Tifüs ve paratifüs

Tifüs, belirli salmonella türlerinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Kirli içme suyu ve kirli gıda tüketimi yoluyla bulaşır. Tifüs Almanya'da son derece nadirdir. Riskli bir bölgeye seyahat eden herkes aşı olarak önlem alabilir.

Bir bakışta

 • Tifüs bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Bakteriler, enfekte kişilerin dışkısı veya idrarı yoluyla yayılır.
 • Kanalizasyonla kirlenmiş içme suyundan veya kontamine yiyeceklerden enfekte olabilirsiniz.
 • Almanya'da tifüs hastalığı ancak riskli bölgelere seyahat ettikten sonra ortaya çıkmaktadır.
 • Seyahat edenler, riskli bir bölgede konaklamadan önce aşılanmalı ve özellikle burada tükettikleri yiyeceklere dikkat etmelidir.
 • Tifüs uygun bir antibiyotikle tedavi edilmelidir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Aşı solüsyonuna daldırılmış pull-up kanülün yakından görünümü

Tifüs nedir?

Tifüs, belirli salmonella bakterilerinin bir alt grubunun neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.

Bakteriler özellikle kirli içme suyu ve kirli yiyecekler yoluyla bulaşır.

Almanya'daki iyi hijyen koşulları sayesinde hastalık burada çok nadir görülmektedir. Çoğu durumda, Asya'daki riskli bölgelere seyahat edenler enfekte olmaktadır.

Tifüs hastalığının iki türü vardır:

 • Abdominal tifüs: Tifüs abdominalis veya kısaca tifüs olarak da adlandırılır. Bu çok daha tehlikeli olan türdür.
 • Paratifüs: Abdominal tifüse benzer semptomlarla ilişkilidir, ancak daha az şiddetli seyreder.

Hastalık ciddi komplikasyonlara yol açabildiğinden, tifüs her zaman uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidir.

Tifüsün semptomları nelerdir?

Tifüs ve paratifüs birbirine çok benzer.

Ancak kuluçka süresi, yani enfeksiyon ile ilk semptomların ortaya çıkması arasındaki süre farklıdır.

Ek olarak, semptomların şiddeti de değişir.

Tifüs semptomları

Tifüsün kuluçka süresi 3 ila 60 gün arasında, genellikle 8 ila 14 gündür.

Tifüs, baş ağrısı, ağrıyan uzuvlar ve hafif ateş gibi karakteristik olmayan semptomlarla başlar. Ancak 2 ila 3 gün içinde ateş 39 ila 41 dereceye yükselir.

Ardından, aşağıdaki semptomların görüldüğü net bir hastalık hissi gelişir:

 • Uyuşukluk ve baş dönmesi
 • Karın ağrısı
 • Eklem ağrısı
 • Bazen kabızlık

Yüksek ateş üç haftaya kadar sürebilir.

Ek olarak, aşağıdaki tipik şikayetler ortaya çıkabilir:

 • İshal
 • Karın cildinde parlak kırmızı, toplu iğne başı büyüklüğünde cilt lekeleri
 • kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)

Paratifüs semptomları

Paratifüsün kuluçka süresi 1 ila 10 gündür.

Tipik semptomlar:

 • 39 dereceye kadar ateş
 • İshal
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Karın ağrısı

Tifüsün nedenleri nelerdir?

Tifüs, salmonella enterica bakterisinin neden olduğu enfeksiyondan kaynaklanır. Bu bakterilerin tifüse veya paratifüse neden olan iki alt grubu vardır:

 • Typhi alt grubunun bakterileri, genellikle kısaca tifüs olarak adlandırılan abdominal tifüse neden olur.
 • Paratyphi türündeki bakteriler, genel paratifüs terimi ile tanımlanan tifüs benzeri hastalıklara neden olur.

Tifüs nasıl bulaşır?

Tifüs patojeni, enfekte kişiler tarafından dışkı ve idrarla atılır ve böylece kanalizasyon sistemine karışır. Enfeksiyon, öncelikle bu tür atıklarla kontamine olmuş yiyecekler yendiğinde ortaya çıkar.

İnsandan insana bulaşması da mümkündür, ancak çok nadirdir.

Önemli bilgi: Hastalığı atlatan kişilerin yüzde iki ila beşi kalıcı olarak tifüs patojenleri salgılamaya devam eder. Bu yüzden başkaları için bir enfeksiyon kaynağı oluşturabilirler. Bu kişilerin gıda endüstrisinde, gastronomide veya gıda ile temas etmeleri durumunda toplum tesislerinde çalışmalarına izin verilmez.

