Bakım derecelerine genel bakış

Bakım derecesi ile bakım sigortası, bir kişinin ne kadar bakıma muhtaç olduğunu ayırt eder. Bakıma muhtaçlık ne kadar yüksek olursa, bakım derecesi ve dolayısıyla bakım ve desteği finanse etmek için sübvansiyon da o kadar yüksek olur.

Bir bakışta

 • Bakım sigortası, beş bakım derecesi ile, bir kişinin günlük yaşamla ne kadar bağımsız başa çıkabileceğini ve zihinsel, psikolojik ve fiziksel yeteneklerinin ne kadar ciddi şekilde bozulduğunu ayırt eder. 
 • Bozulma ne kadar yüksek olursa, bakım derecesi ve dolayısıyla bakım sigortasının sağlayacağı hizmetler de o kadar yüksek olur. 
 • Bakım derecesi, bakım değerlendirmesi sırasında belirlenir. 
 • Bakım derecesi, hangi bakım hizmetlerinden yararlanabileceğinizi etkilemez. Yalnızca bakım derecesi 1 olan kişiler tüm bakım hizmetlerinden faydalanamaz. 
 • Bu sınıflandırma bakıma muhtaç çocuklar için de geçerlidir. Ancak bakıma muhtaçlık derecesi biraz farklı belirlenmektedir.
Bir kadın bir yürüteci itiyor

Bakım dereceleri nedir?

Bakım dereceleri, bakım sigortası şirketinin, bir kişinin günlük yaşamla ne ölçüde bağımsız başa çıkabileceğini ve zihinsel, psikolojik ve fiziksel yeteneklerinin ne kadar ciddi şekilde bozulduğunu ayırt etmek için kullandığı sınıflandırmalardır.

Bakım sigortası, bakım dereceleri ile, bir kişinin günlük yaşamla ne kadar bağımsız başa çıkabileceğini ve zihinsel, psikolojik ve fiziksel yeteneklerinin ne kadar ciddi şekilde bozulduğunu ayırt eder.

Beş bakım derecesi vardır. Bakım dereceleri için şunlar geçerlidir: Bakıma muhtaçlık ne kadar fazlaysa, bakım derecesi de o kadar yüksektir. Daha yüksek derecede bir bakıma, bakım sigortasından daha yüksek hizmetler eşlik eder - bakıma muhtaç kişiler bakım için daha fazla nakit veya ayni yardım alır.

Bununla birlikte, bakım derecesinin talep edebileceğiniz hizmetlerin türü üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Evde bakım veya tam yatılı bakım tesisinde bakım arasında seçim yapabilirsiniz. Yalnızca bakım derecesi 1 olan kişiler daha az bakım hizmeti hakkına sahiptir.

Bakım derecelerinde yapılan bu ayrım, bebeklerin ve çocukların bakıma muhtaçlığı için de geçerlidir. Ancak bakıma muhtaçlık derecesi onlar için biraz farklı belirlenmekte ve hesaplanmaktadır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi Bakım Değerlendirmesi makalesinde bulabilirsiniz.

Bakım sigortası, bakım yardımı başvurunuzu onaylarsa, size hangi bakım derecesini alacağınızı da bir mektupta bildirir.

Hangi bakım derecesi hangi hizmetleri alır?

Bakıma muhtaç bir kişinin aldığı bakım derecesi, sağlık nedenleriyle artık günlük yaşamla bağımsız olarak baş edememe ve bakım desteğine bağımlı olma derecesine bağlıdır. Başka bir deyişle, ne kadar bakıma muhtaç olduğuna bağlıdır.

Beş bakım derecesi vardır. Bakıma muhtaçlık ne kadar yüksekse, bakım derecesi de o kadar yüksektir. Bakım derecesi 1, en düşük bakıma muhtaçlığa, bakım derecesi 5 ise en yüksek bakıma muhtaçlığa karşılık gelir. 

