İç ortam hava kalitesi: Havalandırma neden önemlidir?

Almanya'da birçok evde iç ortam havası zararlı maddelerle kirlenmiştir. Örneğin küf, ince toz ve radon gibi maddeler buna yol açar. Başka hangi maddelerin iç ortam hava kalitesini etkileyebileceğini ve kendinizi nasıl koruyabileceğinizi öğrenin.

Bir bakışta

 • İç ortam havasındaki zararlı maddeler esas olarak yapı malzemelerinden, temizlik maddelerinden ve mobilyalardan kaynaklanır.
 • Zararlı maddeler nem aracılığıyla ve yemek pişirme veya sigara içme gibi yanma olayları sonucu oluşabilir.
 • Yaşam alanlarındaki kötü hava kalitesi, diğer rahatsızlıkların yanı sıra solunum yolu hastalıklarının, alerjilerin ve kanserin gelişimini tetikleyebilir.
 • Almanya'da, doğrudan iç ortam havasından kaynaklanan hastalıklar nadir görülür.
 • Kısa süre boyunca pencereleri tamamen açarak hızlı ancak etkili havalandırma yapmak gibi basit önlemler, iç ortam hava kalitesini iyileştirebilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Açık bir pencere. Arka planda ağaçlar ve mavi bir gökyüzü görülüyor.

İç ortam hava kalitesini neler etkiler?

İç ortamlardaki hava genellikle tamamen zararlı maddelerden arındırılmış değildir. Pişirme, temizleme ve diğer faaliyetler nedeniyle havaya gaz, buhar ve toz şeklindeki zararlı maddeler karışır. Özellikle yapı malzemeleri ve yeni mobilyalar genellikle ortam havasına zararlı kimyasallar yayar. Sigara içmek de havadaki zararlı maddelerin oluşmasına yol açar.

Ayrıca dışarıdaki kirli havadan gelen ince tozlar içeriye taşınabilir.

En önemli koruyucu önlemlerin alınmasıyla zararlı maddeleri zararsız bir düzeye indirmek genellikle mümkündür.

En önemli koruyucu önlemler alınırsa zararlı maddeleri zararsız bir düzeye indirmek genellikle mümkündür.

İç ortam havasındaki zararlı maddeler nereden geliyor?

İç ortam havasındaki zararlı maddeler, binanın hem içinde hem de dışında yer alan çok farklı kaynaklardan gelebilir.

Kimyasal maddeler

Özellikle tadilat sırasında yapı ürünlerinden, derzlerden, mobilyalardan, temizlik ve bakım ürünlerinden kimyasal madde salımı gerçekleşebilir. Zararlı kimyasal maddelere örnek olarak formaldehit, terpenler, asbest ve poliklorlu bifeniller verilebilir. Bunlardan ikincisi esas olarak eski yapı malzemelerinde görülür.

Radyoaktif maddeler

Radyoaktif bir gaz olan radon toprakta uranyumdan oluşur ve esas olarak binaların alt katlarında birikir. Farklı bölgelerde, özellikle alçak ve yüksek dağ sıralarında farklı şekilde meydana gelen uranyum içeren kaya türlerinde oluşur. Bu nedenle, radon orada genellikle daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

Egzoz gazları ve ince toz

Dışarıdaki hava, örneğin egzoz gazları ve ince toz yoluyla iç ortam havasını kirletebilir. Bu, özellikle işlek bir caddenin yakınında zemin katta yaşıyorsanız görülebilir. Ek olarak, iç ortamlarda her yanma olayında zararlı maddeler havaya salınır. Özellikle sigara içmek buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak aynı zamanda şömine ateşi, mum kullanımı nedeniyle ve özellikle gaz kullanarak yemek pişirirken bu durum ortaya çıkabilir.

Alerjenler

Ortam havasına çeşitli alerjen maddeler (alerjenler) karışır: Ev tozu akarları, başta tekstil ürünleri olmak üzere evin hemen her yerinde bulunur ve hava akımı ile savrularak havaya karışır. Birçok insanın ev tozu akarlarına alerjisi vardır. Başka bir örnek evcil hayvan alerjenleridir. Bunlar kısmen havada süzülen küçük parçacıklar yoluyla yayılır. Bu nedenle oda havası içinde de dağılırlar.

Aşırı nem, küf oluşturarak havayı dolaylı şekilde kirletir. Özellikle duş alırken, çamaşırları yıkarken ve kuruturken oluşur. Küf sporları hava hareketleriyle savrulur ve odaya yayılır. Küf alerjilere ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.

Enfeksiyöz aerosoller

İç ortam havasıyla ilgili diğer bir risk, çeşitli patojenlerin, özellikle bakteri ve virüslerin taşındığı enfeksiyöz aerosollerdir. Aerosoller mikroskobik damlacıklardır ve çeşitli patojenler içerebilirler. Nefes aldığınızda, konuştuğunuzda ve şarkı söylediğinizde bu parçacıklar havaya salınır. Bunlar havada uzun süre kalabilecek kadar hafiftir. İnsanlara örneğin koronavirüs SARS-CoV-2 gibi bir virüs bulaştığında, özellikle kötü havalandırılan ortamlarda iç ortam havası virüslerle dolabilir. Sağlıklı bir kişi daha sonra bu havayı solursa enfeksiyon riski artar. 