Tifüsün görülme sıklığı nedir?

Tifüs ve paratifüs patojenleri tüm dünyada yaygındır. Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya gibi hijyen koşullarının yetersiz olduğu ülkelerde hastalığın görülme sıklığı oldukça yüksektir.

Almanya'daki vaka sayısı

Almanya'da her yıl 50 ila 100 tifüs vakası bildirilmektedir.

Almanya'da her yıl 50 ila 100 tifüs vakası bildirilmektedir.

2019 yılında 86 kişi tifüse, 36 kişi ise paratifüse yakalanmıştır. Bunların çoğu Asya'ya, özellikle Pakistan ve Hindistan'a yapılan bir seyahat sırasında enfekte olmuştu.

2020'de Almanya'da kaydedilen tifüs ve paratifüs vakalarının sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık üçte iki oranında azalmıştır. Bunun nedeni, korona pandemisi sırasında azalan seyahat aktivitesidir.

Dünya çapında hastalık sayısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir tahmine göre, dünya çapında her yıl 11 ila 21 milyon insan tifüse yakalanmakta ve 160.000 kadarı bu yüzden hayatını kaybetmektedir.

Paratifüsün yılda 5,5 milyon kişiye bulaştığı tahmin edilmektedir.

Tifüs nasıl seyreder?

Tifüs tipik olarak başlangıç ​​aşamasında karakteristik olmayan semptomlarla ve ardından sürekli yüksek ateşle seyreder. Sonradan, bazıları şiddetli olmak üzere komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Antibiyotik tedavisi görmeyen hastaların hastalıktan tamamen kurtulması sıklıkla uzun zaman alır.

Kısmi bir iyileşmeden sonra hastalık tekrarlayabilir. Bu birden çok kez gerçekleşebilir.

Bebeklerde hastalık daha şiddetlidir ve komplikasyonlar daha sık görülür.

Paratifüs, tifüse benzer şekilde seyreder, ancak genellikle daha hafiftir.

Tifüste hangi komplikasyonlar ortaya çıkabilir?

Hastalığın seyri şiddetliyse, bazıları yaşamı tehdit eden aşağıdaki komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

Önemli bilgi: Tifüsü atlatan insanlar yaklaşık bir yıl boyunca yeni bir enfeksiyona karşı bağışıklık kazanır.

Tifüs nasıl önlenebilir?

Tifüsü önlemek için en önemli önlemler şunlardır:

 • Tifüs riski bulunan bölgelere seyahatlerde yiyecek tüketirken dikkatli olmak
 • Seyahate çıkmadan önce tifüs aşısı olmak
Tifüs çeşitli önlemlerle önlenebilir: Çiğ veya hafif ısıtılmış yiyeceklerden kaçının, musluk suyundan ve buz küplerinden kaçının ve riskli bölgelere seyahat etmeden önce aşı olun.

Gıda tüketimi

Çoğu durumda, tifüs patojenleri içme suyu yoluyla bulaşır. Riskli bölgelerde, mümkünse çeşme suyu ve içeceklere konmak üzere bu suyla hazırlanmış buzların kullanımından kaçınılmalıdır.

Çiğ veya yetersiz şekilde ısıtılan yiyecekler de tifüs ve paratifüs patojenleriyle kontamine olabilir. Bunlara örneğin marul, lahana gibi yapraklı yiyecekler, deniz ürünleri, soyulmamış meyve veya meyve suları dahildir.

Önemli bilgi: Kendinizi yiyeceklerden kaynaklanan enfeksiyona karşı iyi bir şekilde korumak için şu kural yardımcı olur: "Peel it, cook it, or forget it". Bu, Türkçe "Soy, pişir ya da unut" anlamına gelir. 

Aşı tavsiyeleri

Asya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'daki tifüs risk bölgelerine seyahat etmeden önce ve özellikle varış ülkesinde fakir yaşam koşulları varsa aşı olunması tavsiye edilir. Seyahat sağlık uzmanları bu konuda kapsamlı tavsiyeler sunar.

Sistematik Aşı Kurulu (STIKO) aşağıdakiler için aşı önermektedir:

 • Seyahat şekli ne olursa olsun, Güney Asya'ya (Pakistan, Hindistan, Nepal, Afganistan, Bangladeş) seyahatler
 • Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika'da sık görülen hastalık vakalarının ve düşük hijyen standartlarının olduğu tüm bölgelere basit seyahat, ikamet veya çalışma koşulları altında yapılan seyahatler. Bu, örneğin trekking gezileri ve yardım operasyonları ve özellikle mevcut salgınlar ve felaketler için geçerlidir.
 • Özellikle basit konaklama koşullarında, hastalık vakalarının olduğu bölgelerde uzun süreli konaklamalar.

