Aşırı aktif paratiroid bezleri

Paratiroid bezlerinin aşırı aktif olması, kandaki kalsiyum seviyesini artıran hormonal bir dengesizliktir. Sonuçları kemik kaybı, böbrek taşı, mide-bağırsak şikayetleri, psikolojik ve zihinsel bozukluklar olabilir. Genellikle cerrahi müdahale çözüm sağlar.

Bir bakışta

 • Paratiroid bezleri, tiroid bezinin arkasında bulunan, hormon üreten birkaç küçük bezdir.
 • Bunların hiperfonksiyonu, en sık görülen hormonal bozukluklardan biridir.
 • Paratiroid hormonunun fazlalığı, kandaki kalsiyum seviyesinin artmasına neden olur.
 • Uzun vadede bu durum çeşitli şikayetlere ve ikincil hastalıklara yol açabilir.
 • Aşırı aktif paratiroid bezlerine genellikle bezlerden birindeki iyi huylu bir tümör, bazen de böbrek yetmezliği gibi diğer durumlar neden olur.
 • Sebebe bağlı olarak, hormon dengesizliği genellikle ameliyatla tedavi edilebilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Bir kadının boynu ultrasonla inceleniyor

Aşırı aktif paratiroid bezleri nedir?

Tıbbi olarak hiperparatiroidizm olarak adlandırılan aşırı aktif paratiroid bezleri, en yaygın hormonal bozukluklardan biridir. Paratiroid bezleri, boyun bölgesinde tiroid bezinin arkasında bulunan ve bağımsız bir işlevi olan, hormon üreten çok küçük bezlerdir.

Aşırı aktif paratiroid bezleri, en yaygın hormonal bozukluklardan biridir.

Paratiroid bezleri vücuttaki kalsiyum seviyelerini düzenler. Bunu yapmak için paratiroid hormonunu (parathormon) üretirler. Hiperfonksiyonda, bu hormon çok fazla oluşur. Sonuç olarak, kemiklerden, böbrekler yoluyla tamamen atılmayan çok fazla kalsiyum salınır. Kandaki kalsiyum seviyesi artar. Aynı zamanda idrarla daha fazla fosfat atılır ve bu da kandaki fosfat seviyesinin düşmesine neden olur.

Aşırı aktif paratiroid bezleri olan insanların yaklaşık yarısı bunu hissetmez. Diğerlerinde hastalık, kemik ağrısı, böbrek taşı, bitkinlik, kaygı veya depresif ruh hali gibi bazıları şiddetli olan çeşitli semptomlarla kendini gösterir.

Paratiroid bezlerinin aşırı aktivitesinin arkasında, genellikle bezlerden birindeki iyi huylu bir tümör vardır. Hastalığın bu formu kadınlarda erkeklerden önemli ölçüde daha yaygındır ve yaşla birlikte artar. Örneğin kronik böbrek yetmezliği gibi diğer hastalıklar da hiperfonksiyona yol açabilir.

Çoğu durumda, aşırı aktif paratiroid bezleri cerrahi olarak çıkarılır. Bu genellikle hastalığı tedavi eder.

Aşırı aktif paratiroid bezleri kendini nasıl gösterir?

Hafif paratiroid hiperaktivitesi genellikle hiçbir belirtiye neden olmaz ve sadece rutin kan testleri sırasında tesadüfen keşfedilir.

Hastalık daha şiddetli ilerlerse, bozulan kalsiyum dengesi aşağıdaki gibi semptomlara neden olabilir:

 • Yorgunluk ve kas zayıflığı
 • Kabızlık, iştahsızlık veya mide bulantısı
 • Mide ve onikiparmak bağırsağı ülserleri
 • Safra taşları
 • Aşırı idrara çıkma ve artan susuzluk
 • Böbrek taşlarından kaynaklanan rahatsızlık, örneğin tek taraflı batan ağrı
 • Büyük yaralanmalar veya kazalar olmaksızın meydana gelen kemik ve eklem ağrıları, bazen omur veya ayaktaki kırık kemikler
 • Kaşıntı
 • Uyku bozuklukları, konsantrasyon sorunları ve azalmış hafıza
 • Endişe duygularına ve depresif ruh hallerine dönüşebilen ruh hali dalgalanmaları
 • Yüksek tansiyon ve kardiyak aritmi

Aşırı aktif paratiroid bezine ne sebep olur?

Aşırı aktif paratiroid bezlerinin çeşitli nedenleri olabilir. Birincil, ikincil ve üçüncül hiperparatiroidizm arasında bir ayrım yapılır.

Birincil hiperparatiroidizm

Bu form en yaygın olanıdır. Bu formda, hastalığın nedeni paratiroid bezlerinin kendisinde yatmaktadır. Genellikle paratiroid bezlerinden birinde iyi huylu bir tümör bulunur. Sadece ara sıra iki veya daha fazla bez etkilenir. Tümörler genellikle adenomlardır. Bunlar aşırı paratiroid hormonları (parathormon) oluştururlar ve bu nedenle şikayetlere yol açarlar. 

