Sağlık sisteminde yenilikler ve modernizasyon

Yenilikler, sağlık sisteminin modernizasyonunu ve dijitalleşmesini sağlar. Modernizasyon alanındaki önemli gelişmeler, örneğin teletıp, araştırma ve yapay zeka yoluyla tedavi seçeneklerinin iyileştirilmesiyle ilgilidir.

Bir bakışta

  • Sağlık sisteminin dijitalleştirilmesinin ve yeniliğin temeli, güvenli telematik altyapısıyla sağlanmaktadır.
  • Teletıp hizmetlerinde ilerleme kaydedilmesi, sağlık hizmetlerini daha iyi ve daha verimli hale getirir.
  • Veri bağışları sağlık araştırmalarına destek sağlar. Yapay zeka yardımıyla sağlık verilerinden örneğin yeni tedavi yöntemleri türetilebilir.
  • Sağlık ve dijitalleşme konularına dair güvenilir bilgiler, örneğin Nationale Gesundheitsportal (Ulusal Sağlık Portalı) ve sağlık sigortalarının hizmetleri aracılığıyla sağlanmaktadır.
  • Sağlık konularındaki güvenilir bilgilerle sağlıkla ilgili kararların kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Bir doktor veya hemşire, başka bir kişiye bir tablet üzerinde bir omurganın resmini gösteriyor.

Sağlık sisteminde yenilikler ve modernizasyon

Dijitalleştirmenin amacı, sağlık hizmetlerini ilgili herkes için daha kolay, daha iyi ve daha verimli hale getirmektir. Örneğin teletıp, diğer bir deyişle uzaktan tedavi, buna katkı sağlar.

İnsanların internette sunulan çeşitli bilgi kaynakları arasında yollarını bulmalarına yardımcı olacak sağlık konusunda güvenilir bilgiler de bulunmaktadır: Vatandaşlar, gesund.bund.de sağlık portalını kullanarak güvenilir bilgiler yardımıyla sağlık konusundaki kararları bilinçli olarak verebilir.

Tüm taraflar arasında güvenli veri iletişimi için teknik ön koşullar zaten mevcuttur. Hizmet sağlayıcıların çoğu, dijitalleştirmenin teknolojik temeli olan telematik altyapısına ağ üzerinden bağlıdır. Bu, gelecekte araştırma için elektronik hasta dosyasından gönüllü ve anonimleştirilmiş veri bağışlarını da mümkün kılacaktır.

Sağlık sisteminde dijitalleşmeyle elde edilen çeşitli yenilikler ve bunların gerektirdikleri sıralanmıştır.

Dijital ağ sayesinde sağlık sistemindeki gelişmeler
Sağlık konusunda güvenilir bilgilerin sağlanması, online doktor görüşmesi gibi teletıp uygulamaları, reçeteli uygulamalar ve elektronik hasta dosyası (ePA) önemli bileşenlerdir. ePA, gelecekte korunan veri bağışlarının bir araya getirilmesini ve analiz edilmesini sağlayacaktır. Bu, sağlık araştırmalarında yeni bulgular elde edilmesini sağlayacak, yenilikleri ve yapay zeka kullanımını teşvik edecektir. Telematik altyapısı teknik anlamda merkezi bileşendir. Tüm aktörler arasında hızlı ve güvenli bir alışverişin temelini oluşturur.

Modern dijital sağlık hizmetleri için teletıp

Teletıp, diğer bir deyişle uzaktan tedavi sürekli gelişmektedir. Teletıp olağan tıbbi tedavinin yerini almayacak, ancak ihtiyaç durumunda bu konuda tamamlayıcı bir işlev üstlenecektir. Birçok durumda, doktorların ve hastaların tedavilerini online doktor görüşmesi yoluyla online olarak yapabilmeleri yararlıdır. Bu, 2020 yılından beri psikoterapötik bireysel ve grup tedavileri alanında da mümkündür.

Teletıp, alışılagelmiş tıbbi tedavinin yerini almayacak, fakat gerektiğinde onu tamamlayacaktır.

Telemedikal teknoloji, kalp atış hızı, tansiyon ve vücut sıcaklığı gibi değerlerin gerçek zamanlı olarak iletilmesini de mümkün kılıyor. Doktorlar, bu temel üzerinden örneğin acil bir tıbbi durumda kurtarma görevlilerine danışmanlık hizmeti sunabilir ve video aracılığıyla tedavinin devamı hakkında kararlar alabilir. Bu prosedür Almanya'nın bazı bölgelerinde bugün kullanılmaktadır ve yaygınlaştırılacaktır.

Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi: Sağlık portalı ve sağlık sigortalarının hizmetleri

Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Projesine göre sağlık okuryazarlığı, sağlık bilgilerini elde etmek, anlamak, sınıflandırmak ve uygulamak için gereken bilgiyi, motivasyonu ve yetkinlikleri tanımlamaktadır. Bu nedenle sağlık okuryazarlığı, sağlık konularındaki kararların bilgiye dayalı olarak ve kişinin kendisi tarafından alınabilmesi için gereklidir.

gesund.bund.de sağlık portalı, tüm vatandaşlar için sağlık konularında güvenilir, kolay anlaşılır bilgileri internet üzerinden sağlar. Portal böylece kişinin kendi sağlık durumunu anlamasına ve önleme, teşhis ve tedavi için tıbbi seçenekleri doğru bir şekilde sınıflandırmasına ve idrak etmesine yardımcı olur.

İlginç bilgi: Birçok sağlık sigortası, çeşitli "dijital sağlık" konularında hizmetler sunmaktadır. Orada ayrıca elektronik hasta dosyasını (ePA) kullanmak için uygulamayı kurma, etkinleştirme ve kullanma konusunda destek sağlanmaktadır.

Teknik gereksinimlerin geliştirilmesi

Güvenli, ağa bağlanabilen ve yenilikçi bilgi teknolojisi (BT), sağlık sisteminin dijitalleştirilmesine yönelik gelişmelerin devamı için hem temel hem de başlangıç noktasıdır.

Güvenli altyapı: Hizmet sağlayıcıları için yönergeler

Tıbbi uygulamalar ve hastaneler gibi hizmet sağlayıcıları telematik altyapısına bağlıdır. Telematik altyapısı, sağlık sisteminde dijitalleşme için iyi bir dijital ulaşım ağı gibidir. Caddelerin iyi ve güvenli bir şekilde yapılması, trafik ışıklı kavşakların (bağlantı noktaları) trafiğin iyi akmasına imkan vermesi ve sürücülerin sürücü belgesine (elektronik sağlık kartı ve dijital kimlik) sahip olması sağlanır. Sağlık sisteminin dijital altyapısı, veri koruma ve veri güvenliği açısından en yüksek gereksinimleri karşılamaktadır.

Sağlık sisteminin dijital altyapısı, veri koruma ve veri güvenliği açısından en yüksek gereksinimleri karşılamaktadır.

Telematik altyapısı: İmkanları genişletme

Sigortalılar bugün elektronik sağlık kartını (eGK) kullanmaktadır. Sigortalının kimliği ve sigorta kapsamı, eGK ve vesikalık fotoğrafı esas alınarak doğrulanır. Gelecekte, bu sigorta ve kimlik doğrulama işlemi tamamen dijital olarak da mümkün olacaktır.

Ayrıca sağlık sektörü için örneğin WhatsApp'a benzer işlevlere sahip bir mesajlaşma hizmeti olacaktır. Sağlık sistemine dahil olan herkes arasında bu mesajlaşma aracıyla veri korumalı iletişim gerçekleştirilebilir. Örneğin doktor muayenehaneleri ve hastalar arasında bu şekilde iletişim kurulabilir. Bu mesajlaşma aracını kullanmak isteyip istemediklerine sigortalılar ve doktorlar kendileri karar verecektir.

Verileri araştırma için erişilebilir hale getirme

Sağlık araştırmaları, büyük miktarda tıbbi verinin kullanılması sayesinde önemli ilerlemeler kaydediyor. 2023'ten itibaren, sigortalı kişiler anonimleştirilmiş sağlık verilerini araştırma için gönüllü olarak kendi ePA'larından sağlama imkanına sahip olacaklar.

Sağlık verilerinin erişilebilir hale getirilmesi ve araştırma amacıyla ulusal ve Avrupa çapında paylaşılması ile hastalıkların gelişimi, yayılması, kontrolü ve sosyal sonuçları ile ilgili çalışmalar yapılabilecek. Özellikle nadir hastalıklar, veriler arasında bağlantı kurularak daha iyi araştırılabilir.

Örneğin, diğer şeylerin yanı sıra yapay zeka yardımıyla, büyük miktarda veriden (Big Data) hastalıkların teşhis ve tedavisine ilişkin yeni bilgiler elde etmek mümkündür.

Sağlık sigortalarından, hizmet sağlayıcılardan ve hastanelerden destek

En iyi şekilde dijitalleşmeye, modern acil durum kapasitelerine ve BT güvenliğine yatırım yapmak için hastanelere fon ve kaynaklar sağlanmaktadır.

Yenilik fonu, yasal sağlık sigortası tarafından şimdiye dek sağlanan standart bakımın ötesine geçen yeni sağlık hizmetleri konseptleriyle ilgilenen araştırma projelerini desteklemektedir.

Sağlık sigortaları artık sigortalılara yenilikçi dijital ürünler sunabilmekte ve veri analizlerine dayalı olarak sağlık hizmetleri konusunda bireysel olarak danışmanlık hizmeti sağlayabilmektedir.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?