Toksoplazmoz

Dünya çapında, insanların yaklaşık üçte birinde, toksoplazmozun patojeni olan toxoplasma gondii paraziti bulunmaktadır. Bu insanların sadece yaklaşık yüzde beşinde ölüm tehlikesi oluşturabilen bu hastalığın belirtileri görülür. Bu yazıda, toksoplazmozun nedenleri, önlenmesi ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi edineceksiniz.

Bir bakışta

 • Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinde toksoplazmoz patojeni olan toxoplasma gondii bulunmaktadır.
 • Patojen enfeksiyonlarının yüzde 90'ından fazlası semptomsuz seyreder.
 • Zayıf bağışıklık sistemi olan insanlar için toksoplazmoz hayati tehlike arz eder.
 • Kadınların ilk enfeksiyonlarının hamilelik sırasında gerçekleşmesi halinde, doğmamış çocuklarda göz ve sinir hasarına neden olabilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Hamile bir kadın kollarında siyah bir kedi tutuyor.

Toksoplazmoz nedir?

Toksoplazmoz bir zoonozdur, yani hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır. Tüm dünyaya yayılmıştır ve toxoplasma (T.) gondii adında bir parazitten kaynaklanmaktadır. Parazit sadece tek bir hücreden oluşur ve konak hücrelerin içinde yaşar.

Genellikle, T. gondii tüm memelilere bulaşabilir. Ancak parazitlerin cinsel olarak çoğaldığı hayvanlar sadece kedigillerdir. Kedigiller, dışkılarıyla bulaşıcı olmayan parazit formları (ookistler) salgılar ve bu parazit formları ortamda 48 saat içinde olgunlaşarak bulaşıcı parazit aşamalarına (sporozoitler) geçer. İnsanlar bahçede çalışırken enfekte olduklarında veya temiz olmayan meyve ve sebze yediklerinde, sporozoit içeren ookistler bağırsağa ulaşır ve burada parazitler çoğalır ve oradan diğer dokulara yayılır. Ağırlıklı olarak beyinde, gözün retinasında ve iskelet ve kalp kaslarında bulunan protozoa, kist adı verilen kalıcı aşamalar oluşturur. Bu kistler ömür boyu dokuda kalır.

Patojenle enfeksiyon, örneğin domuz veya kümes hayvanlarından elde edilen kist içeren çiğ veya yetersiz işlem görmüş et tüketimi yoluyla da meydana gelebilir.

Anneye hamilelik sırasında ilk kez T. gondii bulaşması halinde, doğmamış çocuklarda doğum öncesi toksoplazmoz oluşabilir.

Toksoplazmoz enfeksiyonunun semptomları nelerdir?

Çoğu durumda, normal bağışıklık sistemine sahip çocuklar ve yetişkinler, T. gondii ile enfekte olduklarında hiçbir semptom göstermezler.

Sadece yaklaşık yüzde beşinde aşağıdaki grip benzeri semptomlar görülür:

 • Ateş
 • Baş ağrısı
 • Kas ağrıları
 • Baş ve boyun bölgesinde şişmiş lenf düğümleri

Bu semptomlar kendi kendine geçer. Daha sonra, patojen yaşam boyu vücutta kalır ve başka semptomlara neden olmaz. Çok nadiren, gözde koroid ve retina iltihabı ve/veya beyin iltihabı meydana gelir.

Hamilelikten önce T. gondii ile enfekte olan kadınlar parazitleri çocuklarına bulaştırmazlar. Bu, yalnızca bir kadın hamilelik sırasında ilk kez enfekte olduğunda mümkündür. Bu toksoplazmoz formu bazen çocuğun sinir sisteminin gelişimine müdahale eder ve çocukta ciddi semptomlara neden olur. Bu semptomlar göz ve beyin hasarları olabilir. Hamile kadınların düşük yapmaları da mümkündür.

Toksoplazmoz, bağışıklık sistemi zayıflamış insanlar için de hayati tehlike arz edebilir. Bunlar örneğin AIDS hastaları veya organ bağışı alan insanlardır.

Uyuyan patojenin yeniden aktivasyonu, veya nadiren yeni bir enfeksiyon, göz, beyin veya diğer organların iltihaplanmasına neden olur.

Toksoplazmozun görülme sıklığı nedir?

