Beyin iltihabı (ensefalit)

Ensefalit, en yaygın olarak virüsler tarafından tetiklenen bir beyin iltihabıdır. Hafif veya kalıcı hasara neden olabilecek şekilde çok ağır geçebilmektedir. Tedavi için kesin bir teşhis önemlidir.

Bir bakışta

 • Ensefalit, beyin iltihabı için kullanılan tıbbi terimdir.
 • Genellikle virüslerden kaynaklanır veya bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokusuna saldırdığı otoimmün reaksiyonlar tarafından tetiklenir.
 • Ensefalit, beynin bir veya daha fazla fonksiyonunu etkiler.
 • Tipik semptomlar bilinç bozuklukları, konfüzyon, epileptik nöbetlerin yanı sıra ateş ve baş ağrılarıdır. Davranış değişiklikleri ve düşünce bozuklukları da sıklıkla görülür.
 • Sebebe bağlı olarak, hastalık hafif veya şiddetli şekilde seyredebilir.
 • Ensefalitin nedeni biliniyorsa, hedefe yönelik tedavi yapmak mümkündür.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Bir doktor monitörde beyin taramalarına bakıyor.

Ensefalit nedir?

Ensefalit beynin iltihaplanmasıdır. Beyin iltihabı beyin zarı iltihabı (menenjit) ile birlikte ortaya çıkarsa, bu durum meningoensefalit olarak adlandırılır.

Ensefalitin nedeni genellikle viral bir enfeksiyondur. Hastalığı sıklıkla herpes simpleks virüsleri tetikler.

Ayrıca otoimmün reaksiyonlar da hastalığın gelişiminde rol oynar. Bu, vücudun kendi dokusuna zarar verdiği yanlış bir bağışıklık sistemi tepkisidir.

Ensefalit bilinç, davranış ve kişilikte değişikliklere yol açabilir. Bireysel beyin fonksiyonlarının kaybolması ve epileptik nöbetlerin meydana gelmesi de mümkündür.

Hastalık hafif seyredebilir, ancak hayati tehdit oluşturabilir ve ciddi, uzun vadeli hasara da neden olabilir.

Önemli bilgi: Herpes simpleks virüslerinin neden olduğu ensefalit durumunda tedavinin başlama zamanı çok önemlidir. Tedavi ne kadar erken başlarsa, ölüm riski o kadar düşük olur.

Ensefalitte hangi semptomlar görülür?

Ensefalitin en yaygın semptomları şunlardır:

 • Sersemlik
 • Baş ağrısı
 • Kramp nöbetleri
 • Bilinç bozuklukları
 • Ateş

Bunlara sıklıkla davranış değişiklikleri, halüsinasyonlar veya düşünce bozuklukları eklenir.

İltihaba hangi virüsün neden olduğuna bağlı olarak, belirli semptomlar görülebilir:

 • Herpes simpleks virüsleri ile enfeksiyon durumunda, genellikle afazi gibi konuşma bozuklukları ortaya çıkar.
 • Arbovirüsler (böceklerden bulaşan virüsler) daha sık hareket bozukluklarına neden olur.
 • Titremeler, kas seğirmesi, hareket bozuklukları, yüzde sinir felci ve akciğerlerde su birikmesi, enterovirüs enfeksiyonu için tipiktir.

Bunların dışında hemipleji, bazı sinirlerde gevşek felç veya duyu bozuklukları gibi diğer nörolojik semptomlar da ortaya çıkabilir.

Bazen beyin işlev bozuklukları fark edilmeyecek kadar hafiftir.

Yenidoğanlarda ve bebeklerde ensefalit belirtileri daha geneldir: Sıvı almazlar, halsiz ve uyuşukturlar. Ayrıca ateş ve kramplar da oluşabilir.

Ensefalitin nedenleri nelerdir?

Ensefalite virüsler, bakteriler, mantarlar veya protozoa ve solucanlar gibi parazitler neden olabilir. Bu durum bulaşıcı ensefalit olarak adlandırılır.

Ayrıca otoimmün ensefalit de vardır: Burada bağışıklık sistemi, vücudun beyindeki kendi hücrelerine saldıran ve zarar veren antikorlar oluşturur. Bu tür antikorlara otoantikorlar denir.

Ensefalitin tetikleyicileri: Virüsler, bakteriler, mantarlar, parazitler, otoantikorlar.

Ensefalitin yaklaşık yüzde 70'i virüslerden kaynaklanır. En yaygın olarak tanımlananlar şunlardır:

Bazen kızamık, kabakulak ve kızamıkçık virüsleri ile enfeksiyonlar ensefalite, nadiren de SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yol açar.

Otoimmün ensefalit ayrıca kanserden de kaynaklanabilir.

Ensefalitin görülme sıklığı nedir?

Her yıl 100.000 kişiden yaklaşık 4 ila 8'i viral ensefalite yakalanmaktadır. Hastalık özellikle genç yetişkinleri ve yaşlıları etkiler. Çocukluk çağı ensefaliti, en sık olarak yaşamın ilk yılında olmak üzere 100.000 çocuktan 4 ila 10'unda görülür.

