Asidoz

Asidozda vücudun asit - baz dengesi bozulur. Kandaki pH değeri düşer, kan kimyasal olarak "aşırı asitlenir". Bu, akciğer hastalıkları veya metabolik bozukluklardan kaynaklanabilir.

Bir bakışta

 • Asidozda asit-baz dengesi bozuktur. Kan ve doku asidiktir.
 • Asidozun iki formu vardır: solunum ve metabolik.
 • Tip 1 diyabet veya böbrek yetmezliği gibi hastalıklardan kaynaklanabileceği gibi solunum bozuklukları, kazalar veya zehirlenmelerden de kaynaklanabilir.
 • Hiperasidite kan testi ile belirlenebilir.
 • Önemli bir önlem, altta yatan hastalığın tedavisidir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Mavi koruyucu eldiven giyen bir laboratuvar çalışanı, sekreter altlığında bir değerlendirme formu dolduruyor. Sağ elinde bir kalem ve sol elinde bir numune kabı tutuyor.

Asidoz nedir?

İnsan vücudunun çalışabilmesi için asit - baz dengesinin dengede olması gerekir. İnsanlar nefes alırken, hareket ederken veya yemek yerken bu dengeyi değiştiren metabolik ürünler üretir.

Asitleri ve bazları dengede tutmak için vücut bu metabolik ürünleri solunum veya böbrekler yardımıyla vücut dışına taşır. Ayrıca kanda ve dokuda asit - baz dengesindeki kısa süreli dalgalanmaları telafi eden tampon sistemler vardır.

Örneğin akciğer, böbrek hastalıkları veya diğer rahatsızlıklar nedeniyle bu artık mümkün değilse asit-baz dengesi bozulabilir ve asidoz meydana gelebilir.

pH değeri asitler ve bazlar arasındaki ilişki hakkında bilgi verir: Sağlıklı kişilerde kanın pH değeri 7,35 ile 7,45 arasındadır. Değer 7.35'in altına düşerse, kan çok asidiktir ve doktorlar aşırı asitlilikten (asidoz) bahseder.

Asidozun iki formu vardır: solunumla ilişkili (respiratuar) ve metabolizmayla ilişkili (metabolik).

Asidoz, solunumun bozulmasından, çok yüzeysel veya çok yavaş olmasından ve böylece vücutta çok fazla karbondioksit kalmasından kaynaklanıyorsa, buna solunumla ilişkili asidoz denir.

Metabolizmayla ilişkili asidoz, vücut çok fazla asidik metabolik ürün ürettiğinde ortaya çıkar ve bu da aşırı asitlenmeye neden olur. Bunun olası bir nedeni böbrek yetmezliğidir. Sonuç olarak, metabolik ürünler artık yeterince atılmaz. Diğer bir olasılık da, örneğin ağrı kesiciler veya ilaçlarla zehirlenme yoluyla vücudun dışarıdan çok fazla asit almasıdır.

Önemli bilgi: Diyet tek başına vücudun asit - baz dengesini değiştiremeyeceğinden, alkali gıdalar olarak tanımlanan besinlerin tüketimi hiperasiditeye yardımcı olamaz.

Asidoz nasıl anlaşılır?

Asidoz genellikle sadece hiperasiditeye yol açan hastalık semptomlara neden olduğunda teşhis edilir.

Akut solunumla ilişkili asidoz durumunda, oksijen eksikliği semptomları ortaya çıkar: Cilt mavimsi bir renk alır, kişi nefes darlığı çeker veya bayılır. Oksijen eksikliği, kandaki karbon dioksit seviyesini artırır, bu da kas spazmlarına, yorgunluğa ve baş ağrılarına neden olabilir.

Akut solunumla ilişkili asidozlu kişilerde oksijen eksikliği semptomları görülür.

Metabolizma ile ilişkili asidoz genellikle özellikle derin, ritmik ve gürültülü solunuma yol açar. Vücut, hiperasiditeyi önlemek için daha fazla karbondioksit salmaya çalışır. Ayrıca ishal, bulantı ve kusma metabolik asidozun belirtileri olabilir.

Diyabet ve böbrek yetmezliği, zehirlenme veya aşırı dozda ilaç gibi çeşitli hastalıklar asidoza neden olabileceğinden, başka semptomlar görülmesi de mümkündür. Bunlar şunları içerir:

 • Konsantre olmakta zorlanma
 • Endişe
 • Kafa karışıklığı
 • Gece görülen baş ağrıları
 • Huzursuzluk
 • Sanrılar

Asidozun nedenleri nelerdir?

Asidoz genellikle başka bir hastalığın sonucudur.

Asidoz genellikle diğer hastalıkların sonucudur.

