer semptomlara sahip başka bir bozukluktan ayırt etmek bazen zordur. Örneğin sürekli gelecek için endişelenen kişilerde, yaygın anksiyete bozukluğu da olabilir. 

Obsesif kompulsif bozukluk ayrıca, diğer zihinsel hastalıklarla ve sorunlarla birlikte ortaya çıkabilir. Obsesif kompulsif bozukluğu olan birçok kişi aynı zamanda depresyondan da muzdariptir. Bu durumda iki hastalık birbirini güçlendirebilir.

Güvenilir bir teşhis için önce aile doktorunuzu görmeniz mantıklıdır. Bir psikoterapi merkezinden randevu almak da mümkündür. Görüşmede, özellikle obsesyon ve kompulsiyonların türü hakkında sorular sorulur, örneğin:

  • Aklınıza deneseniz de bir türlü kurtulamadığınız belirli düşünceler veya görüntüler geliyor mu?
  • Bu düşüncelerin ve görüntülerin yok olması için ne yapıyorsunuz?
  • Eylemlerinizin anlamsız veya aşırı olduğunu düşünüyor musunuz?
  • Bazı şeyleri isteğiniz dışında tekrar tekrar yapmak zorunda olduğunuz izlenimine kapılıyor musunuz?

Önemli bilgi: Teşhis için kompulsiyonların en az 2 haftadır mevcut olması gerekir. Bu esnada kompulsiyonlar çoğu gün ortaya çıkmalı veya günlük yaşamı etkilemelidir. Bazen obsesif kompulsif bozukluğun etkisi fiziksel olarak da kendini gösterir: örneğin el yıkama takıntısından dolayı ellerin çatlaması.

Obsesif kompulsif bozukluk nasıl tedavi edilir?

Psikoterapötik tedavi, obsesif düşüncelerin ve zorlayıcı eylemlerin, normal bir günlük yaşamın mümkün olacağı şekilde hafifletilmesine yardımcı olur. Obsesif kompulsif bozukluk tam olarak tedavi edilememektedir.

Obsesif kompulsif bozukluk tam olarak tedavi edilemese de profesyonel yardım ile yönetilebilmektedir.

Psikoterapinin en sık önerilen şekli bilişsel davranışçı terapidir. Davranışçı terapinin bir parçası olarak veya buna ek olarak, otojenik eğitim veya nefes egzersizleri gibi gevşeme teknikleri, obsesif-kompulsif bozukluk semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Psikoterapiye ek olarak ilaç kullanılması da mümkündür. Genellikle antidepresanlar (depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar) reçete edilir. Doktorlar bu ilaçları, psikoterapi başlamadan önce bir bekleme süresini aşmak için de yazabilir.

Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi ile ilgili daha detaylı bilgiyi gesundheitsinformation.de sitesinde bulabilirsiniz.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin günlük yaşamı nasıldır?

Obsesif kompulsif bozukluk genellikle çok rahatsız edicidir ve çok zaman alıcı olabilir. Takıntılar o kadar güçlü hale gelebilir ki kişi artık normal bir yaşam sürdüremez. Obsesif kompulsif bozukluğu olan insanlar, genellikle obsesyon veya kompulsiyonlarından utanır. Bu nedenle birçoğu, takıntılarını başkalarından saklamaya çalışır. Bu da ayrıca son derece yorucu olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan insan, yardım aramadan ve partnerine veya diğer yakınlarına bunu söylemeden önce genellikle uzun süre tereddüt eder. Bazıları durumlarının bilinmesinin iş ve aile hayatını olumsuz yönde etkileyeceğinden endişe eder. Başarılı bir tedaviden sonra birçok kişi daha önce yardım aramadığı için pişmanlık duyar.

Obsesif kompulsif bozukluk, sevdiklerinizin davranışlarını da etkiler. Örneğin kendilerini, hasta kişiyi onun düzensizlik olarak adlandırabileceği bir şeyle sinirlendirmemek için, belirli bir düzen kalıbına uymaya mecbur hissedebilirler.

Özellikle ebeveynler, çocuklarının takıntılarını neden daha önce fark etmedikleri konusunda kendilerini sorgularlar. Obsesif kompulsif bozukluğun yakınlar tarafından fark edilmesinin zaman alması normaldir. Bunun birçok nedeni vardır: Obsesif kompulsif bozukluğu olan bazı kişiler, bunu örtbas etmek için ellerinden geleni yaparlar. Diğerleri obsesif kompulsif bozukluğu uzun süre kendileri de fark etmez veya yardım kabul etmek istemez.

Ancak kişinin kendi ailesi ve arkadaş çevresi önemli bir yardımcı olabilir: çünkü yakın akrabalar, hayat arkadaşları veya yakın arkadaşlar genellikle yabancılardan daha fazla anlayış gösterirler. Aile tedaviye dahil olduğunda, korkular ve takıntılarla yüzleşmek daha kolay olabilir. Bu da tedavinin bitiminden sonra elde edilen başarıyı uzun vadede sürdürmek için önemli bir faktör olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk için nereden destek alabilirim?

Kendi kendine yardım grupları, Obsesif kompulsif bozukluğa sahip insanlara ve ilgililere bilgi ve danışmanlık hizmeti ve kişisel deneyimlerini paylaşma gibi olanaklar sağlar. Böyle bir paylaşım, genellikle zorlayıcı dürtülerle daha iyi başa çıkmaya yardımcı olur. Obsesif kompulsif bozukluk hakkında iyi ve saygın bilgiler sunan kitaplar ve web siteleri de bazıları için iyi birer yardımcıdır.

Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) (Kendi kendine yardım grupları için teşvik ve destek ulusal iletişim ve bilgilendirme noktaları) web sitesinde bir bilgi bankası üzerinden uygun kendi kendine yardım seçeneklerini bulabilirsiniz.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?