Akciğer kanseri

Almanya'da yılda yaklaşık 57.000 kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü ve kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türüdür. Bu yazı, akciğer kanserinin risk faktörleri, teşhisi ve tedavi seçenekleri hakkında genel bilgi sağlar.

Bir bakışta

 • Akciğer kanseri, bronşiyal karsinom veya akciğer karsinomu olarak da bilinir.
 • Hastalığın erken evrelerinde akciğer kanseri nadiren semptomlarla kendini gösterir.
 • Sigara, akciğer kanseri gelişimi için ana risk faktörü olarak kabul edilir.
 • Akciğer kanserinde doktorlar küçük hücreli olmayan ve küçük hücreli tümörler arasında ayrım yapar.
 • İlk aşamadaki küçük hücreli olmayan tümörler bazen cerrahi olarak tamamen çıkarılabilir.
 • Küçük hücreli tümörler genellikle radyasyon ve kemoterapi kombinasyonu ile hemen tedavi edilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Akciğer kanseri: Bir doktor akciğerlerin röntgenini iki elinde tutuyor.

Akciğer kanseri nedir?

Akciğerin bronşlarında gelişen kötü huylu tümörler doktorlar tarafından akciğer kanseri, akciğer karsinomu veya bronşiyal karsinom olarak adlandırılır. Bu bronşiyal karsinomlar iki geniş gruba ayrılır: Küçük hücreli dışı tümörler ve küçük hücreli tümörler.  

Önemli bilgi: Doktorların akciğerlerdeki metastazlardan bahsetmesi akciğer kanseri anlamına gelmez. Çünkü akciğer metastazları, akciğerlerin dışında gelişen bir tümörün infiltre metastazlarıdır. Bu nedenle akciğer metastazlarının akciğer kanserinden farklı tedavi edilmesi gerekir. 

Akciğer kanserinde hangi semptomlar ortaya çıkabilir?

Almanya'da yılda yaklaşık 57.000 kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Çoğu hastada hastalık ancak ileri bir aşamada teşhis edilir. Bunun 2 ana nedeni vardır: Birincisi, akciğer kanseri genellikle semptomlara bağlı olarak ancak geç bir aşamada fark edilir hale gelir. İkincisi, bu semptomlar genellikle spesifik değildir. Bu, öksürük veya yorgunluk gibi semptomların prensipte bronşit (bronşlarda iltihaplanma) gibi başka bir hastalıktan da kaynaklanabileceği anlamına gelir.

Almanya'da her yıl yaklaşık 57.000 kişi akciğer kanserine yakalanıyor.

Akciğer kanseri semptomları şunları içerebilir:

 • Uzun süreli öksürük
 • Nefes darlığı, solunum şikayetleri, nefes almada zorluk
 • Sümüksü balgam çıkarma
 • Akciğerlerde ve göğüste ağrı
 • Genel halsizlik ve yorgunluk
 • Kilo kaybı
 • Kemik ağrıları
 • Ateş
 • Baş ağrısı gibi nörolojik semptomlar

Öksürük veya yorgunluk gibi semptomlar sadece akciğer kanserinde değil, sıklıkla iyi huylu hastalıklarda da ortaya çıkar. Bu şikayetler birkaç hafta boyunca devam ederse ve akciğer kanseri için tipik risk faktörleri varsa doktora gidilmesi önerilir. Aile hekimleri rahatsızlıkların nedenini kesin olarak belirleyebilir ve gerektiğinde daha ileri teşhis adımları için uzman hekimlere yönlendirebilir.

Bronşiyal karsinom: Hangi nedenler ve risk faktörleri mevcuttur?

Bununla birlikte, sigara içmenin akciğer karsinomu gelişiminde çok önemli bir risk faktörü olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Akciğer kanserli hastalarda tahminen her 10 erkekten 9'u ve 10 kadından 6'sı yıllarca sigara içmekten dolayı hastalanır. Nedeni: Tütün dumanı çok sayıda kanserojen madde içerir; bunlar kanser yapıcı olarak sınıflandırılan maddelerdir. Bu maddeler ne kadar uzun ve yoğun bir şekilde solunursa akciğer kanseri riski o kadar artar. Ancak, sigara içmeyenlerde de bronşiyal karsinom gelişebilir.