 • Bakım derecesi 1: bağımsızlık veya becerilerde hafif bozulma 
 • Bakım derecesi 2: bağımsızlık veya becerilerde önemli ölçüde bozulma 
 • Bakım derecesi 3: bağımsızlık veya becerilerde ciddi bozulma 
 • Bakım derecesi 4: bağımsızlık veya becerilerde çok ciddi bozulma 
 • Bakım derecesi 5: hastalık bakımı için özel gereksinimleri olacak kadar bağımsızlık veya becerilerde çok ciddi bozulma 

Bu nedenle, bir hastalığı veya engelliliği bir bakım derecesine tahsis etmek mümkün değildir. Tamamen aynı hastalığa sahip kişilerin bakım dereceleri farklı olabilir: Değerlendirme için belirleyici faktör, bir hastalığın kişiyi günlük gereksinimlerle başa çıkmada spesifik olarak ne kadar etkilediğidir.

Yardımcı araçların ne ölçüde kullanılabileceği de belirleyicidir. Örneğin bir yürüme yardımcısıyla veya engelsiz tadilat sayesinde, bakıma muhtaç bir kişi kişisel yardıma muhtaç değilse ve bu nedenle bağımsızsa, bu bakım derecesini etkileyebilir. 

Bakım derecesi nasıl belirlenir? 

Bakım derecesi, bakım değerlendirmesi sırasında belirlenir. Bu amaçla Medizinischer Dienst'in (MD) bir uzmanı bakıma muhtaç kişinin evine gelir. Bu ev ziyareti sırasında, hayatın hangi alanlarında telafisi mümkün olmayan veya bağımsız olarak yönetilemeyen fiziksel, zihinsel veya psikolojik bozukluklar veya sağlıkla ilgili stresler olduğu ve bunların ne kadar şiddetli olduğu tespit edilir. 

Önemli bilgi: Bakım derecesinin değerlendirilmesi ve hesaplanması oldukça karmaşıktır. Bu nedenle, bakım değerlendirmesi için hazırlanmanız ve bakımın derecesini belirlemek için hangi kriterlerin belirleyici olup hangilerinin olmadığını öğrenmeniz tavsiye edilir. Değerlendirmeden önce bir bakım danışmanının yardımıyla anketi gözden geçirmek de yardımcı olabilir.  

İçerik, süreç ve bakım derecesinin nasıl hesaplandığı ile ilgili bilgiler, bakım değerlendirmeleri ile ilgili makalede bulunabilir.

Medizinischer Dienst Bund (Federal Sağlık Servisi), bakım değerlendirmesine hazırlık hakkında ondan fazla dilde daha ayrıntılı bilgi sunmaktadır.  

"Özel ihtiyaç grubu" ne anlama gelir? 

Ciddi fiziksel engelleri olan ve son derece yüksek yardıma ihtiyaç duyan kişiler, bakım değerlendirmesindeki gereklilikleri resmi olarak karşılamasalar bile, belirli koşullar altında bakım derecesi 5'e atanabilir.

Bakıma muhtaç kişinin artık yürüyemeyecek, ayakta duramayacak, kavrayamayacak hale gelmesi ve bunların yardımcı ekipmanlarla telafi edilememesi, fakat kişinin fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olması durumudur. Tüm uzuvların tamamen felç olması, koma ve sertlik veya titreme gibi ellerin ve ayakların motor becerilerini ciddi şekilde sınırlayan hareket bozuklukları örnek olarak verilebilir. 

Bakıma muhtaçlık kavramı nedir?

Günlük yaşamda yardıma muhtaç olan herkes bakım hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip değildir. "Bakıma muhtaçlık kavramı" burada önemlidir, çünkü insanların hukuken ne zaman bakıma muhtaç kabul edildiğini ve bu nedenle bakım sigortasından yararlanma hakkına sahip olduklarını açıklamaktadır.

Bakım sigortası açısından uzun süreli bakıma muhtaçlık şu anlama gelir:

 • Bir kişi, günlük yaşamda başkalarının bakım desteğine ve yardımına bağımlıdır, çünkü yaşamın altı temel alanında sağlık nedenleriyle bağımsızlıkları veya belirli yetenekleri bozulmuştur.  
 • Fiziksel, zihinsel ve psikolojik bozukluklar eşit ve kapsamlı bir şekilde dikkate alınır. 
 • Sağlık sorunlarının muhtemelen en az altı ay sürmesi ve belirli bir şiddette mevcut olması gerekir. 

