Kızamıkçık

Kızamıkçık, çocuklar için hafif bir hastalıktır. Bununla birlikte, aşılanmamış hamile bir kadın kızamıkçık ile enfekte olursa, bu doğmamış çocuk için ciddi sonuçlar doğurabilir. Daha sonra anomaliler veya düşükler meydana gelebilir. Aşı hastalığa karşı koruma sağlar. Hamilelikte kızamıkçık aşısı yapılamadığı için aşı hamilelikten önce yapılmalıdır. 

Bir bakışta

 • Kızamıkçık çocuklarda hafif seyreder. 
 • Tipik bir döküntü kızamıkçık göstergesidir. 
 • Aşılanmamış hamile kadınlar virüsü doğmamış çocuklarına bulaştırabilir.  
 • Düşükler ve anomaliler meydana gelebilir. 
 • Aşı ile korunmak mümkündür. 
 • Çok yüksek oranda aşılanmış insanlarla (nüfusun yüzde 95'i), virüs hayatta kalma ve çoğalma yeteneğini tamamen kaybedebilir çünkü buna karşı bağışıklığı olmayan insanlara ihtiyacı vardır. 

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Kızamıkçık: Küçük bir çocuk, başını annesinin boyun girintisine sokmuş şekilde kucakta oturuyor. Sırtında nokta benzeri kırmızı döküntüler var.

Kızamıkçık nedir?

Kızamıkçık sadece çocukları değil, yetişkinleri de etkileyebilen viral bir hastalıktır. Çoğu zaman hastalık hafiftir, vakaların neredeyse yarısında semptom görülmez. Yüzden tüm vücuda yayılan kırmızımsı benekli bir döküntü tipiktir. 

Hastalık, aşı ile korunmayan hamile kadınlara bulaştığında özellikle tehlikelidir. Doğmamış çocuklarına da kan yoluyla virüsü bulaştırırlar. Düşükler ve anomaliler meydana gelebilir.  

Kızamıkçığın semptomları nelerdir?

İlk semptomlar virüs bulaştıktan 2 ila 3 hafta sonra ortaya çıkar. İnce kırmızımsı lekelerle seyreden bir cilt döküntüsü, hastalığın tipik bir belirtisidir, ancak hastaların yalnızca yüzde 50 ila 80'inde görülür. Hastalığın iki farklı formu arasında bir ayrım yapılır.

Der für Röteln typische Hautausschlag mit feinen rötlichen Flecken tritt nur bei 50 bis 80 Prozent der Erkrankten auf.

Çocuklarda ve yetişkinlerde kızamıkçık

Her şeyden önce, genel hastalık belirtileri oluşur:  

 • Özellikle boyunda ve kulakların arkasında karakteristik lenf nodu şişlikleri 
 • Baş ağrısı 
 • Düşük ateş 
 • Konjonktivit 
 • Burun akıntısı 

Sonra tipik cilt döküntüsü gelişir: 

 • Küçük kırmızımsı lekeler 
 • Yüzden başlayıp tüm vücuda yayılım 
 • Lekeler bir ila 3 gün sonra kaybolur 

Doğmamış çocukta kızamıkçık (= konjenital kızamıkçık sendromu, CRS)

Doğmamış çocuklar bile anne karnında kızamıkçık geliştirebilir. En ciddi hasar, anneleri hamileliğin ilk üç ayında kızamıkçık virüsü ile enfekte olan çocuklarda oluşur. 13. ila 16. hamilelik haftasında hasar riski biraz azalır. 20. hamilelik haftasından itibaren, enfeksiyonun neredeyse hiçbir sonucu yoktur. 

Doğmamış bebekte kızamıkçık enfeksiyonunun tipik sonuçları: 

 • Düşük ya da erken doğum 
 • Gregg üçlüsü: Kalp kusurları, göz merceğinin bulanıklaşması, iç kulak işitme kaybı 
 • Küçük kafa (mikrosefali) 
 • Zihinsel engel 
 • Kan sayımındaki değişiklikler  
 • Beyin, kalp kası veya karaciğer iltihabı 

Kızamıkçığa hangi patojen neden olur?