Sadece tütün dumanı değil, aynı zamanda iş yerindeki veya günlük yaşamdaki belirli radyasyon türleri ve kirleticiler de akciğerlere zarar verebilir. Ne yazık ki, tüm bu risk faktörlerinden - özellikle ince toz - tamamen kaçınmak mümkün değildir. Ancak bugün sigarayı bırakırsanız, birkaç yıl içinde hastalık riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Sigarayı bırakan kişilerde vücut ne zaman iyileşir?

Sigarayı bırakan kişilerde vücut ne kadar sürede iyileşir? Aşağıdaki video bu konuda bilgi vermektedir.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Akciğer kanserinden korunmak için kendiniz ne yapabilirsiniz?

Sigara içmeyen veya şimdi sigarayı bırakan herkes akciğer kanseri gelişimine karşı en önemli önlemi almıştır. Sigara içmeyenler için bile şu geçerlidir: Sık sık tütün dumanına maruz kalırsanız, hastalanma riskiniz artar.

Akciğer kanseri riski artar: 

 • Ne kadar uzun süre sigara içerseniz.
 • Sigaraya ne kadar erken başlarsanız.
 • Ne kadar çok sigara (veya puro veya pipo tütünü) içerseniz.
 • Ne kadar sık pasif olarak sigara içerseniz.

Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzı sadece akciğer kanserinin değil, genellikle tüm kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur. Temel yapı taşları dengeli bir beslenme ve yeterli egzersizdir (haftada en az 150 dakika hafif egzersiz).

Almanya'da akciğer kanseri taraması hizmeti var mıdır?

Elbette akciğer kanseri gibi yaygın bir kanser türü söz konusu olduğunda tarama muayenesinin mantıklı olup olmadığı düşünülür. Ancak şu ana kadar herkes için uygun, düşük riskli ve güvenilir bir test yöntemi yoktur.

Bilgisayarlı tomografi ile akciğer kanseri taraması, yalnızca ağır, uzun süreli sigara içenler gibi belirli risk grupları için faydalı olabilir. Bu nedenle yetkililer, şu anda akciğer kanseri riski yüksek olan kişiler için bu testin yararlarını ve risklerini incelemektedir.

Akciğer kanseri taraması için mevcut seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ister misiniz? Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) web sitesinde ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Akciğer kanserinin teşhisi için hangi tetkikler yapılır?

Hekimler akciğer kanserinden şüphelendiğinde, ellerinde farklı ve birbirlerini tamamlayıcı teşhis yöntemleri mevcuttur.  

Başlangıçta her zaman genellikle aşağıdaki unsurlardan oluşan temel teşhis vardır: 

 • Hastanın önceki hastalıkları ve semptomları hakkında sorgulanması (anamnez) 
 • Fizik muayene 
 • Laboratuvar incelemeleri 
 • Röntgen, bilgisayarlı göğüs tomografisi ve ultrason 
 • Akciğer taraması (bronkoskopi) 
Akciğer kanserinin teşhisi: Anamnez, fizik muayene, laboratuvar muayeneleri, röntgen, BT veya ultrason, akciğeroskopi.

Aile hekimleri, temel teşhisin ilk adımlarını kendileri gerçekleştirebilir. Sonraki adımlardan radyologlar ve akciğer uzmanları gibi uzmanlaşmış uzmanlar sorumludur. Uzmanlaşmış poliklinikler ayrıca eğitimli uzman personele ve gerekli tıbbi donanıma sahiptir. 

Akciğer taraması kapsamında akciğerlerden doku örnekleri alınabilir. Doktorlar, teşhisi doğrulamak için bunları kullanır. Bir tümör bulunursa, laboratuvar doktorları numuneyi tümör tipini belirlemek için kullanabilir - bu da tedavi seçimi için çok önemlidir.  

Akciğer kanseri teşhisi doğrulanırsa, kanserin vücutta yayılıp yayılmadığını ve ne kadar uzağa yayıldığını incelemek için çeşitli görüntüleme prosedürleri kullanılır. 