Odak noktasındaki sorular: Bakıma muhtaç kişi ne kadar bağımsız yaşayabilmektedir? Elinde hangi kaynaklar var? Ne için desteğe ihtiyacı var?  

2017'deki bakım sigortası reformundan önce, bakıma muhtaç kişinin yardıma ihtiyacına odaklanılıyordu. Ağırlıklı olarak fiziksel kısıtlılık durumlarına odaklıydı. Ruhsal veya psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşamda kısıtlanan ancak fiziksel olarak formda olan kişiler herhangi bir bakım hizmeti alamıyorlardı. Bakım yardımı alma hakkı, ancak bu sakatlıklar kanunda öngörülen fiziksel aktiviteleri etkilediğinde tanınırdı.  

Bakıma muhtaçlık 0 ila 3 bakım derecelerinde ölçülüyordu. Bakıma muhtaçlık tanımındaki değişiklikle birlikte sınıflandırma bakım derecelerinin 1'den 5'e kadar olacağı şekilde değişti. 

Bakım ödeneğinden kimler yararlanabilir?

Aşağıdaki videoda, bakıma muhtaçlık durumunun ne zaman mevcut olduğu ve dolayısıyla ne zaman bakım sigortasından yararlanma hakkının doğduğu açıklanmaktadır.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Hangi hizmetler 2 ile 5 arasındaki bakım dereceleri ile ilişkilidir?

Bakım derecesi 2 veya üzeri, fiziksel, zihinsel veya psikolojik bozuklukların veya sağlıkla ilgili streslerin, bakıma muhtaç kişiler üçüncü şahısların düzenli desteğine bağımlı olacağı kadar şiddetli olduğu anlamına gelir.

Bakımı üstlenen yakınlar, bakım hizmetleri, tam yatılı bakım tesisi

Bu nedenle bakım derecesi 2 ila 5 olan kişiler genel olarak tüm bakım sigortası hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Ancak aşağıdakiler arasından seçim yapmaları gerekir: 

 • Bir tesiste tam yatılı bakıma yönelik hizmetlerden yararlanmak istenip istenmediği 
 • Evde bakım hizmetlerinden faydalanmak istenip istenmediği 
 • Evde yakınlar veya bir bakım servisi tarafından bakılmak istenip istenmediği 

Bütçe miktarında bir fark vardır: Bakım derecesi ne kadar yüksek olursa, temel bakım ve destek ihtiyacını karşılamak için kalıcı hizmetlere o kadar fazla para veya bütçe ayrılır. Aşağıdakiler bunlar arasında sayılabilir: 

 • Akrabalar ve gönüllü bakıcılar tarafından sağlanan bakım için bakım ödeneği 
 • Profesyonel bakım personeli tarafından sağlanan bakım için ayni bakım yardımları 
 • Kısmi yatılı bakım tesisinde geçici konaklama için gündüz ve gece bakımı 
 • Bakımevinde tam yatılı bakım 

Diğer tüm yardımlar için bakım derecesinden bağımsız olarak azami bir miktar belirlenir. Bunlara örnek: 

 • Kısa süreli bakım: Bakımevinde kısa süreli bakım 
 • Geçici bakım: geçici bakım, örneğin bakıcının gelemeyeceği durumlarda bir bakım servisi tarafından sağlanan bakım 
 • Destek ödeneği: Günlük yaşamda bakım ve destek hizmetlerinden yararlanmak ve aynı zamanda belirli hizmetleri yükseltmek veya tamamlamak için kullanılabilecek bütçe 
 • Yaşam ortamını iyileştirmeye yönelik önlemler: bakıma muhtaç kişinin dairesini veya evini engelsiz hale getirmek için mali hibeler 

Hangi hizmetler bakım derecesi 1 ile ilişkilidir?

