Organ bağışı: Çok kişisel bir karar

Organ veya doku nakli, hasta veya yaralı insanlara yardımcı olabilir ve hayat kurtarabilir. Almanya'da insanlar öldükten sonra organ veya doku bağışlamayı aktif olarak seçebilir. Bir organ bağışı kartı bu kararı belgelemektedir. Ama gerçekte kim bağışçı olarak uygundur? Ve organ bağışı konusunu ele almak neden bu kadar önemlidir?

Bir bakışta

  • Ölümden sonra yapılacak organ bağışıyla ilgili kararınızı yazılı olarak önceden vererek acil bir durumda yakınlarınızı zor bir karardan kurtarabilirsiniz.
  • Ölümden sonra bir donörden organların alınması için ön koşul, beyin ölümünün kesin olarak belirlenmesidir.
  • Organ bağışı için organları çıkarırken, cerrahlar diğer operasyonlarda olduğu kadar dikkatli çalışırlar.
  • Organ Nakli Yasası yasal kesinlik yaratır ve kötüye kullanımı önler.
Organ bağışı: Ön planda hareketli bir sedye görülmektedir. Odaksız ve arka planda, bir kişi organ nakli için organları soğutucu konteyner içinde taşıyor.

Organ bağışı nedir?

Almanya'da 9.000'den fazla insan şu anda bir organ bağışı bekliyor - birçoğu için bu hayat kurtarıcı olurdu. Organ bağışında talep arzdan önemli ölçüde daha yüksektir: Deutsche Stiftung Organtransplantation'a (Alman Organ Nakli Vakfı) göre, Almanya genelinde 933 kişi, 2021'de ölümlerinin ardından aşağı yukarı yarısı böbrek olmak üzere toplamda yaklaşık 2900 organ bağışlamıştır.

Postmortem organ bağışına (ölümden sonra yapılan bağış) ek olarak canlı organ bağışı da mümkündür. Ölüm sonrası organ bağışı ile, sağlık nedenleriyle organ bağışına ihtiyacı olan bir kişi, ölen bir vericiden yeni bir organ alır. Böyle bir durumda böbrek, kalp, karaciğer, akciğer, pankreas, ince bağırsak ve kornea gibi çeşitli dokular kullanılabilir.

Canlı organ bağışı ile sağlıklı bir insandan bir organ veya organın bir kısmı alınır ve hastaya yerleştirilir. Bununla birlikte, tüm organlar buna uygun değildir - örneğin, bir böbrek veya karaciğerin bir bölümünün nakledilmesi mümkündür.

Önemli bilgi: Bağış yapıp yapmayacağınız ve hangi organ ve dokuları bağışlamak istediğinize ilişkin karar, organ bağışı kartında veya tıbbi vasiyetnamede belgelenebilir. Bu daimi bir karar olmak zorunda değildir: Organ ve doku bağışına karşı tutumunu değiştiren herkes, önceki belgeyi yok edebilir ve istediği zaman yeni bir belge oluşturabilir.

Organ bağışının koşulları nedir?

1997 yılından bu yana yürürlükte olan Organ Nakli Yasası, ölümden sonra veya yaşarken bağışlanan organların bağışlanmasını, alınmasını, buna aracılık edilmesini ve nakledilmesini düzenler. Yasa, kötüye kullanımı önlemek için organ ve dokuların nakil için ticaretini suç saymaktadır.

Ölüm sonrası bağışta rıza ve ölüm tespiti

Ölüm sonrası bağış ancak bağışçının rızası ile mümkündür. Bunun için öncelikle hayatta iken organ veya doku bağışına yazılı olarak onay verilmiş olması gerekir. 16. yaş gününüzden itibaren böyle bir karar vermeye yetkilisiniz. 14 yaşından itibaren bir organ bağışını reddedebilirsiniz. Ölen kişi bir karar vermemişse, yakınları onun varsayılan menfaatine göre bir karar verir.

Ölen kişiden organların alınması için mutlak ön koşul, beyin ölümünün belirlenmiş olmasıdır. Bunun için iki uzmanın beyin, beyincik ve beyin sapının tam ve nihai yetmezliğini birbirlerinden bağımsız olarak belirlemesi ve bu bulguları kaydetmesi gerekir. Bu, organların ancak donör şüphesiz ölmüş olduğunda ve doktorların artık onun için hiçbir şey yapamayacak durumdayken alınmasını garantiler.

Ayrıca organ bağışı amacıyla organ alınıncaya kadar, kalp dolaşım sisteminin yapay olarak çalışmaya devam ettirilmesi gerekir. Bununla birlikte, ölümlerin çoğunda önce kalp durması meydana geldiğinden, ölen insanlardan çok azı potansiyel organ bağışçısı olabilmektedir. Doku bağışı biraz farklıdır: Dokular genellikle organlardan daha az kanla beslendiğinden, kalp dolaşım sistemi durduktan 72 saat sonra bile bağış yapmak mümkün olabilir. Doku çıkarılması için de ön koşul, beyin ölümünün iki bağımsız uzman tarafından belirlenmesidir.

Genel olarak organ bağışı için bir üst yaş sınırı yoktur: burada ölen kişinin sağlık durumu ve organlarının durumu belirleyicidir. Ayrıca organ bağışını kesin olarak dışlayan çok az hastalık vardır. Bunlar, örneğin, akut kanser hastalıklarını veya bulaşıcı hastalıkları içerir. Diğer hastalıklarda, sorumlu hekimler nakil onayına duruma göre karar verir.

Canlı organ bağışında donörün sağlığını korumak

Canlı organ bağışı için aşağıdaki şartlar aranır: Reşit olma yaşı, yazılı onam, uygunluk ve uzman görüşü.

