Doğum öncesi bakım: Muayeneler ve danışmanlık

Kadınların gebelik sırasında ve doğumdan kısa bir süre sonra düzenli muayene olma ve danışmanlık alma hakları vardır. Bu, risklerin ve olası komplikasyonların yeterince erken tanımlanıp tedavi edilebilmesi anlamına gelir. 

Bir bakışta

 • Her gebe kadının düzenli tıbbi muayene olma hakkı vardır.
 • Doğum öncesi bakımın amacı, gebe kadının sağlığını ve çocuğun gelişimini takip etmektir.
 • Muayenelerin büyük bir kısmı doktorlar tarafından yapılabildiği gibi ebeler tarafından da yapılabilmektedir.
 • Üç temel ultrason muayenesi öngörülmüştür: Bunlar jinekolog tarafından yapılacaktır.
 • Doğum öncesi bakım masrafları resmi sağlık sigortası şirketleri ve kural olarak özel sağlık sigortası şirketleri tarafından da karşılanır.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Ultrason muayenesinde yanında kocası ve doktoruyla gebe bir kadın.

Doğum öncesi bakım nedir?

Tıbbi kontroller her gebeliğin önemli bir parçasıdır. Bu muayenelerde doktor veya ebe, anne adayının ve anne karnındaki bebeğin sağlığını düzenli olarak kontrol eder. Bu sayede riskler ve anormallikler erken bir aşamada tespit edilebilir. Buna beslenme, ağız sağlığı ve grip aşısı gibi konularda danışmanlık seansları da dahildir. Başlangıçta, önleyici muayene randevuları aylık olarak planlanırken, 32. Haftadan itibaren her 14 günde bir gerçekleşir. Resmi sağlık sigortası şirketleri ve genellikle özel sağlık sigortası şirketleri de bunun masraflarını karşılar.

Doğum öncesi bakım hangi muayeneleri kapsar?

Her gebelik olağanüstü bir olaydır. Gebelik sürekli bir değişim zamanıdır: Anne karnındaki bebek gelişir ve büyürken, gebelerin de vücudu değişir.
 
Koruyucu sağlık kontrolleri sırasında anne ve çocuk için sağlık sorunlarına veya risklere zamanında müdahale edilebilmesi için değişiklik ve gelişmeler yakından takip edilir. Bu muayene sonuçları daha sonra anne kartına işlenir. 

Muayenelerin sonuçları ve gebeliğin nasıl seyrettiği anne baba adayı ile paylaşılır. Buna ek olarak beslenme ve ağız sağlığı gibi gebeliğin önemli yönleri hakkında bilgi verilir. Ayrıca ek muayeneler ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi de verilir. Gerekirse ebeveynler ve çocuklar için bölgesel destek hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Doğum öncesi bakım; muayene ve danışmanlık, yüksek riskli gebeliklerin izlenmesi, ultrasonla muayene, enfeksiyon taraması ve doğumdan sonraki muayeneleri içerir.

Resmi sağlık sigortası olanlar için doğum öncesi bakım hizmetleri şunları içerir:

 • Gebeler için danışmanlık
 • Gebelik muayenesi, örneğin tansiyon ölçümü ve gebelik şekeri için kan testleri
 • Yüksek riskli gebeliklerin izlenmesi
 • Ultrasonla muayene
 • Enfeksiyon testleri: HIV, hepatit B, sifiliz ve klamidya
 • Rhesus faktörünün belirlenmesi: Rhesus negatif annelerde doğmamış çocuğun Rhesus faktörü D belirlenir (kan testi).

Önemli bilgi: Negatif Rh faktör D'ye sahip kadınların, pozitif Rh faktör D'ye sahip bir çocuğu varsa, anti-D profilaksisi gereklidir. 

Genç annenin doğumdan sonra - lohusalık boyunca - muayenesi ve danışmanlığı da resmi sağlık sigortası şirketlerinin sunduğu hizmetlerin bir parçasıdır. 

Bunlara ek muayeneler 

Toksoplazmoz testi gibi özel muayeneler ve örneğin trizomi 21 gibi kromozom sapmalarının belirlenebildiği doğum öncesi teşhis sürecinin belirli testleri, yasal sağlık koruyucu hizmetlerin bir parçası değildir. Ancak, makul bir hastalık şüphesi varsa, özel riskler veya anormallikleri açıklığa kavuşturmak için sağlık sigortası şirketleri masrafları karşılayacaktır.

Aksi takdirde bunlar bireysel sağlık hizmetleri (IGeL) kapsamındadır. Bu nedenle, ancak gebe kadının rıza göstermesi ve olası yararları ve zararları hakkında bilgilendirilmesi halinde yapılabilirler. Ek olarak, IGeL hizmetleri hasta tarafından ödenmelidir. 

