AV blok (Atriyoventriküler blok)

Kalbin çok yavaş atmasının nedeni, AV blok gibi bir kalp ritmi bozukluğu olabilir. AV blok durumunda ile kalpteki elektrik dürtü iletiminde bir bozulma olur. Semptomları, kalbe ek yük getiren önceki hastalıklar tarafından ağırlaştırılabilir.

Bir bakışta

  • Atriyoventriküler blok (AV blok), kalpteki elektrik dürtü iletiminin bozulmasıyla tetiklenir.
  • Önceden bir hastalığı olmayan hafif AV bloklu (1. derece) kişilerde genellikle belirgin semptomlar olmaz.
  • AV blok sadece aralıklı olarak ortaya çıkabilir.
  • Kalp çarpıntısı ve aksaması, halsizlik ve baş dönmesi gibi belirtiler 2. dereceden itibaren artar.
  • 3. dereceden itibaren bu semptomlar dinlenme dönemlerinde de ortaya çıkar.
  • Şiddetli formların tipik nedenleri arasında doğuştan kalp kusurları, kalp kası iltihabı veya koroner arter hastalığı bulunmaktadır.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

AV bloğu: Doktor EKG sonuçlarını inceliyor, hasta muayene masasında yatıyor.

AV blok nedir?

Yavaş bir kalp atışının birçok nedeni olabilir. Kalp ritmi bozukluğu durumunda, genellikle AV blok (atriyoventriküler blok) adı verilen bir blok vardır. Bu hastalıkta, kulakçıklar ile AV düğümündeki (atriyoventiküler düğüm) kalp odacıkları arasındaki elektrik dürtü iletimi bozulur.

Genellikle kalp ritmini sinüs düğümü kontrol eder. Zamanlayıcı olarak, sağ kulakçıkta (atrium) kalp üzerinde dalgalar halinde yayılan elektriksel uyarıları tetikler. AV blok halinde, bu iuyarılarlar kalp odacıklarına yeterince iletilmez. Bu bozukluk, ciddiyetine göre üç dereceye ayrılır:

AV bloğunun üç derecesi vardır: Derece 1, Derece 2 ve Derece 3.

1. derece

Dürtülerin kalp odacıklarına iletilmesi gecikir. Bu durumda kalp ritmi korunur ve kalp normal şekilde atar.

2. derece

İletimde bazen kesintiler yaşanır. Bazı dürtüler kalp odacıklarına ulaşmaz, kalp sürekli olarak bazı atımları atlar.

3. derece

İletim tamamen kesintiye uğrar (tam AV blok). Dürtüler odacıklara ulaşmaz. Bu durumda odacıklardaki yedek dürtüler kalbin durmasını engeller. Kalp atışı dakikada 40 vuruşun altına düşer (bradikardi). Bu en ağır derecede bir kalp pili gerekli olur.

AV blok semptomları nelerdir?

Şiketler, AV blokun ciddiyetine ve önceki hastalıkların kalbe ek yük getirip getirmediğine veya önceden hasar vermiş olup olmadığına bağlıdır. AV blokların geçici olarak ortaya çıkması da mümkündür.

1. derece

Daha önce hafif bir AV blok geçirmeyen kişiler, genellikle semptom olmadığı için bozukluğu fark etmezler.

2. derece

Kalp çarpıntısı ve aksama, halsizlik ve baş dönmesi gibi belirgin semptomlar yaygındır. Özellikle fiziksel efor veya psikolojik stres ile nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bayılma atakları (senkop) ortaya çıkabilir.

3. derece

Kalp atışı büyük ölçüde yavaşlar. Daha sonra bahsedilen semptomlar dinlenme evrelerinde de mümkündür ve kardiyak aritmi meydana gelir gelmez ortaya çıkar. Alt bacak dokularında su birikerek şişmeye (ödem) neden olabilir.

AV Blok nedenleri nelerdir?

Bir AV bloğunun olası nedenleri: Kalp hastalığı ve kalp kusuru, hormonal bozukluklar, kalp ilaçlarının yan etkileri, bulaşıcı hastalıklar, otoimmün hastalıklar.