Solunumla ilişkili asidozda, bronşiyal astımda, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH), amfizemde, göğüs yaralanmasında veya ciddi kafa travmasında solunum dürtüsünün bozulması solunumun çok yavaş ve yüzeysel olmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, çok az karbondioksit (CO2) dışarıya verilir. Bunun sonucunda CO2 kısmi basıncı artar. Bu, kanda ne kadar karbondioksitin çözüldüğünü gösterir. CO2 kısmi basıncı artarsa, pH değeri düşer - dolayısıyla kan daha asidik hale gelir.

Metabolizmayla ilişkili asidoz, alkol veya parasetamol veya asetilsalisilik asit (ASA) gibi ağrı kesicilerle zehirlenmenin bir sonucu olabilir. Ancak şiddetli ishal, böbrek zayıflığı veya böbrek yetmezliği, kan zehirlenmesi (sepsis) veya kalp krizi gibi ciddi acil durumlar da kandaki pH değerinin düşmesine neden olabilir.

Önemli bilgi: Hiperasiditenin özel bir durumu ketoasidozdur. Bu kötü kontrol edilen diabetes mellitusun bir sonucu olarak veya vücut anoreksiya veya oruç tutma gibi aşırı açlık dönemlerine maruz kaldığında gelişebilir.

Asidoz hastalığı nasıl seyreder?

Solunumla ilişkili asidozda kana çok az oksijen ulaşır. Bunun sonucunda, dudaklar ve cilt gri veya maviye döner. Genellikle nefes darlığı oluşur. Daha sonra nabız hızlanır, tansiyon yükselir, dolaşım bozuklukları ve halsizlik hissi oluşabilir.

Metabolizma ile ilişkili asidoz, derin nefes almanın artmasına neden olur.

Asidozlu kişilerde asidoza neden olan durum tedavi edilmezse komaya ve ölüme neden olabilir. Ancak doktorlar asidozun teşhisini kolaylıkla koyabilir ve uygun tedaviyi başlatabilir.

Asidoz nasıl önlenebilir?

Diyabet, böbrek yetmezliği veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişiler, durumlarını iyi tedavi ederek ve düzenli olarak kontrol ettirerek asidozu önleyebilir.

Bu, düzenli olarak kan şekerini ölçen diyabetli kişiler için de geçerlidir. İlacın doğru şekilde ayarlanmasını ve terapötik önlemlerin bireysel olarak uyarlanmasını sağlamak da önemlidir.

Asidoz nasıl teşhis edilir?

Doktorlar asidozu kan gazı analizi ile belirler. pH değeri ölçülür ve kandaki bikarbonat ve karbondioksit miktarları belirlenir. Bikarbonat normalde vücutta pH dalgalanmalarını kimyasal olarak dengelemek için kullanılır.

Metabolik ilişkili bir asidoz varsa, kanda çok az bikarbonat vardır. Solunumla ilişkili asidozda, vücut fazla asiditeyi telafi etmeye çalışırken kandaki bikarbonat seviyesi yükselir.

Asidoz nasıl tedavi edilir?

Asidoz durumunda doktorlar önce hiperasiditeye neden olan hastalığı tedavi eder. Bronş genişletici ilaçlar, KOAH gibi solunum yolu hastalıkları olan kişilere yardımcı olur. Aşırı asitliğin nedeni eroin gibi aşırı dozda opiyatlar ise, panzehir nalokson kullanımı bir seçenektir.

Akut solunumsal asidoz oksijen eksikliği ile ilişkili olduğundan, burada oksijen verilmesi önceliktir. Hastalara ayrıca bikarbonat tedavisi de uygulanır. Bunlar kanda bir tampon görevi görür ve pH değerindeki dalgalanmaları telafi ederler.

Metabolik asidozlu kişilere asit-baz dengesini stabilize etmek için bikarbonatlı ilaçlar da verilir.

 • DynaMed (Internet). Ipswich (MA). Respiratory Acidosis. EBSCO Information Services. Record No.T115187. 2018 (1995). Aufgerufen am 14.12.2021.
 • DynaMed (Internet), Ipswich (MA). Lactic Acidosis. EBSCO Information Services. Record No. T909110. 2018 (1995). Aufgerufen am 14.12.2021.
 • DynaMed (Internet). Ipswich (MA). Hyperchloremic Metabolic Acidosis. EBSCO Information Services. Record No. T115404. 2018 (1995). Aufgerufen am 14.12.2021.
 • Burger MacK, Schaller DJ. Metabolic Acidosis. (Updated 2021 July 26). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Aufgerufen am 14.12.2021.
 • UpToDate (Internet). Approach to the adult with metabolic acidosis. Wolters Kluwer 2021. Aufgerufen am 14.12.2021.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?