İkincil ve üçüncül hiperparatiroidizm

Bu formlarda aşırı aktif paratiroid bezlerine başka hastalıklar neden olur. Kronik barsak hastalığından kalsiyum emiliminin azalması veya kronik böbrek yetmezliğinden artan kayıp, kan kalsiyum seviyelerinin çok düşük olmasına neden olur. Paratiroid bezleri bunu telafi etmeye çalışır ve daha fazla paratiroid hormonu üretir, bu da kemiklerden ek kalsiyum salgılar.

Özellikle, kronik böbrek zayıflığı mineral dengesindeki bozukluklarla ilişkilidir ve bu nedenle sıklıkla aşırı aktif paratiroid bezi ile sonuçlanır. Uzun vadede, bezler büyümeye başlar ve hormonal aşırı aktivite bağımsız hale gelir. Bu durumda uzmanlar üçüncül hiperparatiroidizmden bahseder.

Aşırı aktif paratiroid bezi nasıl teşhis edilir?

Özellikle hastalığın başlangıcında, semptomlar genellikle net değildir veya çok az belirgindir. Bu nedenle doktor özellikle hastanın öyküsünü ve şikayetlerini sorar. Aşırı aktif bir paratiroid bezinden şüpheleniliyorsa, çeşitli tanı testleri yapılır. Kesin açıklama bazen hormon uzmanları tarafından yapılır.

Kan ve idrar tahlili

Kandaki yüksek düzeyde paratiroid hormonu, aşırı aktif bir paratiroid bezinin tipik özelliğidir. Çoğu zaman, ancak her zaman değil, aynı zamanda artan bir kalsiyum değeri ve düşük fosfat seviyesi de vardır. 

Kandaki yüksek düzeyde paratiroid hormonu, aşırı aktif bir paratiroid bezinin tipik özelliğidir.

Ayrıca D vitamini düzeyi ve böbrek fonksiyonu belirlenir ve idrarda kalsiyum atılımı ölçülür.

Kemik yoğunluğu ölçümü

Aşırı aktif paratiroid bezlerinin halihazırda kemik kaybına neden olup olmadığını belirlemek için özel bir röntgen tetkiki kullanılabilir. Tipik olarak, omurga, kalça ve önkol kemikleri incelenir.

Ameliyat öncesi görüntüleme

Ameliyat planlanıyorsa paratiroid ve tiroid bezleri ultrason ile incelenir. Ek olarak, doktorlar sıklıkla bir sintigrafi yaparlar. Bu görüntüleme işlemi ile paratiroid bezlerinde tümör olup olmadığı ve hangi bezlerin etkilendiği kesin olarak tespit edilebilmektedir.

Ayrıca boyun bölgesinin yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografisi (BT) cerrahi planlama için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Aşırı aktif paratiroid bezleri nasıl tedavi edilir?

Aşırı aktif paratiroid bezlerinin (hiperparatiroidizm) tedavisi, hastalığın ne kadar şiddetli olduğuna ve birincil mi yoksa ikincil mi olduğuna bağlıdır.

Primer hiperparatiroidizm tedavisi

Bu formda genellikle tek bir paratiroid bezinde iyi huylu bir tümör bulunur. Bu, genellikle genel anestezi altında bir operasyon ile çıkarılır. Bazen boyunda küçük insizyonlarla minimal invaziv bir prosedür yeterlidir. Kandaki aşırı hormon seviyeleri işlem sırasında düşmeye başlar, bu da ameliyatın başarısının kontrol edilebileceği anlamına gelir.

Bazen paratiroid bezlerinin birkaçı veya tamamının çıkarılması da gerekebilir. Bazen bu esnada, paratiroid fonksiyonunu korumak için bir parça sağlıklı glandüler doku boyun kaslarına veya ön kola nakledilir. Hormonal dengesizlik genellikle ameliyatla tedavi edilebilir ve sonuçta ortaya çıkan hasarlardan kaçınılabilir. 

Bununla birlikte, hiperfonksiyon çok hafifse ve herhangi bir semptoma neden olmuyorsa, prosedürden bazen vazgeçilir ve seyir düzenli testlerle izlenir.

Sekonder hiperparatiroidizm tedavisi

Burada esas olan, altta yatan hastalığı – örneğin kronik böbrek hastalığını – yeterince tedavi etmektir. Ayrıca vücuttaki mineral dengesinin yanı sıra paratiroid hormonu ve D vitamini düzeylerini de mümkün olduğunca iyi ayarlamak temel olarak önemlidir. 

Bezler büyümüşse, aşırı aktif paratiroid bezlerinin tamamını veya bir kısmını çıkarmak için ameliyat bir seçenek olabilir. Ancak şimdiye kadar, operasyonun başarısı hakkında uzun vadeli bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, bir müdahale kararı bireysel olarak değerlendirilmelidir.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?