Kızamığa neden olan patojen kızamıkçık virüsüdür (rubella virüsü) ve sadece insanlarda görülür. Kızamıkçık enfeksiyonu her zaman insandan insana bulaşır.

Önemli bilgi: Kızamıkçık enfeksiyonu olan insanlar, döküntü oluşmadan bir hafta önce bulaştırıcıdır. Bundan sonra, bulaştırıcılık bir hafta daha devam eder. Anne karnında enfekte olan ve kızamıkçık ile doğan çocuklar, virüsü bir yıl boyunca yayabilir ve yakın temastakilere bulaştırabilir. 

Kızamıkçığın görülme sıklığı nedir?

Kızamıkçık, çocukluk çağı hastalıklarından biridir. Aşının olmadığı ülkelerde çocukların yüzde 80 ila 90'ına kızamıkçık bulaşmaktadır. Kızamıkçık enfeksiyonu, aşıların bir sonucu olarak dünya çapında önemli ölçüde azalmaktadır. Amerika kıtalarının artık kızamıkçıktan arınmış olduğu düşünülmektedir. 

Almanya'da her yıl yaklaşık 20 ila 40 kızamıkçık hastalığı görülmektedir. Doğmamış bebeklerde kızamıkçık çok nadir görülür, son raporlama 2013 yılında yapılmıştır. Amaç, tutarlı aşılama yoluyla kızamıkçığı tamamen ortadan kaldırmaktır. Bunu başarmak için, nüfusun yüzde 95'inden fazlasının hastalığa karşı bağışık olması, örneğin aşılanmış olması gerekir. 

Kızamıkçık hastalığının seyri nasıldır?

Genel olarak kızamıkçık hastalarında sadece hafif semptomlar görülür; enfekte olanların yaklaşık yarısı hiçbir semptom göstermez. 

Çocuklarda bazen sadece birkaç gün döküntü olur. Öte yandan yetişkinlerde genellikle genel bir hastalık hissi ve ağrılı eklem iltihapları da olabilir. Anne karnında kızamıkçık ile enfekte olan çocuklar, genellikle ömürleri boyunca hastalığın sonuçlarıyla yaşar. 

Kızamıkçığı nasıl önleyebilirsiniz?

Kendinizi kızamıkçıktan aşıyla koruyabilirsiniz. Robert Koch-Institut, Ständige Impfkommission (Sistematik Aşı Kurulu) (STIKO) aşağıdaki prosedürü önermektedir: 

Çocuklar için aşı

Çocuklara ilk kez 11 ila 14 aylıkken kızamıkçık aşısı yapılmalı, ardından 15 ila 23 aylıkken ikinci bir aşı yapılmalıdır. Birinci ve ikinci aşılama arasındaki minimum aralık 4 haftadır. İkinci aşıdan sonra yenilenmesi gerekmeyen ömür boyu koruma sağlanır. Kızamıkçık aşısı, kızamık ve kabakulak aşısı ile (karma aşı), gerekirse su çiçeği aşısı ile birlikte yapılır. 

Çocuklar için iki aşı gereklidir. İlk kez 11 ila 14 aylıkken kızamıkçık aşısı olmanız, ardından 15 ila 23 aylıkken ikinci kez aşılamanız gerekir.

Yetişkinler için aşı

Doğurganlık çağındaki tüm kadınlara en az 4 hafta arayla 2 kızamıkçık aşısı yapılmış olmalıdır. Bu, doğmamış bebeklerde ciddi bir kızamıkçık enfeksiyonunu önleyebilir. Erkekler de, özellikle çocuklarla ve/veya hamile kadınlarla temas halinde olan toplum kuruluşlarında çalışıyorlarsa en az bir kez aşılanmalıdır. 

Önemli bilgi: Canlı bir aşı olduğu için hamile kadınlara kızamıkçık aşısı yapılmamalıdır. Bu, çoğalabilen ve doğmamış çocuğa zarar verebilecek virüsler içeren bir aşıdır. Bununla birlikte, kazara aşılama kürtaj için bir neden değildir. Bugüne kadar bilinen tüm kazara aşıların çocuk için hiçbir sonucu olmamıştır.  

Kızamıkçık aşısı ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını Robert Koch-Institut'un web sitesinde bulabilirsiniz.

