Bakteriyel boğaz iltihabı (farenjit)

Streptokoklar çoğu zaman boğazda bakteriyel enfeksiyona neden olur. Bu tür streptokok farenjitini, viral iltihaplanmadan ayırt etmek çok zordur. Teşhis ancak bir boğaz sürüntüsü ile konulabilir ve patojenlerle etkin bir şekilde mücadele edilebilir.

Bir bakışta

 • Bir boğaz iltihabı streptokok cinsinden bakteriler tarafından tetiklenirse, streptokok farenjitinden söz edilir.
 • Hastalık en çok 5 ile 15 yaş arasında görülür. Erişkinlerde nadirdir.
 • Tipik semptomlar boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve ateştir.
 • Streptokok farenjitini güvenilir bir şekilde teşhis etmek için doktorlar genellikle bir boğaz sürüntüsü alır.
 • Doğrulanmış bir enfeksiyon, streptokoklara karşı etkili bir antibiyotik ile tedavi edilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Muayene odası: Doktor bir kızın açık ağzına bakıyor.

Streptokok farenjiti nedir?

Streptokok farenjiti, genellikle boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve ateş olarak kendini gösteren bakteriyel bir boğaz iltihabıdır. Hastalık, streptokok grubundan patojenler - en yaygın olarak streptococcus pyogenes bakterileri - tarafından tetiklenir.

Bu bakteriyel farenjit formu, yetişkinlerde çocuk ve ergenlere göre çok daha az sıklıkla görülür. Esas olarak kış ve ilkbaharda ortaya çıkar.

Boğaz enfeksiyonu bulaşıcıdır. Hasta olan insanlar, başkalarını korumak için insanlarla yakın temastan kaçınmalıdır.

Streptokok farenjit nasıl anlaşılır?

Streptokok farenjitinin yaygın semptomları şunlardır:

 • Boğaz ağrısı
 • Yutma güçlüğü
 • Ateş
 • Şişmiş lenf düğümleri
Streptokok farenjitinin yaygın semptomları şunlardır: Boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ateş, şişmiş lenf düğümleri

Özellikle çocuklarda baş ağrısı ve karın ağrısının yanı sıra bulantı ve kusma da görülebilir.

Tipik olarak, şikayetler aniden ortaya çıkar. Şiddetleri değişebilir ve tek tek de ortaya çıkabilirler.

Önemli bilgi: Benzer şikayetler, virüslerin neden olduğu boğaz iltihabında da ortaya çıkmaktadır. Burun akıntısı, öksürük, ishal veya konjonktivit gibi semptomlar aynı zamanda viral enfeksiyonun da belirtileridir.

Streptokok farenjiti nasıl oluşur?

Streptokok farenjitine, A streptokok grubundan bir bakteri olan patojen streptococcus pyogenes neden olur. Bu bakteriler insandan insana bulaşır.

Bulaşma genellikle, örneğin hapşırırken ve öksürürken (damlacık enfeksiyonu) veya tokalaşırken (temas enfeksiyonu) hasta veya enfekte insanlarla yakın doğrudan temas yoluyla gerçekleşir.

Birçok insan, kirli kapı kollarına veya oyuncaklara dokunmak gibi dolaylı temas yoluyla da enfekte olur. Bu durum temas yoluyla enfeksiyon olarak da adlandırılır.

Streptokok A nadiren yiyecek veya su yoluyla bulaşır.

İlginç bilgi: Streptococcus pyogenes bakterileri ayrıca bademcik iltihabı, kızıl hastalığı veya saçkıran gibi başka hastalıklara da neden olabilir.

Streptokok farenjitinin görülme sıklığı nedir?

Genel olarak, kışın ve ilkbaharda daha fazla insan streptokok farenjitine yakalanır.

En sık 5 - 15 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde görülür. Çocuk ve ergenlerde görülen boğaz ağrısının yüzde 30’unun nedeni streptokok farenjitidir. Yetişkinlerde bu oran sadece yüzde 10'dur.

Streptokok farenjiti en sık 5 ila 15 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerde görülür.

3 yaşın altındaki küçük çocuklarda streptokokların neden olduğu bakteriyel boğaz enfeksiyonu çok nadirdir.

Streptokok farenjiti nasıl seyreder?

Streptokoklara bağlı bakteriyel boğaz enfeksiyonu genellikle kendi kendine iyileşir ve çoğu semptom bir hafta sonra kaybolur.