Zararlı maddelerin ve kaynaklarının listesi

Bu konuda dikkat edilmesi gereken zararlı maddelerin ve bunların kaynaklarının ayrıntılı listesi, Federal Sağlık Bülteni'nin iç ortam havasındaki zararlı maddelere ilişkin hazırladığı bir genel bilgi yazısında yer alan bu tabloda bulunmaktadır.

Sağlığa yönelik riskler nelerdir?

İç ortam havasındaki zararlı maddelerden kaynaklanan sağlığa yönelik riskler, Almanya'daki farklı binalarda ve bölgelerde değişik şekillerde görülebilir. Riskler özellikle kullanılan malzemelere, mobilyalara ve konut sakinlerinin bu konuya ilişkin davranışlarına bağlıdır. Hastalık riski ancak zararlı maddeler belirli bir konsantrasyona ulaştığında artar.

İç mekan havasındaki zararlı maddeler, diğerlerinin yanı sıra şu hastalıklara neden olabilir: alerjiler, zayıflamış bir bağışıklık sistemi, kanser, ciltte veya gözlerde tahriş, solunum yolu hastalıkları, viral enfeksiyonlar.

Kötü bir iç ortam havası kalitesi, aşağıdaki hastalıkların ve sağlık sorunlarının gelişme riskini artırabilir:

 • Örneğin ev tozu akarları, evcil hayvanlar ve küf nedeniyle gelişen alerjiler
 • Örneğin küf ve poliklorlu bifeniller nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi
 • Örneğin radon, ince toz ve formaldehitten kaynaklanan kanser
 • Çeşitli kimyasal bileşikler nedeniyle ortaya çıkan cilt, göz, burun ve boğaz tahrişi ve baş ağrısı
 • Özellikle nitrojen dioksit (egzoz gazları ve gaz sobaları), karbon monoksit (egzoz gazları, odun ve kömür sobaları) ve ayrıca küf ve ince toz nedeniyle gelişen solunum yolu hastalıkları
 • Hava yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 3,8 milyon insan iç ortamdaki hava kirliliği nedeniyle ölmektedir. Bu insanların yüzde 27'si zatürre, yüzde 27'si koroner arter hastalığı, yüzde 20'si kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), yüzde 18'i inme ve yüzde 8'i akciğer kanseri nedeniyle ölmektedir.

Özellikle kimler risk altındadır?

Bebekler, çocuklar ve yaşlıların yanı sıra solunum güçlüğü, kalp hastalıkları veya bağışıklık yetmezliği olan insanlar havası yüksek oranda zararlı madde içeren iç ortamlar nedeniyle daha yüksek bir risk altına girer. Bunun bir nedeni, bu insanların bağışıklık sisteminin genellikle daha zayıf olmasıdır.

Ayrıca gebe kadınlar kendilerini havada yüksek konsantrasyonlarda bulunan zararlı maddelere maruz bırakmamaya özen göstermelidir.  Zararlı maddeler daha doğmamış bir çocuğa aktarılabilir ve çocuk için sağlığa yönelik bir risk oluşturabilir. 

Nasıl korunabiliriz?

Pencereleri kısa süre tamamen açarak hızlı ama etkili havalandırma ve cereyan ile havalandırma

Havalandırma, evlerde hava kalitesini iyileştirmede merkezi bir rol oynar. Özellikle tadilattan hemen sonra yapılması önemlidir. Bu şekilde özellikle gaz halindeki kimyasal maddeler etkin bir şekilde azaltılabilir. Yemek pişirdikten, duş aldıktan ve temizlikten sonra ve ayrıca sigara içerken veya mum yakarken de havalandırma yapılması önemlidir.

Genel olarak, minimum saatte bir kez en az 5 dakika süreyle havalandırma yapılması tavsiye edilir. Pencereleri kısa süre tamamen açarak hızlı ama etkili havalandırma ve cereyan ile havalandırma özellikle etkilidir. Bu, pencerelerin geniş ve ideal olarak evin her iki tarafında açılması anlamına gelir. Böylece hava akımı oluşabilir.

SARS-CoV-2 gibi virüslerle enfeksiyon riski de havalandırma yoluyla azaltılabilir. Ek olarak, iç ortamlarda öksürme ve hapşırma görgü kurallarına dikkat edilmelidir. Kol içine doğru öksürülmesi ve hapşırılması önerilir. Bu sayede ortama daha az virüs yayılır.

Temizlik yapmak

Havalandırma sadece havada süzülen maddeleri azaltabilir. Genellikle ev tozu ile birleşen daha ağır maddeler bu şekilde temizlenemez. Bu nedenle, tozu da düzenli olarak almak gerekir. Tozu almak için genellikle nemli bir bezle silmek yeterlidir. Bunun için mutlaka temizlik malzemelerinin kullanılması gerekmez.

Zararlı maddelerin arttığına dair şüphe

Evinizin havasındaki zararlı maddelere bağlı olabilecek sağlık sorunlarınız varsa önce aile doktorunuzla görüşün. Zararlı madde kaynağını bulmaya çalışın ve onu ortadan kaldırın veya en az seviyeye indirin. Gerekli durumlarda akredite bir kuruluş tarafından yapılan zararlı madde analizi yardımcı olabilir.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?