Her yıl 100.000 kişiden yaklaşık 4 ila 8'i viral ensefalite yakalanmaktadır.

Mevsimlerin de belirli viral ensefalitler üzerinde etkisi vardır. Avrupa'da yaygın olan kene kaynaklı ensefalit (FSME), keneler hastalığın taşıyıcıları olarak özellikle aktif olduğunda ortaya çıkar. Aynısı, Batı Nil virüsü gibi, tetikleyicileri sivrisinekler olan ensefalit için de geçerlidir.

Ensefalitin hangi sonuçları olabilir?

Çok sayıda beyin iltihabı, herhangi bir komplikasyona neden olmadan iyileşir.

Ensefalitli kişilerin yaklaşık üçte birinde uzun vadeli komplikasyonlar görülür. Bunlar genellikle kalıcı nöbetler, konsantrasyon, davranış, hafıza veya konuşma bozukluklarıdır. Nöbetler genellikle ilaçla iyi tedavi edilemez.

Yaklaşık 100 kişiden 1'inde, iltihap azaldıktan sonra bile ciddi beyin disfonksiyonu devam eder. Hastalar bilinçlerini tam olarak tekrar kazanamaz.

Ensefalite yakalanan çocukların yaklaşık yarısında gelişimsel gecikme, öğrenme güçlükleri veya davranış sorunları gibi uzun süreli kısıtlanmalar görülür. Bazen kas hareketinde, görmede, işitmede veya idrara çıkmada da bozulmalar görülebilir.

Viral ensefalitin seyri, neden olan virüs tipine çok bağlıdır. Örneğin herpes simpleks ensefaliti erken tedavi edilmezse, bu hastalıktan ölme riski yüksektir.

Ensefalit nasıl teşhis edilir?

Bazı beyin iltihapları, özel ilaçlarla doğrudan mücadele edilebilen patojenlerden kaynaklanır.

Bu nedenle, tam tetikleyiciyi belirlemek önemlidir. Olası patojenleri sınırlamak için doktorlar önce aşağıdakileri içeren birkaç soru sorar:

 • Sağlık durumu
 • Gerekli ilaçlar
 • Mevcut aşılar
 • Son seyahatler

Deri döküntüleri, lenf nodu şişmesi, hafıza ve konuşma bozuklukları veya belirli hareket bozuklukları gibi belirtiler ilgili patojene işaret edebilir.

Bilgisayar (CT) veya manyetik rezonans tomografisi (MRT), beynin katmanlarını görüntülemek ve böylece iltihabı tespit etmek için kullanılabilir. İltihabın odağının beynin neresinde oluştuğuna bağlı olarak, bu tetikleyici için bir işaret olabilir.

Ek olarak, ensefalitten şüpheleniliyorsa, doktorlar omurgadaki omurilik kanalından bir BOS örneği alır. BOS, beyni ve omuriliği çevreleyen sıvıyı ifade eder. Bunun içinde patojen, doğrudan genetik analiz yoluyla direkt veya patojene karşı yönlendirilen antikorlar aracılığıyla dolaylı olarak tespit edilebilir. Bir otoimmün ensefalit varsa, BOS'ta belirli otoantikorlar bulunabilir.

Bazı patojenlerde de, kandaki antikorları tespit etmek için bir kan örneği almak bilgilendirici olabilir. 

Nöbet durumunda doktorlar bir elektroensefalogram (EEG) ister.

Ensefalit nasıl tedavi edilir?

Birçok viral ensefalit için, özellikle nedenle mücadele eden özel bir tedavi yoktur. Bu nedenle tedavi, semptom giderici önlemlerle sınırlıdır.

Bir istisna, herpes simpleks virüslerinin neden olduğu ensefalittir. Bu form tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabilir. Asiklovir ilacının erken uygulanması ile uzun vadeli sonuçlar önlenebilir. Bu nedenle, hangi patojenin hastalığa tam olarak neden olduğu henüz bilinmese bile, hastalara genellikle hemen asiklovir verilir.

Ayrıca varicella-zoster virüsü veya sitomegalovirüsün neden olduğu ensefalitte de asiklovir ve benzeri etkin maddeler kullanılmaktadır.

Nöbetler antiepileptik ilaçlarla tedavi edilir. Davranış bozukluklarında doktorlar geçici olarak antipsikotik ilaç verebilir.

Tüm viral olmayan ensefalitler, nedenine göre tedavi edilmelidir. Nedenin bakteriler olduğu şüphesi varsa, antibiyotikler erken bir aşamada kullanılır.

Otoimmün ensefalitli hastalara yüksek dozda kortikosteroid verilir. Bunlar, antienflamatuar etkiye sahip ilaçlardır. Doktorlar ayrıca kan saflaştırma (plazmaferez) ve bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçlar (bağışıklık baskılayıcılar) kullanabilir. Bu, antikorların daha fazla hasara neden olmasını önlemek içindir.

Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. (Alman Nöroloji Derneği) (DGN).

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?