Akciğer kanseri teşhisi doğrulanırsa başka hangi testlerin yapılacağını bilmek ister misiniz? Muayene yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiyi Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) web sitesinde bulabilirsiniz. 

Akciğer kanseri nasıl tedavi edilir?

Doktorlar en uygun tedavi şeklini seçerken 3 ana faktörü göz önünde bulundurur:

 • Hastalığın evresi: Akciğer kanseri ne kadar ilerlemiştir?
 • Tümörün türü: Küçük hücreli dışı bir tümör mü yoksa küçük hücreli bir tümör mü?
 • Hastanın genel sağlık durumu: Tedavi planlanırken dikkate alınması gereken başka hastalıklar var mı?

Akciğer kanseri erken evrelerinde tümörü tamamen çıkarmak amacıyla ameliyat edilebilir. Ancak koşul, tümörün henüz komşu organlara yayılmamış olması, henüz metastaz oluşturmamış olması ve henüz herhangi bir lenf düğümüne ulaşmamış olmasıdır. Küçük hücreli tümörler, küçük hücreli dışı tümörlerden daha hızlı metastaz yaptığından, küçük hücreli akciğer kanseri için cerrahi nadiren uygundur.

Her durumda, ameliyat ancak hastanın genel sağlığı yeterince stabil ise bir seçenektir. Örneğin, kalp yetmezliği gibi mevcut bir hastalık, cerrahi müdahale için çok büyük bir risk oluşturabilir. Akciğer kanserinin ortalama başlangıç ​​yaşı 70 civarında olduğu için, birçok akciğer kanseri hastası yaşa bağlı diğer hastalıklardan etkilenmektedir.

Bununla birlikte, akciğer kanseri genellikle sadece ileri bir aşamada keşfedilir. Ameliyat edilemeyen hastalar için kemoterapi en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Kemoterapi sırasında hücre büyümesini yavaşlatan veya hücre bölünmesini engelleyen ilaçlar uygulanır: sitostatikler. Ameliyattan önce veya ameliyat yerine, tümörün boyutunu küçültmek için kemoterapi kullanılır. Ameliyattan sonra kemoterapinin tümör büyümesini (nüks) önlemesi beklenir.

Akciğerlerdeki kötü huylu tümörlerin dağılımını gösteren pasta grafik: yüzde 15 küçük hücreli karsinom ve yüzde 85 küçük hücreli olmayan karsinom.

Almanya'daki akciğer kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 85'inde küçük hücreli olmayan karsinom ve yaklaşık yüzde 15'inde küçük hücreli karsinom görülmektedir.

Ameliyat veya kemoterapi ile birleştirilebilecek diğer tedavi biçimleri şunlardır:

 • Radyasyon tedavisi: Radyasyon yoluyla tümör hücrelerine zarar verme ve böylece çevredeki vücut dokusunu mümkün olan en iyi şekilde koruma yaklaşımına dayanır.
 • Sözde hedefe yönelik tedaviler: İlaçlar yardımıyla kanser hücrelerinin yüzey özelliklerine saldırılır. Sağlıklı hücreler bu özelliklere çok az sahiptir veya hiç sahip değildir.
 • İmmünoterapi: Burada ilaçlar vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kanser hücreleriyle doğrudan savaşması için uyarır.
 • Destekleyici tedavi prosedürleri: Bu, rahatsız edici semptomları hafifletmeye ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik tüm prosedürleri içerir.

Hedefe yönelik kanser tedavileri nelerdir?

Aşağıdaki videodan, hedefe yönelik kanser tedavilerinin ne zaman uygulandığını öğrenebilirsiniz. İlaçlar nasıl kullanılır ve nasıl etki ederler?

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Küçük hücreli dışı ve küçük hücreli akciğer kanserinde tedavi seçeneklerinin farklarını öğrenmek ister misiniz? Akciğer kanseri tedavi edilemediğinde hangi tıbbi seçenekler var? Tedavi biçimlerinin ayrıntılı açıklamalarını Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) web sitesinde bulabilirsiniz.

Akciğer kanseri tedavisinden sonra: Rehabilitasyonda neler yapılır?