İlginç bilgi: Tıbben gerekli olmayan - "bebek televizyonu" olarak da bilinen - ek ultrason muayenelerine 2021'in başından beri izin verilmemektedir. Radyasyondan Korunma Yönetmeliği'ndeki bu katı yeni düzenleme, fetüsü gereksiz radyasyondan korumayı amaçlamaktadır.

 

Doğum öncesi bakımda hangi muayeneler gerçekleştirilir?

Gebeliğin başlangıcında, randevular genellikle dört haftada bir yapılır. 32. haftadan sonra ise 14 günde bir yapılır. Çoğu durumda ilk randevuda, daha sonraki tüm muayene sonuçlarının da işlenebilmesi için, anne kartı düzenlenir.

Gebeliğin başlangıcında, randevular genellikle dört haftada bir yapılır. 32. haftadan sonra ise 14 günde bir yapılır.

Her bakım muayenesinde gebenin tansiyonu ve kilosu not edilir ve idrarı incelenir. Ultrason muayeneleri sırasında doktor, çocuğun pozisyonunu kontrol eder ve kalp atışlarını ölçer. Ek olarak, rahim palpe edilir. Eksiklik belirtilerini veya hastalıkları tespit etmek için anneden düzenli aralıklarla kan alınır. Son olarak, doktor veya ebe, örneğin kızamıkçık veya grip gibi aşıların gerekli olup olmadığını kontrol edecektir. 11. haftadan itibaren (SSW - gebelik haftası) doğmamış çocuğun Rh faktörü D anne adayının kanında belirlenebilir. Bu özellikle Rhesus negatif kadınlar için önemlidir. Rh pozitif bir çocuk bekliyorlarsa, annenin kanı antikorlar (anti-D antikorları) oluşturabilir. 23. haftadan itibaren bu nedenle tüm gebe kadınlarda anti-D antikorları için bir antikor arama testi yapılır. Anti-D antikorları olmayan Rh-negatif gebe kadınlar 27 ile 29. hafta arasında olası komplikasyonları önlemek için anti-D immünoglobulin enjeksiyonu olurlar. 
 
Ultrason muayeneleri gebeliğin üçüncü, altıncı ve sekizinci aylarında planlanır:

1. Ultrason muayenesi (9 ila 12. gebelik haftası)


Bu ilk ultrasonun birincil amacı gebeliği doğrulamak ve embriyonun - fetüsün rahme yerleşip yerleşmediğini kontrol etmektir. Gebelik haftasını ve doğum tarihini şimdi belirlemek, daha sonraki günlerde olacağından daha kolaydır. Vücut şekli ve atan kalp, gebeliğin sağlam olup olmadığına ve ne kadar ilerlediğine dair ilk göstergeyi verir. Çoğul gebelik de genellikle burada tanımlanabilir.

İlginç bilgi: Gebeliğin ilk haftalarında embriyodan, 10. haftasından sonraysa fetüsten söz edilir.

2. Ultrason muayenesi (19 ila 22. gebelik haftası)

Burada gebe kadınlar temel ultrason ve genişletilmiş temel ultrason arasında seçim yapabilir. Temel ultrasonda çocuğun haftaya uygun gelişimi incelenir - kafa, karın ve alt bacak kemiklerinin boyutu, amniyotik sıvı miktarı ve plasentanın konumu. Herhangi bir anormallik varsa, daha ileri tetkikler gerekli olabilir.
 
Genişletilmiş temel ultrason muayenesinde doktor ayrıca karın duvarı ve omurganın kapalı olup olmadığını, mide ve idrar kesesinin görünüp görünmediğini kontrol eder. Baş, serebral ventriküller ve beyincik ile göğüs ve kalbin boyut oranı daha hassas bir şekilde ölçülür. Tüm jinekologlar, temel ultrason muayenelerini yapmak için kalifiye değildir. Bu durumda nitelikli bir uzmana sevk gerekli olabilir.

3. Ultrason muayenesi (29 ila 32. gebelik haftası)

Burada doğmamış çocuğun gelişiminin nasıl ilerlediği bir kez daha incelenir. Çocuğun ve plasentanın pozisyonu ile amniyotik sıvı miktarı da kontrol edilir. Bu muayeneler ayrıca doğumun planlanması için de önemlidir. Herhangi bir anormallik varsa, doktor başka muayeneler ayarlayabilir.

Önemli bilgi: Herhangi bir risk veya anormallik varsa, başka ultrason muayeneleri gerekebilir. Yüksek riskli gebeliklerde genellikle ek ultrason muayeneleri ve genel olarak daha yakın bakım yapılır.