AV blok için çok sayıda farklı tetikleyici vardır. Belirli kalp ilaçları gibi bazı ilaçların olası yan etkilerinden biridir. Ayrıca hormonal bozukluklar, otoimmün hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklar (örneğin lyme hastalığı), elektriksel uyarıların kalbe iletilmesini etkileyebilir.

En ciddi ve uzun süreli vakalar kalp hastalığının sonuçlarıdır. Bunun örnekleri doğuştan kalp kusurları, miyokardit veya koroner kalp hastalığıdır. İleri yaş, çok kilolu olma, yüksek tansiyon veya diyabet gibi koroner kalp hastalığı için bazı risk faktörleri AV blok gelişimi için ek bir risk oluşturmaktadır.

Sporcularda, dinlenme evrelerinde zayıf bir AV blok formu oluşabilir - ancak bu patolojik olarak sınıflandırılmamalıdır. 

AV blok görülme sıklığı nedir?

AV blok en sık görülen kalp hastalıklarından biridir. Ancak, etkilenen insan sayısını tahmin etmek zordur.

AV blok geçici olabileceği gibi kalıcı da olabilir. Gençlerin hafif formlara sahip olma olasılığı daha yüksekken, yaşlıların şiddetli bir form geliştirme olasılığı daha yüksektir.

AV Blok nasıl gelişme gösterir?

Efor fazları sırasında nabız yükseldiğinde hafif bir AV blokun geçici olarak kaybolması, ancak hasta istirahat ederken tekrar geri gelmesi mümkündür.

Bozukluğun nedenin bir kalp hastalığı olması halinde, hastalık genellikle kalıcıdır.

Bazen hafif bir AV blok, ciddi bir AV bloka dönüşür.

Örneğin tetikleyici bir ilacın kullanımının bırakılması halinde şiddetli AV blokları bile kaybolabilir.

AV Blok nasıl teşhis edilir?

AV Blok, bazı insanlarda nabız ölçümü veya kalp dinleme sırasında "atlama" veya çok yavaş bir kalp atışı ile tespit edilir. Ancak bunu kesin olarak belirlemek için bir elektrokardiyogram gereklidir. EKG eğrileri, doktorlara potansiyel bir AV blokunu ve ciddiyetini gösterebilir. Bazen stres veya uzun süreli EKG gibi özel EKG muayeneleri de yapılmalıdır.

AV blokun nedenlerini bulmak ve kalbin zaten zayıflamış olup olmadığını kontrol etmek için genellikle daha ileri tetkikler gereklidir. Bu tetkikler, kalbin ultrason muayenesi (ekokardiyografi) veya kalp kateter muayenesidir.

AV Blok nasıl tedavi edilir?

Bir AV blokun nasıl tedavi edildiği, büyük ölçüde şikayetlere neden olup olmadığına bağlıdır. Hafif AV bloklarda tedavi genellikle gerekli değildir. Ancak şiddetli AV bloklarda genellikle bir kalp pili gereklidir. Kalbin daha hızlı atmasını sağlayan Atropin gibi ilaçlar genellikle sadece acil durumlarda verilir.

Kalp pilleri, kalp atışını normalleştirmek için geçici veya kalıcı olarak kullanılır. Ancak, cihazlar bozukluğu gideremez. Bu nedenle, genellikle nedenlerin tedavisi üzerine yoğunlaşılır.

AV Blok ve nasıl tedavi edileceği hakkında daha detaylı bilgileri gesundheitsinformation.de adresinde bulabilirsiniz.

AV blok ile yaşam nasıldır?

Nefes darlığı ve güçsüzlük gibi semptomlar, şiddetli AV blok olan kişiler için zorlayıcı olabilir. Bayılma atakları korkusu ve yaşamı tehdit eden sonuçları da yaygındır.

Kalp pili olsa bile günlük yaşamda değişiklikler meydana gelir. Düzenli kontrol muayenelere alışmanız ve kalp pili kimliğinizin her zaman yanınızda olması gerekir. Bazı insanlar, cihazın ciltlerinin altından görülebilmesinden rahatsız olmaktadır.

Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

Kalp pili ihtiyacı olan kişilerin eğitim verilmesi çok önemlidir. Doktorlar ayrıntılı tavsiyelerde bulunarak günlük yaşamda nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar. Doktordan önce sağlık sigortası bilgi noktalarından da bilgi alınabilir.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?