Kanseri tedavi etmek hem beden hem de ruh için çok zayıflatıcı olabilir. Kanser tedavisinden sonra tıbbi rehabilitasyon, hastaların güçlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Ayrıca hastalığın sonuçlarını ve tedavisini en iyi şekilde atlatabilmeleri için onları destekler. Bu nedenle, tedavi programı kişisel tıbbi geçmişe ve mevcut kısıtlamalara göre düzenlenir. 

Akciğer kanseri tedavisinden sonra tıbbi rehabilitasyon aşağıdakileri kapsayabilir: 

 • Akciğer kanseri ameliyatı sonucu nefes darlığını azaltmak için nefes eğitimi 
 • Psikolojik bakım 
 • Beslenme tavsiyeleri 
 • Fizyoterapi ve spor 
 • Sigarayı bırakma 

Süreç nasıl işler? Akciğer kanseri için tedavi sonrası bakım ve takip kontrolleri

Akciğer kanserinde tedavi sonrası bakım, nüksün yanı sıra tedavinin uzun vadeli etkilerini erken bir aşamada belirlemeyi amaçlar. Hastalar, tedavinin bitiminden sonra, önce kısa, sonra daha uzun aralıklarla düzenli olarak muayene edilir. Bununla birlikte, hastalar şikayetleri olduğunda doktora daha sık da gidebilir. Doktorlar semptomları sorar, vücudu muayene eder ve göğüs röntgeni çekebilir. 

Kanser tedavi edilemezse, düzenli takip muayeneleri rahatsız edici semptomların erken bir aşamada belirlenmesine yardımcı olur. Amaç, hastaların yaşam kalitesini mümkün olduğunca uzun süre korumaktır. 

Akciğer kanseri ile nasıl yaşanır?

Birçok akciğer kanseri hastası, hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemek için bir şeyler yapmak ister. Bunun için çeşitli seçenekler vardır. Hastalıkla ve tedavinin sonuçlarıyla daha iyi başa çıkmaya neyin yardımcı olabileceği, bireysel duruma bağlıdır:

 • Egzersiz, yorgunluğun ve güçsüzlüğün üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Egzersiz, bireysel performansa uygun hale getirilmelidir.
 • Beslenme tedavisi de dahil olmak üzere dengeli ve sağlıklı beslenme, yetersiz beslenmeyi önleyebilir veya tedavi edebilir.
 • Psikoonkolojik danışmanlık, endişe ve korkular baş edilemeyecek hale geldiğinde yardımcı olabilir.

İyileşme artık mümkün değilse ve hastalık ilerliyorsa iyi bir tıbbi bakım çok önemlidir. Öksürük veya nefes darlığı gibi rahatsız edici şikayetler hafifletilebilir. Psikososyal destek de iyi bir yaşam kalitesinin mümkün olduğunca uzun süre korunmasına yardımcı olabilir.

Akciğer kanserinde başvurulacak doğru kişiler kimlerdir?

Akciğer kanseri tedavisinde farklı uzmanlık alanlarından doktorlar birlikte çalışır. Özellikle akciğer kanserli hastaları tedavi etme konusunda deneyimli hastaneler bunu sertifika ile onaylayabilir. Deutsche Krebsgesellschaft (Alman Kanser Derneği), belirli mesleki gerekliliklere uygunluğu düzenli olarak kontrol etmektedir.  

Sertifikalı merkezlerin adreslerini OncoMAP web sitesinde bulabilirsiniz.  

Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie (Alman Göğüs Cerrahisi Derneği) (DGT) merkezleri, bağımsız Doc-Cert AG kurumu tarafından onaylanmıştır.

Günlük yaşamda hastalıkla başa çıkmak ve diğer destek seçenekleri hakkında sorularınız mı var? Bu konu ile ilgili bilgileri Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) web sitesinde bulabilirsiniz.

Akciğer kanseri hakkında herhangi bir sorunuz varsa, Kanser Bilgi Hizmetine 0800 - 420 30 40 numaralı ücretsiz telefondan veya krebsinformationsdienst@dkfz.de e-posta adresinden kişisel olarak da ulaşabilirsiniz.

Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?