Doğumdan sonra iki ultrason muayenesi daha vardır. Annenin hemoglobin düzeyini belirlemek ve olası bir "demir eksikliğini" tespit etmek için ilk hafta içinde bir kan testi yapılması önemlidir. Doğumdan altı ila sekiz hafta sonra genel ve jinekolojik bir muayene yapılır. Bu esnada kan basıncı ölçülür ve idrar protein, şeker ve enfeksiyon açısından kontrol edilir. Genç anne ayrıca yeni doğanla ilgili sorular hakkında danışmanlık alır. 
 
Doğum sonrası bakım için ebelik yardımı doğumdan hemen sonra veya hastaneden taburcu olduktan hemen sonra başlar. Bunun masraflarını sağlık sigortası şirketleri karşılar. Ebe daha sonra genellikle anneyi evde ziyaret eder, çocuğu muayene eder ve tartar. Anneye şikayetleri sorar ve tavsiyelerde bulunur ve emzirme, bez değiştirme, uyku ve daha pek çok konuda sorularla destek olur. Doğumdan sonraki 10. güne kadar günde en az bir kez ebe yardımından yararlanabilirsiniz. Ebe daha sonra doğumdan sonra 12 haftaya kadar genç ebeveynleri 16 defaya kadar evde ziyaret eder. Örneğin emzirme ile ilgili sorunlar varsa, sağlık sigortası şirketi daha sonraki ziyaretlerin masraflarını karşılayacaktır. 

Muayeneleri kim gerçekleştirir?

Her hamilelik, haklı olarak "mucize" olarak adlandırılan olağanüstü bir olaydır. Sürekli bir değişim zamanıdır: Doğmamış çocuk gelişir ve büyür, kadının vücudu değişir.

Koruyucu sağlık kontrolleri sırasında anne ve çocuk için sağlık sorunlarına veya risklere zamanında müdahale edilebilmesi için değişiklik ve gelişmeler yakından takip edilir. Muayene sonuçları daha sonra anne kartında yer alır. Anne baba adayı da testlerin ne gösterdiğini ve hamileliğin nasıl gittiğini öğrenebilir. Ayrıca ek muayeneler ve tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilirler. Planlanan önlemlerin masrafları, klasik bakım önlemleri kapsamındadır; sağlık sigortası şirketleri masrafları karşılar.

Doğum öncesi bakım, muayene ve danışmanlık, yüksek riskli gebeliklerin izlenmesi, ultrasonla muayene, enfeksiyon taraması ve doğumdan sonraki muayeneleri içerir.

Gebelik sırasında, kendinizi rahat ve emin ellerde hissettiğiniz bir doktorunuz olması özellikle önemlidir. Doktor talimat vermişse veya gebelik normalse ve herhangi bir endişe yoksa birçok muayeneyi ebeler de yapabilir. Doktorun yürüteceği ultrason muayeneleri ve örneğin bakteri kontrolü için gerekli idrar tahlilleri gibi diğer olası muayeneler hariçtir. Yüksek riskli gebeliklerde tüm tetkikler bir jinekolog tarafından yapılmalıdır.

Ebeler bazen soruları yanıtlamak veya endişeleri gidermek için biraz daha fazla zaman ayırabilirler. Doğum yeri seçiminde yardımcı olabilir ve genel olarak yararlı destek sağlarlar. Ek olarak, daha sonra doğum sonrası bakımla da ilgilenebilecek olan ebeyi erken bir aşamada tanımak iyidir.

Bir ebe bulmak için, Resmi Sağlık Sigortası Merkezi Birliği'nin (GKV-Spitzenverband) ebe arama platformu pratik bir seçenektir. Hizmetleri için resmi sağlık sigortası şirketlerine fatura kesmesine izin verilen tüm ebeler burada listelenmiştir.

Gebelik sırasında COVID-19 hakkında nereden bilgi bulabilirim?

Pek çok anne-baba, korona pandemisinin gebelik ve doğum üzerinde ne gibi etkileri olacağını merak eder. Birçok insan gebe kadınların COVID-19'a karşı aşılanması gerekip gerekmediğini de sorgulamaktadır. Federal Sağlık Eğitimi Merkezi (BZgA), bu ve diğer soruları www.infektionsschutz.de ve www.familienplanung.de web sitelerinde yanıtlamaktadır.

Tüm önemli düzenlemeleri nereden okuyabilirim?

Sağlık sigortası şirketlerinin kapsadığı hizmetler, Federal Ortak Komite (G-BA) tarafından "Gebelik sırasında ve doğumdan sonra tıbbi bakım yönergelerinde" (annelik yönergeleri) belirlenmiştir. Annelik yönergelerini G-BA web sitesinden görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. 

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?