Kalp kapakçığı hastalığı

Kalp kapakçığı hastalığı, kalp kapakçıklarında yaşam boyunca oluşan hasarı ifade eder. Genellikle ileri yaşlarda aşınma ve yıpranma sonucu ortaya çıkar. Hangi tedavinin seçileceği bir dizi faktöre bağlıdır.

Bir bakışta

 • Kalp kapakçığı hastalığı genellikle kalp kapakçıklarında yaşam boyunca oluşan hasarı ifade eder.
 • Kalp kapakçığı hastalığı genellikle yaşlılıkta aşınma ve yıpranma sonucu ortaya çıkar.
 • 75 yaş ve üzeri her 100 kişiden 13'ünde kalp kapakçığı sorunları vardır.
 • Başlangıç düzeyindeki kalp kapakçığı hastalığı uzun süre fark edilmeyebilir ve genellikle kalp daha güçlü atarak bu durumu telafi edebilir.
 • Kalp kapakçığı hastalığı tedavi gerektiriyorsa kalp kapakçığı ameliyatla tamir edilebilir veya protezle değiştirilebilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Ein Mann liegt mit dem Rücken auf einer Behandlungsliege. Neben ihm sitzt ein Arzt, der einer Hand ein Messgerät auf das Brustbein des Patienten drückt.

Kalp kapak hastalıkları nelerdir?

Kalpte dört kalp kapakçığı vardır. Valfler gibi çalışır ve kalp kasının kanı doğru yöne pompalamasını sağlarlar: oksijeni az olan kan akciğerlere akar ve bol oksijenli kan akciğerlerden vücuda geri akar.

Kalp kapakçığı hastalığından bahsedildiğinde, genellikle kalp kapakçıklarında ömür boyu meydana gelen hasarlardan söz edilir. Ayrıca edinilmiş kalp kapakçığı hasarları olarak da adlandırılırlar. Genellikle aşınma ve yıpranma nedeniyle ileri yaşlarda ortaya çıkarlar. Çocuklarda görülen kalp kapakçığı sorunları genellikle doğuştandır ve farklı şekilde tedavi edilir.

Kalp kapakçığı hastalığının iki formu arasında şu şekilde bir ayrım yapılır:

 • Daralma veya aort darlığı: Bu durumda kapakçık artık tam olarak açılamaz.
 • Kapak zayıflığı veya yetersizliği: Bu durumda ise kalp kapakçığı artık tamamen kapanamaz.

İkisi bir arada olduğunda buna kombine kalp kapak hasarı denir.

Kalp kapakçığı hastalığının semptomları nelerdir?

Hafif düzeydeki kalp kapakçığı hastalığı uzun süre fark edilmeyebilir. Bunun nedeni, hafifçe sızdıran veya çok az daralmış bir kalp kapakçığının genellikle kalp tarafından telafi edilebilmesidir. O zaman kalp daha güçlü atar.

Kalp kapakçığı hastalığı, kalp vücuda yeterince kan pompalayamadığı zaman rahatsızlıklara yol açmaya başlar. Bir kapakçık ciddi şekilde hasar gördüğünde, kan kalpte veya akciğerlerde ve dolayısıyla tüm dolaşımda birikir.

Sonrasında aşağıdaki semptomlar olasıdır:

 • Zayıflık ve performans sapması
 • Özellikle alt bacaklarda şişme (ödem)
 • Düzensiz, hızlı veya yavaş nabız
 • Özellikle geceleri meydana gelen nefes darlığı ve öksürük
 • Göğüste sıkışma ve ağrı
 • Bayılma atakları

Kalp kapakçığı hastalığının nedenleri nelerdir?

Almanya gibi ülkelerde kalp kapakçığı hastalığının ana nedeni öncelikle aşınma ve yıpranmadır. Yaşla birlikte, kapaklar yavaş yavaş kireçlenebilir ve daha az esnek hale gelebilir.

Kalp kapakçığı hastalığının daha az yaygın başka nedenleri de vardır.

Kalp kapakçığı hastalıklarının olası nedenleri: artan yaşla birlikte yıpranma, kalbin iç tabakasında akut bakteriyel iltihaplanma, romatizmal ateş, kalp büyümesi, doğuştan kalp kapak kusurları.

Kalbin iç zarının akut bakteriyel iltihabı (endokardit) buna örnek olarak gösterilebilir. Çoğu zaman, kalbin iç zarının iltihaplanması da hafif düzeydeki kalp kapakçığı hastalığının aniden şiddetlenmesine neden olur.

Başka bir neden ise romatizmal ateş olarak bilinen bir hastalık olabilir. Genellikle bakteriyel bir enfeksiyonun sonucu olarak vücudun başka bir yerinde ortaya çıkar ve daha sonra kapakçık hastalığına yol açabilir. Ancak, Almanya'da bu nadiren gerçekleşir.