Bakım derecesi 1, bakıma çok az muhtaçlık olduğunu ve kişinin hala günlük hayatını büyük ölçüde bağımsız olarak idare edebildiğini gösterir.

Bu nedenle, daha az bakım hizmeti alma hakkı vardır. Bunlar, yaşamın ilgili alanlarında bağımsızlığın korunmasına veya yeniden kazanılmasına ve bakıma muhtaçlığın artmasını engellemeye yardımcı olmalıdır.

Bakım derecesi 1 ile şu hizmetler mümkündür:

 • Destek ödeneği: Günlük yaşamda bakım ve destek hizmetlerinden yararlanmak ve aynı zamanda belirli hizmetleri tamamlamak için kullanılabilecek bütçe  
 • Bakım danışmanlığı: bireysel tavsiye ve yardım, örneğin sosyal yardımların ve diğer yardım hizmetlerinin seçiminde 
 • Evde danışmanlık ziyaretleri: Bakım profesyonellerinden düzenli yardım, pratik destek ve rehberlik ve bakım durumunun nasıl iyileştirileceğine dair tavsiye 
 • Bakım amaçlı paylaşılan bir evde yaşayanlar için bakım amaçlı paylaşılan ev ek ücreti 
 • Yardımcı bakım araçlarının temini: bakımı kolaylaştıran veya daha bağımsız bir yaşam tarzı sağlayan sarf malzemeleri, teknik mobilyalar veya cihazlar 
 • Dijital bakım uygulamalarının (DiPA) yanı sıra günlük bakımı destekleyen uygulamaların veya web uygulamalarının kullanımında ek destek 
 • Yaşam ortamını iyileştirmeye yönelik önlemler: bakıma muhtaç kişinin dairesini veya evini engelsiz hale getirmek için mali hibeler 
 • Bakım izni, aile bakıcısı izni ve kısa süreli işten ayrılma için sağlık sigortası sübvansiyonları veya kaybedilen maaş için tazminat gibi ek yardımlar 
 • Yakınlar ve gönüllü bakıcılar için bakıcılık kursları 
 • Tam yatılı bakım için sübvansiyon: Bakım derecesi 1 için bakım sigortası aylık 125 avro yardım öder. 
 • Yatılı bakım tesislerinde ek bakım ve aktiviteler: Sakinlerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını ve becerilerini ve sosyal yaşamlarını destekleyen hizmetler 

Bakım derecesi ne kadar süreyle geçerlidir?

Uzun süreli bakıma muhtaçlık değişmez bir durum değildir. Daha kötüye gidebilir ama aynı zamanda iyileşebilir veya sona erebilir.

Bu nedenle bakım sigortasının bakım derecesini artırması – ama aynı zamanda azaltması veya tamamen reddetmesi de mümkündür. Bununla ilgili düzenlemeler sadece yasal bakım sigortası olanlar için geçerlidir. Özel sigortalılara ilişkin düzenlemeler sözleşme belgelerinde yer almaktadır. Özel bakım sigortası şirketleri için Compass bakım danışma servisi de bu konuda danışmanlık vermektedir.

Yükseltme veya düşürme için yeniden değerlendirme yapılmalıdır. Bu, çeşitli nedenlerle olabilir: 

 • Bağımsızlık ve beceriler gelişir. Yasal sağlık sigortası olanlar bunu bakım sigortasına bildirmekle yükümlüdür. Bakım sigortası başka kaynaklardan gelen somut bildirimlere de tepki verir, örneğin bir rehabilitasyon önleminin alındığını öğrenirse.  
 • Bakım değerlendirmesi sırasında uzmanlar ayrıca bakıma muhtaçlığın nasıl gelişebileceğini de değerlendirir. Bakıma muhtaçlığın kısmen veya tamamen sona erme olasılığı varsa, bakım sigortasının uzmanları yeniden değerlendirme için bir tarih önerir.  
 • Başlangıçtan itibaren, bakım yardımları yalnızca sınırlı bir süre için verilmiştir. Bu durumlarda bakım sigortası, süre dolmadan önce otomatik olarak yeni bir değerlendirme başlatır. 
 • Bakıma muhtaç kişi bir yükseltme başvurusunda bulunmuştur. 