İki farklı aşı mevcuttur: Enjeksiyon (ölü aşı) ve oral yolla almak için kapsül formunda (canlı aşı).

Birçok sağlık sigortası, seyahat aşılarının masraflarını karşılamaktadır. Aşı olmadan önce yapılacak en iyi şey, geçerli kurallar hakkında kendi sağlık sigortanıza danışmaktır.

Enjeksiyon aşı

Enjeksiyon aşı (şırınga), hepatit A aşısı ile birlikte karma aşı olarak da mevcuttur.

Enjeksiyon, öldürülmüş bakterilerle inaktive edilmiş bir aşıdır ve kas içine verilir. 14. günden itibaren üç yıla kadar bağışıklık sağlar. Aşı paratifüse karşı koruma sağlamaz.

Aşı yerinde kızarıklık ve şişlik olabileceği gibi baş ağrısı ve vücut ağrıları, rahatsızlık veya halsizlik hissi de mümkündür.

oral aşı

Oral aşı, zayıflatılmış bakteriler içeren canlı bir aşıdır. İki gün arayla üç kez kapsül şeklinde alınır (temel aşılama).

Tabletler kolay tolere edilir ve aşılananların yaklaşık yüzde 60'ına en az bir yıl koruma sağlar. Canlı aşı ayrıca paratifüs B'ye karşı da kısmen koruma sağlar.

Aşının olası yan etkileri şunlardır:

 • Mide bulantısı, kusma
 • Karın ve baş ağrısı
 • Ateş
 • Cilt döküntüsü
 • Ateşten sonra ortaya çıkan ishal

Yeniden aşılama ve hatırlatma aşısı

Oral aşı yaptıran ve tekrar riskli bölgeye seyahat eden kişiler için üç yıl sonra tam bir yeniden aşılama önerilir.

Aşıdan bağımsız olarak sürekli kalış durumunda, üç yıl sonra aşının yenilenmesi önerilir.

Aşı nasıl işe yarar?

Aşağıdaki videodan, aşının nasıl işe yaradığını öğrenebilirsiniz.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Tifüs nasıl teşhis edilir?

Tifüs ve paratifüs hastalıkları genellikle gribal enfeksiyonlarla veya tropik ülke seyahatlerinden geri dönen kişilerde sıtma ile karıştırılır.

Kan sayımında anormallikler, tifüs ve paratifüs hastalıklarına işaret eder, ancak bunlar henüz kesin bir teşhis için yeterli değildir.

Kesin teşhis ancak patojenlerin doğrudan tespiti ile mümkündür. Bunu yapmak için doktor, laboratuvarda büyütülmüş bir bakteri kültürü elde etmek üzere kan örneği alır. Kemik iliği, idrar veya dışkıdan alınan örnekler daha az sıklıkla kullanılır.

Tifüs nasıl tedavi edilir?

Tedavi ne kadar erken başlarsa, iyileşme şansı o kadar artar. Antibiyotik tedavisi uygulanır.

Etkin maddenin seçimi, özellikle Asya'dan dönen yolcular söz konusu olduğunda, laboratuvarda belirlenen kesin tifüs patojenine bağlıdır. Ayrıca seçilen antibiyotiğin gerçekten işe yarayıp yaramadığı önceden kontrol edilir.

Önemli bilgi: Kasım 2016'dan bu yana, Pakistan'da tüm yaygın antibiyotiklere dirençli, yani ilaçlara duyarsız tifüs patojenleri ortaya çıkmıştır. Bu, antibiyotiklerin artık etkili olmadığı anlamına gelmektedir ve bu da tedaviyi çok daha zor hale getirmektedir. Pakistan'a seyahat edenlerin tifüse karşı aşılanması bu yüzden önemle tavsiye edilmektedir.

Tifüsle ilgili sorularım için kiminle iletişime geçebilirim?

Tifüs aşısı olmak istiyorsanız veya tifüs kapmış olmaktan korkuyorsanız, bir tropikal tıp merkezine başvurmanız tavsiye edilir.

Ayrıca bazı üniversite hastanelerinde danışmanlık hizmeti veren özel tropikal enstitüler bulunur.

Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit (Alman Tropikal Tıp, Seyahat Sağlık Hizmetleri ve Global Sağlık Derneği) (DTG) tarafından kontrol edilmiştir.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?