Bazen kalp kapakçıkları kendi içlerinde sağlıklıdır, ancak kalp o kadar büyümüştür ki kapakçıklar artık düzgün kapanamaz. Kalbin büyümesi için çeşitli olası nedenler vardır: Bunlar zayıflık, kalp kasının iltihaplanması veya dolaşım bozuklukları, kronik alkol tüketimi veya metabolik hastalıklardır.

Kalp kapakçığının periferik bölgesindeki kalp kası hasar görürse kapak işlevi de bozulabilir. Örneğin bu kalp krizinden olabilir.

Ancak çocuklarda kalp kapakçıklarındaki kusurlar genellikle doğuştandır.

Kalp kapakçığı hastalıkları görülme sıklığı nedir?

75 yaş ve üstü kişilerde, yaklaşık 100 kişiden 13'ü kalp kapakçıklarından birinde sorun yaşar.

Kalp kapakçığı hastalıkları özellikle yaşlılarda görülür. Genellikle ya aort kapağı daralması ya da mitral kapağın artık sıkıca kapanmaması söz konusudur. Bunu yapmak için kalp kasının daha fazla çalışması gerekmektedir: Kalp kası kalınlaşır ve kalp büyür. 75 yaş ve üzeri her 100 kişiden 13'ü bu iki kalp kapağından herhangi biriyle alakalı sorun yaşamaktadır. Erkekler kadınlardan biraz daha fazla yakalanır.

Kalp kapak hastalığı seyri nasıldır?

Kalp, genellikle daralmış veya sızdıran bir kapakçığı yıllar veya on yıllar boyunca telafi edebilir. Bunu yapmak için kalp kasının daha fazla çalışması gerekmektedir. Böylece kalp kası kalınlaşır ve kalp büyür. Kalbe uzun vadede aşırı yüklenilirse kalpte görülen bu değişimler artık gerilemez, aksine gelişmeye devam eder.

Bunun sonuçları vardır: Kalınlaşmış kalp kası daha az elastiktir ve kalp karıncıkları "aşınır". Kalp genel olarak zayıflar. Başlangıçta sadece fiziksel efor sırasında, daha sonra hasta istirahat ederken bile şikayetler görülür. Hayati tehlike içeren kalp yetmezliği gelişebilir.

Kalp kapakçıklarının hasar görmesinden kaynaklanan rahatsızlık, diğer kalp hastalıklarından dolayı daha da şiddetlenebilir. Bu özellikle koroner arter hastalığı ve atriyal fibrilasyon gibi kalp aritmileri için geçerlidir. Kalp krizinden sonra bile daha önce hasar görmüş kalp kapakçıkları ani rahatsızlıklara neden olabilir. Ancak hasar görmemiş bir kalp kapakçığı bile kalp krizi nedeniyle ciddi şekilde zayıflayabilir.

Sonuçlar

İlerlemiş kapakçık hastalığında, kalbin maksimum performansla çalışmasına rağmen artık vücuda yeterince kan pompalayamaması durumu ortaya çıkabilir. Sonra bir kısır döngü ortaya çıkar: Kalbe olan kan akışı daha kötü bir hal alır. Bu da kalp performansının daha hızlı bir şekilde düşmesine sebep olur. Kalbin pompalama gücü vücuda artık oksijen yönünden zengin kan sağlanmasına yetmiyorsa kalp yetmezliği hastalığı ortaya çıkar.

Hasarlı kalp kapakçıkları da kalp aritmilerine yol açabilir.

Akciğerlerde de kan birikmesi nedeniyle değişimler meydana gelebilir. Bunun sonuçları pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon veya akciğer dokusunda su tutulmasıdır (akciğer ödemi). Bu da hastalarda ciddi nefes darlığına yol açar.

Kalp kapakçığı hastalığı nasıl önlenir?

Kalbin iç zarının iltihaplanmasından dolayı kalp kapakçıklarında komplikasyon oluşması riski yükselir. Örneğin doğuştan kapakçık bozukluğu olan veya yeni kalp kapakçığı takılan kişilerde durum böyledir. Belirli koşullar altında, hastalar bu nedenle ameliyattan kısa bir süre önce örneğin dişleri veya diş etleri için koruyucu bir antibiyotik alabilir. Bu, ağızdan kana geçen ve böylece kalbin iç zarının iltihaplanmasına neden olan bakterileri öldürür.

Yaşam boyu antibiyotik tedavisi nadiren gereklidir. Romatizmal ateş nedeniyle şiddetli kalp kapakçığı bozukluğu geliştiren kişiler, ateşin yeniden ortaya çıkmasından korunmalıdır.

Sigara içmek sadece genel kardiyovasküler hastalık riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kalp kapakçıklarına da zarar verebilir. Sigara içmemek veya sigarayı bırakmak da kalp kapakçık sorunlarına karşı önlem sağlayabilir.

Kalp kapakçığı hastalığı nasıl teşhis edilir?

