Kendi kendine organize edilen bakım için bakım parası

Bakım parası, bakım sigortasının evde bakım için sağladığı bir hizmettir. Bu aylık ödenekle bakıma muhtaç kişiler bakım, destek ve ev işleri için gerekli desteği kendi kendine organize edebilir.

Bir bakışta

 • Bakım parası, bakım sigortasının evde bakım için sağladığı bir hizmettir.
 • Bakım parasının miktarı bakım derecesine bağlıdır.
 • Ayni bakım yardımları, ikame bakım veya yatılı bakım talep edildiğinde, bakım ödeneği orantılı olarak azaltılır veya askıya alınır.
 • Danışmanlık ziyaretleri, evde bakımı teşvik etmeye ve sağlamaya yardımcı olur.
Hesap makinesi kullanan bir kadın

Bakım parası nedir?

Bakım parası, evde ve öncelikle akrabaları veya arkadaş ve komşu çevresinden gönüllü kişiler tarafından bakılan bakıma muhtaç kişilere verilir. Bakım sigortasından alınan bu bakım yardımı, aylık bir ödenektir ve bakıma muhtaç kişinin bakım, destek ve ev işleri için gerekli desteği kendisinin belirlemesi ve bağımsız bir şekilde organize etmesini amaçlar.

Özel bakım sigortası olan kişiler için yasal bakım sigortasındaki koşullar geçerlidir. Yardım alıyorlarsa, bakım parası buna göre azaltılır.

Evde bakım için gerekli bakım ve destek ihtiyaçlarının karşılanması için iki bakım yardımı sağlanır: Bakım parası ve ayni bakım yardımı. İkincisi, ayni yardım ilkesine göre faturalandırılan profesyonel bir bakım hizmeti desteğini içerir. Bakım hizmeti, sigortalı masrafları önceden ödemek zorunda kalmadan doğrudan bakım sigortasına faturalandırılır.

Bakıma muhtaç kişiler, iki hizmetten birini veya her ikisinin bir kombinasyonunu seçebilir. Bu durumda her iki ödeneği orantılı olarak alırlar: Örneğin ayni bakım yardımları için bütçenin yüzde 40'ını talep ederlerse, kişisel bakım derecesine göre hakkı olan bakım parasının yüzde 60'ını alırlar. Ancak aynı anda hem bakım parası hem de tam yatılı bakım için yardım alınamaz.

Bakım ihtiyacı artık gönüllü bakıcılar tarafından karşılanamıyorsa, örneğin profesyonel bakıcılardan giderek daha fazla destek satın alınması gerekiyorsa veya bakıcı kalıcı olarak hastaysa veya iş yükü fazla geliyorsa, ayni veya birleşik bakım yardımlarına geçmeyi düşünmeye başlamak gerekir. Bu her zaman mümkündür.

Bakım danışmanları en uygun seçimi yapmanıza yardımcı olabilir.

Bakım parası gelir olarak kabul edilmez, yani bakıma muhtaç kişi bunun üzerinden vergi ödemek zorunda değildir. Bu, bakım parasını bir istihdam ilişkisinin parçası olarak değil, takdir olarak alan bakıcılar için de geçerlidir. Ayrıca bakım parası, konut yardımı veya işsizlik parası II gibi diğer devlet yardımlarına ek olarak ödenir.

Ne kadar bakım parası alabilirim?

Bakım parası, ay başında bakıma muhtaç kişinin hesabına aktarılan aylık bir ödenektir.

Bakım parası, ay başında bakıma muhtaç kişinin hesabına yatırılan aylık sabit bir ödenektir.

Bakıma muhtaçlığın şiddeti, bakım parasının miktarı için belirleyicidir. Bakım derecesi ne kadar yüksekse, aylık ödenek de o kadar yüksek olur: 

 • Bakım derecesi 2: 316 avro 
 • Bakım derecesi 3: 545 avro  
 • Bakım derecesi 4: 728 avro 
 • Bakım derecesi 5: 901 avro  

Bakım parasına (veya ayni bakım yardımına veya her ikisinin birleşimine) ek olarak evde bakım için geçici bakım, kısa süreli bakım veya gündüz ve gece bakımı gibi başka yardımlar ve ayrıca destek ödeneği de vardır. Bu yardımlardan bazıları bakım ödeneği miktarını etkiler.

Bakıma muhtaç kişi diğer tüm masrafları kendisi karşılamak zorundadır. Geliri bunun için yeterli değilse, belirli durumlarda ayrıca bakım yardımına başvurabilir. 

