Spinal stenoz

Omurga kanalı daralırsa ve bu durum omuriliğe, sinir köklerine ve kan damarlarına baskı uygularsa genellikle ağrı, duyusal bozukluklar veya felç meydana gelir. Şikayetler genellikle fizyoterapi ve ilaçlarla giderilebilir. Belirli durumlarda ameliyat seçeneği düşünülebilir.

Bir bakışta

 • Spinal stenozda omurga kanalı daralır.
 • Genellikle lomber veya servikal omurgada görülür.
 • Olası belirtiler arasında kollarda ve bacaklarda ağrı, duyusal bozukluklar veya uyuşma ve felç yer alır; servikal omurga etkilenirse, ayrıca baş dönmesi de görülür.
 • Bunun nedeni genellikle omurgadaki aşınma ve yıpranmadır: Yaşlılar, gençlere göre spinal stenozdan daha sık etkilenir.
 • Şikayetler, genellikle fizyoterapi ve antienflamatuar ağrı kesicilerle veya ilaç enjekte edilerek giderilebilir.
 • Bu önlemler yeterli olmazsa veya omurilikte hasar varsa ameliyat gerekebilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Kadın belini tutuyor, karşısında omurga modeli tutan bir doktor var.

Spinal stenoz nedir?

Spinal stenoz, omurga kanalının (spinal kanal) daralmasıdır (stenoz). Kanalın ne kadar daraldığına bağlı olarak omurilikte ve sinir köklerinde hasar meydana gelebilir.

Omurga birbirine bağlı birçok omurdan oluşur. Çoğu omurun ortasında bir boşluk (omur deliği) bulunur. Omur delikleri birleşerek omurga kanalını oluşturur. Bu kanalda, omurilik sinirlerinin (spinal sinirler) köklerinin dallandığı omurilik bulunur.

Spinal stenoz genellikle belde lomber omurgada veya boyunda servikal omurgada görülür. Lomber omurga etkilenirse, doktorlar lomber spinal stenoz ve boyun bölgesinde servikal spinal stenozdan bahseder.

Birçok yaşlı insanda aşınma ve yıpranma nedeniyle spinal stenoz vardır.

Bu her zaman şikayetlere neden olmaz. Ancak bazen omurga kanalının daralması ağrı, duyusal bozukluklar veya felç gibi semptomlara neden olur. Bu durumda tedavi gereklidir.

Spinal stenozun semptomları nelerdir?

Spinal stenoz çok sıklıkla semptomlara neden olmaz. Semptomlar yalnızca omurga kanalı sinirleri, sinir köklerini veya kan damarlarını sıkıştıracak kadar daraldığında ortaya çıkar.

Ek olarak, semptomlar servikal (boyun) veya lomber (bel) omurganın etkilenip etkilenmediğine bağlıdır.

Servikal vertebra bölgesindeki omurga kanalının daralması genellikle ilk başta kollara yayılabilen boyun ağrısına neden olur. Baş dönmesi de mümkündür. Omurilik daralma nedeniyle zarar görürse, zamanla ellerinizde, kollarınızda ve bacaklarınızda da duyusal bozukluklar veya uyuşma yaşayabilirsiniz.

Lomber omurga bölgesinde omurga kanalının daralması genellikle sırtın alt kısmında, bazıları kalçalara ve bacaklara yayılan kronik ağrı olarak kendini gösterir. Ağrı genellikle uzun süre ayakta durduğunuzda veya yürüdüğünüzde daha da kötüleşir. Genellikle otururken veya öne doğru eğilirken ağrı hafifler.

Lomber stenozu olan bazı kişiler, "ağrıya bağlı topallama" olarak bilinen karakteristik bir yürüyüş modeline sahiptir. Bazen bacaklarda duyusal bozukluklar ve felçler de olabilir.

Spinal stenoz ayrıca idrar kaçırma gibi mesane sorunlarına veya bağırsakların boşaltılması sorunlara yol açabilir.

Spinal stenoz neden meydana gelir?

Spinal stenozun en yaygın nedeni, örneğin intervertebral diskler ve küçük vertebral eklemler gibi omurgadaki aşınma ve yıpranma belirtileridir. Aşınma ve yıpranma çoğunlukla yaştan kaynaklanmaktadır. Spinal stenozun doğumdan itibaren görülmesi çok nadirdir.

Spinal stenozun en yaygın nedeni omurgadaki aşınma ve yıpranmadır.