Aşı nasıl işe yarar?

Aşağıdaki videodan, aşının nasıl işe yaradığını öğrenebilirsiniz.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Kızamıkçık nasıl teşhis edilir?

Kızamıkçık enfeksiyonu durumunda temaslı insanları belirlemek özellikle önemli olduğundan, hekimler her kızamıkçık şüphesinde virüsü tespit etmek için teşhis koymalıdır. Laboratuvar doktorları, virüsü boğaz sürüntüsü veya idrar tahlili ile doğrudan veya bir kan örneğindeki antikorlara göre dolaylı olarak tespit edebilir.  

Doğmamış çocukta da virüs tespiti mümkündür. Ancak çocuğu tehlikeye atmadan örnek almak zordur. Bu yüzden hekimler bunu sadece kesinlikle gerekli olduğunda yaparlar.  

Bazen çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, kızamıkçık aşısı olup olmadıklarından veya hastalığa yakalanıp yakalanmadıklarından emin olamazlar. Daha sonra bir kan örneği verebilir ve bağışıklık için yeterli antikor olup olmadığını kontrol ettirebilirler.

Kızamıkçık nasıl tedavi edilir?

Hekimler kızamıkçık enfeksiyonu tespit ederse, tedavi önlemleri kimin etkilendiğine bağlıdır.  

Akut hastaların tedavisi

Kızamıkçık virüsü için özel bir tedavi yoktur. Ateş ve eklem ağrılarına karşı ateş düşürücü ve iltihap önleyici ağrı kesiciler kullanılabilir. Hastalığın seyri hafif olduğu için başka bir önlem gerekli değildir. 

Önemli bilgi: Kızamıkçık hastalığı ile ilgili en önemli şey hamile kadınların onu kapmasını önlemektir. Hasta insanlar bu nedenle döküntüden sonra bir hafta evde kalmalı ve aşısız insanlarla temastan kaçınmalıdır. 

Temaslı kişilerin tedavisi

Akut hasta bir kişiyle yaşayan veya çalışan ya da anaokulunda, okulda veya boş zamanlarında birlikte olan herkesin enfeksiyon riski yüksektir. Yeterli aşı korumasına sahip olmayan temaslı insanlar, eksik aşıları hemen tamamlamalıdır. Buna kilitleme aşısı denir, çünkü aşılama, temastan sonraki ilk 72 saat içinde enfeksiyonu önleyebilir veya azaltabilir. Yeterince aşılanmış temaslı insanlar için özel bir önlem gerekli değildir.  

Bir kamu kuruluşunu ziyaret etmek veya kamu kuruluşunda çalışmak

Hasta kişiyle bir apartman dairesinde yaşayan temaslı insanların, ancak olası enfeksiyondan önce yeterli aşı korumasına sahip olmaları durumunda ortak tesislere girmelerine izin verilir. Aksi takdirde kamu kuruluşundan 3 hafta uzak durulması zorunludur. Yeterli aşı koruması olmayan hamileler, kızamıkçık geliştirmişlerse kamu kuruluşlarından 3 hafta uzak durmalıdır. 

Hamilelerin tedavisi

Kızamıkçık olan biriyle temas etmiş hamile kadınlar, aşı korumalarını kontrol ettirmek için doktorlarına başvurmalıdır. Temas sonrası verilen kızamıkçık antikorları, doğmamış çocuğun enfekte olmasını güvenilir bir şekilde önleyemez. Ancak doğmamış çocuğa gerçekten virüs bulaşıp bulaşmadığını belirleyebilirsiniz.  

 • Robert Koch-Institut (RKI). Infektionskrankheiten A-Z: Röteln. Aufgerufen am 25.03.2020.  
 • Robert Koch-Institut (RKI). RKI-Ratgeber: Röteln. Aufgerufen am 25.03.2020.  
 • Weltgesundheitsorganisation (WHO). Eliminierung von Masern und Röteln. Aufgerufen am 28.03.2020.  
 • Weltgesundheitsorganisation (WHO). Rubella. Aufgerufen am 29.03.2020.  

Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V. (Alman Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği) tarafından kontrol edilmiştir.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?