Canlı organ bağışı, sağlıklı bağışçılar için riskler içerebilir. Bu nedenle katı koşullar geçerlidir. Yalnızca yakın bir akraba – örneğin ebeveynler, çocuklar veya hayat arkadaşı – veya açıkça kişisel olarak bağlantılı ve organ alıcısına yakın olan bir kişi bağışçı olarak kabul edilebilir. Bağışçının reşit ve onay verebilecek durumda olması gerekir. Ayrıca, kapsamlı bilgi verildikten sonra, gönüllü olarak çıkarılmasına rıza göstermeli ve tıbbi değerlendirmeye göre donör olarak uygun olmalıdır. Rızanın gönüllü niteliği, federal eyaletlerin etik kurulları tarafından değerlendirilir.

Ölüm sonrası organ bağışı nasıl gerçekleşir?

Beyin ölümü ve bağış için rıza şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlendikten sonra, deneyimli cerrahlar canlı bir insan üzerinde yapılan bir operasyonda olduğu gibi organları aynı özenle alırlar. Doktorlar ameliyat yarasını dikkatlice kapatır ve donörü olası bir halka açık veda için saygın bir durumda teslim eder. Yakınlar ölen kişiye diledikleri şekilde veda edebilir.

Bağışlanacak organlar çıkarıldıktan sonra uygun alıcıları bulmak için donörün organları incelenir ve doku özellikleri ve kan grubu belirlenir. Bunlar Eurotransplant Vakfı tarafından belirlenir. Eurotransplant, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, sekiz Avrupa ülkesinden oluşan bir ağdaki tüm donör organlarının değişimini koordine eder, böylece bekleme listelerindeki tüm hastalara mümkün olduğunca verimli ve adil bir şekilde bakılabilir. Akut, yaşamı tehdit eden durumdaki hastalara nakilde öncelik verilir.

Eurotransplant uygun bir alıcı belirledikten sonra, vakıf, organın alınması ile nakil arasındaki süreyi mümkün olduğunca kısa tutmak ve böylece başarı şansını artırmak amacıyla alıcıyı hemen hazırlamaya başlaması için sorumlu nakil merkezini bilgilendirir.

Kendi kararınızı yazılı olarak kaydetmeniz neden yararlıdır?

Organ bağışında bulunma isteği söz konusu olduğunda, Almanya'da karar verme çözümü geçerlidir: Nakil amacıyla organ ve doku, ölen kişiden ancak organın alınmasına yaşarken rıza göstermeleri halinde alınabilir. İdeal olan, kararın bir organ bağış kartı, tıbbi vasiyetname veya başka bir yazılı beyanla belgelenmesidir. Gelecekte bu amaçla merkezi bir organ ve doku bağışı kaydı da olacaktır.

Ölen kişinin vücudu organ bağışı için uygunsa, organ bağış kartı olup olmadığı kontrol edilir.

Yazılı bir beyan yoksa, hastanedeki hekimler, ölen kişinin vasiyetini en yakın akrabalarına sorar ve varsayılan menfaatine göre onun adına karar vermelerini ister. Bir yakının kaybından sonra böyle bir karar vermek, aile üyeleri için ek bir üzüntü ve stres nedeni olabilir. Doldurulmuş bir organ bağışı belgesi veya tıbbi vasiyetname ile onları bu tür bir yükten koruyabilir ve kendi iradenize uyulmasını sağlayabilirsiniz.

Organ bağış kartını nereden alınır ve nasıl saklanır?

Yasal ve özel sağlık sigortası şirketleri, sigortalılarına düzenli olarak posta yoluyla bilgi materyali ve organ bağışı kartı gönderir. Kredi kartı formatındaki kimlik formu birçok tıbbi muayenehanede, eczanede, hastanede ve ikametgah kayıt ofislerinde de mevcuttur.

Ayrıca Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Federal Sağlık Bilgi Merkezi) kurumundan ücretsiz bir organ bağışı kartı talep edebilirsiniz.

Kimlik kartını online olarak doldurup çıktısını almak da mümkündür.

Organ bağışı kartının bulunması kolay olmalıdır. Bu nedenle kimliği her zaman kişisel belgelerle birlikte taşımak mantıklı olabilir. Kendi kararınızı yakınlarınıza bildirmeniz ve kimliği koyduğunuz yer hakkında onları bilgilendirmeniz de önemlidir.

Organ bağışı kaydı nedir?

Organ bağışı kaydının 2022 yılı sonuna kadar tüm vatandaşlara sunulması beklenmektedir. Bu, Federal Sağlık Bakanlığı'nın portföyündeki bir otorite olan Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal İlaç ve Tıbbi Ürün Enstitüsü) (BfArM) tarafından tutulan merkezi, elektronik bir çevrimiçi kayıttır. Gelecekte, kişisel beyanınızı organ bağışı kaydına dijital olarak girebileceksiniz. Verileriniz orada güvenli bir şekilde saklanır ve yetkisiz üçüncü şahısların erişimine karşı korunur. Kayıttaki beyanınız her zaman mevcuttur ve ona her zaman erişebilirsiniz. Ölüm durumunda, ölüm belirlendikten sonra organ ve dokularınızı bağışlamak isteyip istemediğinizi netleştirmek için bu kayda yalnızca hastanedeki yetkili personel erişebilir.

Organ bağışı hakkında diğer bilgileri nerede bulabilirim?

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung'un (Federal Sağlık Bilgi Merkezi) (BZgA) organ bağış ekibi, organ ve doku bağışı konusundaki soruları yanıtlamaktadır. Çalışanlara Pazartesi'den Cuma'ya 09:00 - 18:00 saatleri arasında 0800 9040400 ücretsiz telefon numarasından ulaşılabilir.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?