Omurgada, özellikle boyun bölgesinde kaza sonucu veya düşme sonucu meydana gelen yaralanmalar, kırık bir kemik parçasının kanala itilmesi durumunda da stenoz oluşmasına neden olabilir. Nedenler şunlar olabilir:

 • Trafik kazaları
 • Spor kazaları, örneğin dalış sırasında
 • Düşmeler, özellikle yaşlılarda

Diğer olası nedenler şunları içerir:

 • İntervertebral disklerin veya kemiklerin ve kemik iliğinin (osteomiyelit) enfeksiyonla ilişkili iltihabı
 • Romatoid artrit gibi kronik enflamatuar eklem hastalıkları
 • Cushing sendromu gibi metabolik hastalıklar: Burada hormonal değişiklikler omur gövdelerinin stabilitesini bozar.
 • Paget hastalığı gibi kemik hastalıkları: vücuttaki belirli, yerel noktalarda kemiklerin yeniden şekillenmesi artar, bu da yoğun fakat dengesiz kemiklerle sonuçlanır.

Spinal stenozu olan kaç kişi vardır?

Kaç kişinin spinal stenozdan muzdarip olduğuna dair kesin rakamlar yoktur.

Aşınma ve yıpranma yaygın bir daralma nedeni olduğundan, olasılık yaşla birlikte artar.

Spinal stenoz olma ihtimali yaşla birlikte artar.

Araştırmalara göre, 50 ila 65 yaş arasındaki 1.000 kişiden yaklaşık 5'inde spinal stenoz gelişecektir. 

Spinal stenoz darlıkları, 65 yaş üstü grupta omurga cerrahisinin en sık nedenidir.

Spinal stenoz nasıl teşhis edilir?

Spinal stenoz teşhisi için mevcut semptomlar hakkında ayrıntılı bir doktorla görüşmesi ve yoğun bir fiziki muayene gereklidir.

Doktorlar özellikle şunları kontrol eder:

 • Duygusal rahatsızlıkların mevcut olup olmadığı ve varsa hangileri olduğu
 • Ne kadar esnek olunduğu ve reflekslerin ne kadar iyi çalıştığı
 • Yürüyüşün ne ölçüde ve hangi biçimde bozulduğu
 • Ağrının hasarlı sinir köklerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı

Doktorlar genellikle tanıyı doğrulamak için manyetik rezonans tomografisi (MRT) kullanır. Bu görüntüleme yöntemi ile omurga kanalının nerelerde ve ne kadar daraldığını görmek mümkündür.

MRT kullanılamıyorsa, alternatif olarak bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılır.

Spinal stenoz nasıl tedavi edilir?

Spinal stenozun nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak çeşitli tedavi yöntemleri mümkündür. Bunlar egzersizden ilaç tedavisine ve ameliyata kadar değişir.

Enfeksiyon veya tümörler gibi nedenler elenebiliyorsa ve omurilik yaralanmasına dair hiçbir belirti yoksa, genellikle konservatif tedavi, yani fizyoterapötik veya ilaç tedavisi yeterlidir. Bunlara örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir:

 • Ağrısız bölgede hareket egzersizleri ve kas eğitimi
 • Non-steroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAİ) grubundan antienflamatuar ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçlar (kas gevşeticiler) alınması
 • İnfiltrasyon: Omurgaya lokal anestezik ve kortizon gibi antienflamatuar bir ilaç enjekte edilir.

Konservatif tedavi önlemleri yeterli olmazsa veya omurilik veya sinir köklerinde bir yaralanma varsa cerrahi müdahale düşünülebilir.

Ameliyat sırasında cerrahlar, omurga kanalını genişletmek ve sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak için genellikle bir veya daha fazla omurga ekleminin kemikli kısımlarını çıkarır. Bu prosedür aynı zamanda dekompresyon olarak da adlandırılır.

Bu prosedür omurganın stabilitesini kaybetmesine neden olabileceğinden, komşu omur gövdeleri genellikle birbirine paralel olarak bağlanır. Ancak şu ana kadar füzyon olarak bilinen bu yöntemin herhangi bir avantajı olduğu kanıtlanabilmiş değildir.

Genel olarak, bir operasyon sadece kesinlikle gerekliyse yapılmalıdır. Yapılan araştırmalara göre beldeki spinal stenoz için yapılan 100 ameliyattan 10 ila 24'ünde bazen kalıcı fiziksel bozukluklara yol açan komplikasyonlar meydana gelmektedir.

Önemli bilgi: Bir ameliyatın avantajları ve dezavantajları hakkında önce doktordan ayrıntılı tavsiye almanız ve kararı dikkatlice tartmanız önerilir.

Spinal stenozun iyileşmesi ne kadar sürer?

Spinal stenozdan kurtulmak ve hareketliliği yeniden kazanmak, özellikle ameliyattan sonra genellikle uzun ve zor bir süreçtir.

Başarılı bir rehabilitasyon için tıp, fizyoterapi ve mesleki terapi alanlarından bir ekibin yakın işbirliği içinde çalışması önemlidir.

Bakım ne kadar kapsamlı ve çeşitli olursa, tam iyileşme şansı o kadar artar.

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (DGU) (Alman Ortopedi Ve Travma Cerrahisi Derneği) tarafından kontrol edilmiştir.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?