Doktorlar, kalp kapakçık hastalığınız olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir fiziki muayene yapabilir ve stetoskopla kalbi dinleyebilir.

Kalp kapakçık hastalığı şüphesi varsa kalbin ultrason muayenesi (ekokardiyografi) yapılır. Bu, şüpheyi doğrulayabilir ve ayrıca kalp kapakçığı hastalığının ne kadar şiddetli olduğunun görülmesini de sağlayabilir. Kalbin ekokardiyografisinin yemek borusu içinden yapılması da bazen faydalı olabilir. Gastroskopide de olduğu gibi, kalbi incelemek için yemek borusuna ultrason başlıklı bir boru yerleştirilir. Ama bu yalnızca kalp yüksekliğine kadar yapılır.

Uygun bir tedavi bulmak için doktorlar teşhis koyduktan sonra sağlık durumuyla alakalı diğer incelemeleri yapar. Örnek olarak gösterilebilecek diğer incelemeler:

 • EKG ve stres EKG (ergometri)
 • Kan basıncı ölçümü
 • Kan testleri
 • X ışını muayenesi, şartlara bağlı olarak bilgisayar ve manyetik rezonans tomografisi (BT veya MRT)

Koroner arterlerin daralması gibi başka sağlık sorunlarından şüpheleniliyorsa kalp kateter muayenesi de gerekebilir.

Kalp kapakçığı hastalığı nasıl tedavi edilir?

Hangi terapinin seçileceği bir dizi faktöre bağlıdır. Örneğin, hangi kalp kapakçığının hasar gördüğüne, hasarın nasıl ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Rahatsızlıklar, yaş, genel sağlık ve kişisel ihtiyaçlar da önemli bir rol oynamaktadır.

Kalp kapakçığı hastalığının tedavisi söz konusu olduğunda iki seçenek vardır:

 • Kalp kapakçığı protezle değiştirilebilir.
 • Kalp kapakçığı ameliyatla tedavi edilebilir.

Bu ya açık kalp ameliyatı ile ya da kateter tedavisi ile yapılır. Bundan sonra, uzun süreli ilaç alımı gerekli olabilir.

Kalp kapakçığı hastalığı genellikle acil bir durum değildir ve doktorunuzla iki tedavi seçeneğini karşılaştırmak için yeterli zaman vardır.

Kalp kapakçığı hastalığının nasıl tedavi edileceği gibi daha detaylı bilgileri gesundheitsinformation.de sitesinde bulabilirsiniz.

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrasındaki rehabilitasyon sırasında ne olur?

Genelde hastanede yapılan kalp kapakçığı ameliyatı ardından rehabilitasyon uygulanır. Hastaların fiziksel zorlanmaya tekrar alışmasına ve ardından bunu adım adım arttırmasına yardımcı olur. Rehabilitasyon performansı artırır ve yaşam kalitesini yükseltir. Ayrıca ilaçlar duruma göre uyarlanabilir ve kalp düzenli olarak kontrol edilebilir.

Bazı insanlar ameliyattan sonra aşırı çalışmaktan korktukları ve semptomlar tekrar kötüleştiği için, spora ek olarak bu bağlamdaki görüşmeler ve egzersizler genellikle rehabilitasyon programının bir parçasıdır. Bunlar, yeni durumla başa çıkmanıza ve kendinizi daha iyi değerlendirmeyi öğrenmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kalp kapakçığı hastalığı günlük yaşamı ne kadar etkiler?

Kalp kapakçığı hastalığı teşhisi konulduğunda, ancak henüz tedavi edilmediğinde, bu durumu bilmek korkutucu olabilir. Zayıflık ve yorgunluk gibi semptomların günlük yaşamı kısıtlaması birçok hasta için özellikle stresli bir durumdur.

Ek olarak, birçok insan belirli bir tedaviye karar verme konusunda zorlanmaktadır. Daha sonra konuyla ilgili soruları ve belirsizlikleri hem akrabalarla hem de doktorla görüşmek faydalı olabilir.

Tıbbi konsültasyona yardımcı olması için çıktısı alınıp yanınızda bulundurulabilecek soru listeleri hazırlanabilir. Her tedavinin artılarını ve eksilerini karar verme konusunda yardım alarak belirlemek de faydalı olabilir. Tedavilere ek olarak, kendi durumunuzu anlamak, durumu daha net görmenize ve sizin için neyin önemli olduğunu bulmanıza yardımcı olabilir.

Bir kalp ameliyatından sonra belirli bir süre daha dayanıksız olursunuz. Bu nedenle, ameliyattan önce aile üyeleri veya arkadaşlarla kimin ne zaman ve nasıl yardımcı olabileceğini görüşmek mantıklıdır. Ayrıca bir ameliyattan önce sağlık sigortanıza destek için başvurabilirsiniz. Örneğin ev işlerine bakan hizmetçi gibi bir destek sağlanabilir. Ancak, bu tür bir destek bir doktor tarafından reçeteyle bildirilmelidir.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?