Destekleyici sağlık hizmetleri

Fizyoterapi, ses, konuşma, dil ve yutma terapisi, ergoterapi, podoloji veya beslenme terapisi – tüm bu tedaviler destekleyici sağlık hizmetleri olarak kabul edilir. Doktor tarafından reçete edilmesi halinde masrafları sağlık sigortası şirketleri karşılayacaktır. Sigortalılar kendi katkı paylarını (ek ödeme) öder.

Bir bakışta

 • Yasal sağlık sigortası kapsamındaki destekleyici sağlık hizmetleri arasında fizyoterapi, ses, konuşma, dil ve yutma terapisi, ergoterapi, podoloji (tıbbi ayak bakımı ve tedavisi) ve beslenme terapisi yer alır.
 • Destekleyici sağlık hizmetleri doktorlar tarafından değil, eğitimli terapistler tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Sağlık sigortası şirketlerinin tedaviyi karşılayabilmesi için, destekleyici sağlık hizmetlerinin tıbbi açıdan gerekli olması ve doktor tarafından reçete edilmesi gerekir.
 • 18 yaş ve üzeri sigortalılar katkı payı öder.
Rehabilitasyon seansındaki genç bir kadın.

Destekleyici sağlık hizmetleri nelerdir?

Destekleyici sağlık hizmetleri, haricen uygulanan ilaçsız tedavilerdir. Alman sağlık sisteminde destekleyici sağlık hizmetleri terimi, yasal sağlık sigortalıların hakkı olan belirli tedavileri ifade eder: Fizik tedavi, ergoterapi, ses, konuşma, dil ve yutkunma terapisi (konuşma tedavisi), podoloji (tıbbi ayak bakımı ve tedavisi) ve beslenme terapisi. Bunlar eğitimli bir terapist tarafından gerçekleştirilir.

Destekleyici sağlık hizmetlerinin amaçları şunlardır:

 • Hastalık nedeniyle bozulan vücut fonksiyonlarını yeniden sağlamak
 • Kaybedilen becerileri yeniden kazanmak
 • Uygun destek seçenekleri geliştirmek
Destekleyici sağlık hizmetleri türleri: Fizik tedavi, ergoterapi, konuşma terapisi, beslenme terapisi, podoloji tedavisi

Farklı destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında neler yapılır? 

 • Fizik tedavi: Fizyoterapi çeşitli egzersiz terapisi prosedürlerini içerir. Bunlar gerekirse ısı veya elektroterapi gibi fiziksel prosedürlerle desteklenebilir.
 • Ergoterapi: Ergoterapi, sağlık sorunları olan kişilerin hayatlarını daha bağımsız bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle sıklıkla giyinme, yemek yeme veya yazma gibi günlük aktiviteler hedeflenerek yapılır. Ergoterapistler bunu yapmak için çeşitli egzersizler kullanır. Örneğin ince motor becerileri, denge, konsantrasyon, koordinasyon, güç veya dayanıklılık çalışılır.
 • Ses, konuşma, dil ve yutma terapisi, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Bu terapiler diğerlerinin yanı sıra konuşma terapistleri tarafından yürütülür. Örneğin konuşmayı veya telaffuzu öğrenmede sorun yaşayan çocuklar, kekeleyen kişiler veya hastalık sonucu tekrar konuşmayı öğrenmek zorunda kalan kişiler tedavi edilir.
 • Podoloji: Podoloji uzmanları ayaklardaki, örneğin tırnaklarda veya deride meydana gelen patolojik değişiklikleri tedavi eder. Bu, örneğin diyabetik ayak veya bazı romatizmal hastalıklarda şikayetleri hafifletebilir ve kötüleşmelerini önleyebilir.
 • Beslenme tedavisi: Bir destekleyici sağlık hizmeti olarak beslenme tedavisi, nadir görülen doğuştan metabolik hastalıkları olan kişiler için bir seçenektir. Hastalara doğal gıdaların seçilmesi, hazırlanması ve hastalığa özgü beslenme stratejileri konusunda tavsiyeler verilir. 

Destekleyici sağlık hizmetleri ve yardımcı ekipman arasında bir ayrım yapılmalıdır: Yardımcı ekipman, hastaların, engellilerin veya bakıma muhtaç kişilerin günlük yaşamı daha iyi idame etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan, örneğin bir tekerlekli sandalye veya yürüme yardımcısı gibi ürünlerdir.

Destekleyici sağlık hizmetleri hangi durumlarda doktor tarafından reçete edilebilir?

Sağlık sigortanızın destekleyici sağlık hizmetleri grubundaki bir tedaviyi ödemesi için doktor reçetesi gereklidir. Bu reçeteyi ancak destekleyici sağlık hizmetleri tıbbi açıdan şunlar için gerekliyse alabilirsiniz:

 • Bir hastalığı tedavi etmek, kötüleşmesini önlemek veya hastalık belirtilerini hafifletmek
 • Bakım ihtiyacını önlemek veya azaltmak
 • Çocuklarda olası bir gelişimsel bozukluğu önlemek
 • Hastalığa yol açması muhtemel bir sağlık sorununu ortadan kaldırmak

Reçete için doktor belirli bir form kullanır ve hangi destekleyici sağlık hizmetlinin reçete edildiğini, kaç tedavi seansının sağlanması gerektiğini ve tedavinin haftada ne sıklıkla yapılması gerektiğini belirtir. Ayrıca tedavi gerektiren teşhis ICD kodu şeklinde belirtilmektedir.

Bu düzenleme ile istenilen muayenehanede tedavi randevuları düzenlenebilmektedir. Terapi reçete düzenlendikten sonraki 28 gün içinde başlamalıdır. Acil müdahale ihtiyacı varsa doktor bunu reçetede belirtir. Bu durumda süre 14 gündür.