İlginç bilgi: Bakıma muhtaçlığın azalması olası değilse, Medizinischer Dienst tekrar değerlendirme önermeyebilir.

Bakım derecesi hangi durumlarda yükseltilir? 

Sağlık durumunun kötüleştiğini ve daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu tespit eden herkes, bakım sigortası veya özel bakım sigortası şirketinden yükseltme talebinde bulunabilir. 

İlk değerlendirmede olduğu gibi, bakım sigortası şirketi Medizinischer Dienst'i uzun süreli bakım değerlendirmesinde bakıma muhtaçlığın ciddiyetini belirlemekle görevlendirecek ve sonucu size karar yoluyla bildirecektir. 

Rapordaki bulgulara ve bakım sigortasının kararına katılmayan herkes, bakım sigortasının kararına itiraz edebilir. 

Bir bakım derecesi hangi durumlarda düşürülür? 

Bakım sigortası daha sonraki bir tarihte daha düşük bir bakım derecesi veya hiç bakım derecesi olmadığını belirleyebilir. Ancak, bu yalnızca koşullar önemli ölçüde değiştiyse mümkündür. Örneğin, bakıma muhtaç kişinin bir kaza sonucu kollarını kullanamaz hale gelmesi ancak bu yeteneğini tekrar kazanması.  

Daha önce olduğundan daha düşük bir bakım derecesiyle sonuçlanan bir tekrar değerlendirme raporu, bakım derecesinin düşürülmesi için tek başına yeterli değildir. Bakım sigortası aşağıdaki prosedüre uymalıdır: 

 • Bakım sigortası, bir önceki değerlendirme raporundan bu yana meydana gelen önemli değişiklikleri listelemelidir.  
 • Bakım sigortası, bakıma muhtaç kişiye planlı derece düşürme hakkında yorum yapma fırsatı vermelidir. Buna duruşma denir. 
 • Bakıma muhtaç kişi aynı fikirde değilse bunu duruşmada net bir şekilde açıklayabilir.  
 • Bakım sigortası, bakım derecesini düşürmeye veya iptal etmeye devam etmek isterse, bir iptal bildirimi gönderir.  
 • İptal bildirimine itiraz edebilirsiniz. Duruşma prosedürü sırasında kişi kendini ifade etmemiş olsa bile. 

Bakım reformunun bir parçası olarak 2017'de bakım bir derecesinden başka bir bakım derecesine nakledilen kişiler devam etme hakkına sahiptir. Bu kişilerin bakım dereceleri yükseltilebilir ancak daha düşük bir bakım derecesine indirilemezler. Bir istisna vardır: değerlendirme artık bakıma ihtiyaç olduğunu belirlemezse, bakım derecesi iptal edilebilir.

Tüketici danışma merkezleri, bakım derecesinin artırılabileceği veya azaltılabileceği koşullar, duruşma prosedürü ve mevcut durumun korunması hakkında ayrıntılı bilgi sunar. 

Bundesministerium der Justiz. Sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung. Stand: 16.09.2022.

Medizinischer Dienst Bund KöR. Die Selbstständigkeit als Maß der Pflegebedürftigkeit. Aufgerufen am 05.10.2022. 

Medizinischer Dienst Bund KöR, GKV-Spitzenverband. Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches. 3. aktualisierte Auflage. Mai 2021. 

Udsching P, Schütze B. SGB XI Soziale Pflegeversicherung. Kommentar. 5. Auflage. C.H. Beck Verlag: München 2018. 

Verbraucherzentralen. Was Pflegegrade bedeuten und wie die Einstufung funktioniert. Aufgerufen am 05.10.2022. 

Verbraucherzentralen. Wann kann die Pflegekasse den Pflegegrad reduzieren? Aufgerufen am 05.10.2022.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. (Rheinland-Pfalz Tüketici Danışma Merkezi) (VZ RLP) tarafından kontrol edilmiştir

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?