Bununla birlikte, müteakip hastalıklar veya komplikasyonlar nadiren ortaya çıkabilir. Örnekler:

Antibiyotiklerle tedavi, hastalığın seyrini biraz kısaltabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir. Antibiyotiklerle tedaviden sonra, en az 24 saat boyunca hiçbir belirti göstermezseniz artık bulaştırıcı olmadığınız anlamına gelir.

Streptokok farenjiti nasıl önlenebilir?

Streptokoklar tarafından tetiklenen boğaz enfeksiyonunun aşısı yoktur. Önleyici antibiyotik alımı temel olarak mantıklı değildir.

Bununla birlikte, romatizmal ateş gibi müteakip bir streptokok hastalığı geçirmiş olan herkes, bir doktora danıştıktan sonra yeniden enfeksiyonu önlemek için önleyici antibiyotik alabilir.

Enfeksiyonu önlemek için herkesin alabileceği birkaç basit önlem vardır, örneğin:

 • Akut enfeksiyonu olan insanlarla temastan kaçınmak
 • Elleri sık sık ve dikkatli bir şekilde sabunla yıkamak
 • Oyuncaklar veya kapı kolları gibi nesneleri düzenli olarak dezenfekte etmek

Streptokok farenjiti nasıl teşhis edilir?

Doktorlar genellikle streptokokların neden olduğu bakteriyel boğaz enfeksiyonunu sadece semptomlara dayanarak teşhis edemez.

Bu nedenle boğaz sürüntüsü de alırlar. Bu, ya hızlı bir streptokok testi kullanılarak yerinde incelenir ya da inceleme için bir laboratuvara gönderilir. Hızlı test negatif sonuç verirse, daha sonra laboratuvarda boğaz sürüntüsü tahlili yaptırmak faydalı olabilir. Hızlı test pozitifse, bu streptokok enfeksiyonunun kanıtı ve bir antibiyotik yazmak için yeterli bir gerekçedir.

Önemli bilgi: Bakterilerin tespiti, streptokok farenjitinin doğru tedavisi için önemlidir. Antibiyotikler virüs kaynaklı farenjit için etkisizdir.

Streptokok farenjiti nasıl tedavi edilir?

Boğaz ağrısı bakterilerden kaynaklansa bile, bu otomatik olarak antibiyotik yazmak için bir neden değildir.

Akut boğaz ağrısına streptokokların neden olduğu açıksa, doktor uygun bir antibiyotik yazabilir.

Streptokoklara karşı genellikle tablet formunda penisilin veya amoksisilin kullanılır. Tabletler 10 gün boyunca günde iki veya üç kez alınır. Penisilin alerjisi olan insanlar için başka antibiyotikler de mevcuttur.

Genel olarak, semptomlar antibiyotik tedavisinin en geç üçüncü gününden itibaren kaybolur. Bununla birlikte, tabletleri doktorun yazdığı süre boyunca almanız önemlidir. Aksi takdirde enfeksiyon tamamen iyileşmeyebilir ve tekrar alevlenebilir.

Önemli bilgi: Bazı bakteriler daha önce oldukça etkili olan antibiyotiklere karşı zamanla duyarsız (dirençli) hale gelebilmektedir. Bilinçli kullanmak, bu ilaçların etkinliğini mümkün olduğunca uzun süre korumaya yardımcı olur.

Şiddetli ağrı veya ateş durumunda, parasetamol veya ibuprofen gibi ağrı kesiciler ve ateş düşürücü ilaçlar da alabilirsiniz.

Bazı insanlar sürekli tekrarlayan şekilde streptokok farenjitine yakalanırlar. Bu durumda ek olarak bademcikler de iltihaplanabilir (tonsilit). Bu sık sık oluyorsa veya şiddetli şikayetleriniz varsa bademciklerin cerrahi olarak alınması bazen bir seçenektir.

Diğer önemli önlemler

Streptokok enfeksiyonu olan insanların okul gibi kamu kuruluşlarına gitmesine izin verilmez. Bu, antibiyotik tedavisi başlayana ve en az 24 saat boyunca hiçbir semptom görülmeyinceye kadar geçerlidir. Bundan sonra, streptokok enfeksiyonu olan insanlar artık bulaşıcı olarak kabul edilmez.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?