Tahminen insanların üçte biri ila yarısı toksoplazmoz parazitini taşımaktadır.

Almanya'da yetişkinler arasında enfeksiyon oranı her yıl yaklaşık yüzde bir oranında artmaktadır ve 70 yaşın üzerindeki insanlarda yüzde 70'in üzerindedir. Bu oran, Almanya'nın doğusunda batıya göre önemli ölçüde daha yüksektir.

İnsanların tahminen üçte biri ila yarısı toksoplazmoz parazitini taşır.

Son yıllarda, her yıl yenidoğanlarda 6 ila 23 arasında toksoplazmoz vakası bildirilmiştir. Testler genellikle sadece doğumda yapıldığından, bildirilmeyen vakaların sayısının önemli ölçüde, muhtemelen bunun 15 katından fazla olduğu varsayılmaktadır.

Toksoplazmoz nasıl önlenebilir?

İlaçlarla bağışıklık sistemi baskılanan insanlar ve henüz T. gondii ile enfekte olmamış veya olup olmadığını bilmeyen hamile kadınlar kendilerini enfeksiyondan koruyabilirler.

Toksoplazmozu önlemek için: Kedilerden kaçının veya tuvaletlerini her gün temizleyin, meyve ve sebzeleri iyice yıkayın, çiğ etten kaçının ve ellerinizi düzenli olarak yıkayın.

Aşağıdakiler toksoplazmozu önler:

 • Çiğ veya az pişmiş et yemekten kaçının. Eksi 21 derecede dondurmak veya 20 dakika boyunca en az 50 derecelik sıcaklıkta ısıtmak patojeni öldürür.
 • Meyve ve sebzeleri yemeden önce iyice yıkayın.
 • Ellerinizi yemeden önce iyice yıkayın.
 • Çiğ etle temastan sonra, bahçe işleri, tarla veya toprak işleri yaptıktan sonra ve oyun parkına gittikten sonra ellerinizi yıkayın.
 • Evinde kedi besleyen hamileler, kedilerini sadece konserve veya kuru mama ile beslemelidir.
 • Kedi tuvaletleri, hamile olmayan ve bağışıklık sistemi zayıf olmayan insanlar tarafından her gün sıcak su ile temizlenmelidir.

Toksoplazmoz nasıl teşhis edilir?

Toksoplazmoz şüphesi durumunda, doktorlar hastalarından kan ve parazitlerin bulunabileceği diğer vücut sıvılarından örnekler alırlar.

Laboratuvar testleri daha sonra bağışıklık sisteminin patojenle temas halinde olup olmadığını veya yeni bir enfeksiyon olup olmadığını gösterir. Ayrıca parazitlerin genetik materyalini tespit etmek için moleküler biyoloji yöntemleri kullanılabilir.

Hastalarda beyin iltihabı semptomları olması halinde, doktorlar kontrast ajanlarla beyin taramaları da yapabilir. Bu, benzer hastalık belirtilerine sahip hastalıkların olmadığının kesinleştirilmesi için önemlidir.

Etkilenenin göz olması halinde, oftalmologlar gözün arkasını incelemek için özel bir ekipman kullanarak gözdeki tipik enflamatuar değişiklikleri ve yara izlerini tespit edebilirler.

Toksoplazmoz nasıl tedavi edilir?

Parazitin metabolizmasına müdahale eden bir takım ilaçlar vardır. Ayrıca bazı antibiyotikler de T. gondii parazitine karşı etkilidir.

Bastırılmış bir bağışıklık sistemi, gözünde enfeksiyon ve doğum öncesi ve sonrası enfekte olan hastalarda aktif Toksoplazma enfeksiyonu için genellikle şu preparatlar kullanılır: spiramisin, pirimetamin, sülfadiazin, klindamisin ve atovakuon.

Doğmamış çocuklarda ve yenidoğanlarda ciddi kemik iliği hasarlarını önlemek için ek olarak folinik asit verilir. Doğumdan sonra edinilen komplike olmayan toksoplazmoz, genellikle sadece takip edilir ve genellikle tedavi gerektirmez.

Önemli Bilgi: Folinik asit, folik asit ile aynı şey değildir. Folik asit hamilelikte önemli olan bir vitamindir. Folinik asit bunun bir bozunma ürünüdür ve ilaç olarak kullanılır.

Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V. (Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Derneği) tarafından kontrol edilmiştir.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?