Önemli bilgi: Hastanede kaldıktan hemen sonra destekleyici sağlık hizmetlerine ihtiyacınız varsa, 7 güne kadar destekleyici sağlık hizmetleri reçetesi hastaneden de alınabilir. Bu düzenleme taburcu olduktan sonra on iki güne kadar geçerlidir. 

Sağlık sigortası şirketi hangi destekleyici sağlık hizmetlerini karşılar?

Gemeinsamer Bundesausschuss'un (Federal Ortak Komite) (G-BA) tıbbi veya diş hekimleri için tedavi kılavuzları, hangi destekleyici sağlık hizmetlerinin bir doktor veya diş hekimi tarafından reçete edilebileceğini ve dolayısıyla sağlık sigortası şirketleri tarafından ödenebileceğini belirler.

Destekleyici sağlık hizmetleri kılavuzunun önemli bir parçası destekleyici sağlık hizmetleri kataloğudur. Belirli teşhisler için hangi destekleyici sağlık hizmetlerinin, hangi miktarlarda tıbbi açıdan uygun ve ekonomik bakıma karşılık geldiğini açıklar. Destekleyici sağlık hizmetleri kataloğu her hastalık için reçete başına maksimum miktarı belirtir; örneğin altı. Bu yeterli olmazsa tedaviye devam edilebilir. Bunun için yeni bir düzenleme yapılması gerekir.

Ancak, birkaç ay boyunca tedavi edilmesi gereken hastalıklar da vardır. Bu durumda tedaviyi yürüten doktor, eğer tıbbi açıdan gerekliyse, destekleyici sağlık hizmetini on iki hafta süreyle reçete edebilir. En geç on iki hafta sonra, tıbbi kontrol ve yeni bir destekleyici sağlık hizmeti reçetesi için doktora gidilmesi gerekir. Böyle bir durum “özel bakım ihtiyacı” olarak adlandırılır.

Ayrıca tedavinin en az bir yıl boyunca sürekli olarak gerekli olacağı öngörülebiliyorsa, “uzun süreli destekleyici sağlık hizmeti ihtiyacı” olan hastalar için özel düzenlemeler geçerli olacaktır.

Özel veya uzun vadeli bir bakım ihtiyacının söz konusu olduğu durum, Kassenärztliche Bundesvereinigung (Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği) (KBV) ve Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (Sağlık Sigortaları Birliği Derneği) (GKV-Spitzenverband) kuruluşlarının ortak teşhis listesinden görülebilir.

Teşhis listesine göre bir hastalık için uzun süreli destekleyici sağlık hizmeti gerekiyorsa, özel bakım ihtiyacı durumuyla aynısı geçerlidir: Tedaviyi yapan doktor, destekleyici sağlık hizmetleri on iki hafta süreyle reçete edebilir. Doktor kontrolünün ardından yeni bir reçete düzenlenecektir. Özel veya uzun süreli tedavi ihtiyaçları için sağlık sigortası şirketine başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Uzun vadeli destekleyici sağlık hizmetleri ihtiyacı hakkında bilgi Gemeinsamer Bundesausschuss'un (Federal Ortak Komite) hasta bilgilerinde bulunabilir.

Önemli bilgi: Hastalık teşhis listesinde yoksa sağlık sigortanıza bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası şirketleri (PKV), destekleyici sağlık hizmetleri bedellerini ilgili poliçe hükümlerine göre karşılar.

Destekleyici sağlık hizmetleri için hangi katkı payı ödemeleri gerekir? 

Yasal sağlık sigortası (GKV) sigortalıları, birçok tıbbi hizmet için kendilerine düşen ek bir ödemeyi - katkı payını - ödemek zorundadır. Destekleyici sağlık hizmetleri için katkı payı, destekleyici sağlık hizmetinin maliyetinin yüzde onu artı reçete başına on avrodur. 18 yaş altı çocuk ve gençlerin destekleyici sağlık hizmetleri için herhangi bir katkı payı ödemesine gerek yoktur.

Hangi hizmetler için hangi katkı paylarının geçerli olduğunu ve hangi koşullar altında katkı paylarından muaf tutulabileceğinizi “Katkı ödemeleri ve katkı payı muafiyeti” genel bilgi metninden öğrenebilirsiniz.

Nereden danışmanlık ve ayrıntılı bilgi alabilirim?

Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) (Almanya Bağımsız Hasta Danışmanlığı), destekleyici sağlık hizmetleriyle ilgili sorular da dahil olmak üzere, sağlık ve sağlık hukuku ile ilgili sorular için ücretsiz danışmanlık sağlar. Tüm iletişim seçeneklerini UPD'nin bilgi portalında bulabilirsiniz.

Bazı tüketici danışma merkezleri de sağlık hizmetleri ve hasta bakımı konusunda hukuki danışmanlık sunmaktadır.

GKV-Spitzenverband'ın destekleyici sağlık hizmetleri sağlayıcıları listesinde, yakınınızdaki destekleyici sağlık hizmetleri merkezlerini arayabilirsiniz.

Bundesministerium der Justiz. Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung, § 32 Heilmittel. Stand: 20.12.2022.  

Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Heilmittel. Aufgerufen am 31.01.2023.

Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Ratgeber Krankenversicherung. 2022. Aufgerufen am 31.01.2023.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Heilmittel und Hilfsmittel. Aufgerufen am 01.02.2023.

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung. Aufgerufen am 31.01.2023.

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Heilmittel: Grundsätze und Rahmenbedingungen. 2021. Abgerufen am 31.01.2023.

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Heilmittel. Aufgerufen am 31.01.2023.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?