Nasıl bakım parası alırım?

Bakım parası alma hakkı, yalnızca bakıma muhtaç kişinin aşağıdaki gereklilikleri karşılaması halinde vardır:

 • 2 ile 5 arasındaki bakım derecelerinden birinde bakıma muhtaçlık 
 • Bakımın evde yapılması.  
 • Bakımın, bakıma muhtaç kişi veya yakınları tarafından organize edilmesi. 

Bakım parası, bakıma muhtaç kişinin bakım sigortasından veya özel bakım sigortasından talep edilmelidir. Bu yazılı olarak veya telefonla yapılabilir. Bir bakım derecesi için başvururken bakım sigortası, bakımın nasıl sağlanacağını da sorar. İstenen hizmetlerin işaretleneceği ve bakıcı bilgilerinin girileceği bir form gönderilir. Değerlendirme için de bu form istenmektedir.

Bakım parası, ayni bakım yardımı veya birleşik yardımlar arasında geçiş yapmak her zaman ve herhangi bir geçiş süresi olmaksızın mümkündür. Bu hizmetler arasında geçiş için genellikle yeni bir bakım değerlendirmesi yapılmaz. 

Hangi masraflar bakım parasından ödenmelidir?

Bakım parası, bakım, destek ve ev temizliği için destek sağlamaya yöneliktir. Bakım parasının nasıl ve ne amaçla kullanılacağına dair başka bir düzenleme yoktur. Örneğin makbuz şeklinde kanıt sağlama zorunluluğu da yoktur.

Bakım parası bakıma muhtaç kişiye aittir. Nasıl kullanılacağına kendisi karar verebilir. Genellikle aile üyelerine ve diğer bakıcılara maddi destek sağlamak için kullanılır. Ancak bakıma muhtaç kişinin bakım parasını bu amaçla kullanması, bir bakım veya ev yardımcısı tutması veya başka amaçlar için kullanıp kullanmaması kendisine bağlıdır veya kendisiyle kararlaştırılmalıdır.

Bakım parası ile bakımın yeterince sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için düzenli olarak zorunlu danışmanlık ziyaretleri yapılır. 

Bakım parası: Zorunlu danışmanlık ziyaretleri neden var?

Bakıma muhtaç kişiler bakım parasından yararlanırsa, profesyonel bakıcılar düzenli olarak evlerine "bakım danışmanlığı" için gelirler. Bu zorunlu danışmanlık ziyaretleri, bakıma muhtaç kişinin yeterince bakılmasını ve gerekirse erken bir aşamada yardım almasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Zorunlu danışmanlık ziyaretleri, bakıma muhtaç kişinin yeterince bakılmasını ve gerekirse erken bir aşamada yardım almasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Danışmanlık ziyaretlerinin amacı evde bakımı desteklemeye devam etmektir. Bu ziyaretler şunları içerir: 

 • Bakım durumunun değerlendirilmesi. Konular, bakıma muhtaç kişinin bakımı, bakım verenin üzerindeki ağır yükler ve sorunlara ortak çözüm arayışlarıdır. Bu değerlendirme kapsamında belirli vücut bölgelerinin değerlendirilmesi, yalnızca bakıma muhtaç kişinin onayı ile gerçekleştirilir. 
 • Yardım ve pratik bakım desteği, örneğin bir kişiye yataktan sandalyeye nasıl yardım edileceğine ilişkin talimatlar veya kişisel hijyen, yeme-içme ve idrar kaçırma gibi bakım konularında pratik ipuçları 
 • Bakıma muhtaç kişiler ve yakınları için bilgi, danışma ve destek hizmetlerine ilişkin bilgiler. Bu, örneğin bakım kursları hakkında bilgileri içerir: Bu kursların sayısı oldukça fazladır ve talimat ve bilgilerden eğitim kurslarına ve gayri resmi fikir alışverişlerine kadar uzanır. Konular, örneğin hastalığa özel bakım (demans, inme için bakım), bakıcılar için fiziksel ve psikolojik yardım ve bakım yasası gibi yasal konular olabilir. Bazı bakım kursları evde ve ayrıca çevrimiçi eğitim olarak yapılabilir. 
 • Diğer destek olanakları hakkında bilgi: Örneğin, gönüllü yardım hizmetleri, ağlar ve kendi kendine yardım derneklerinden gelen destekler ve bakım sigortasından, diğer sosyal yardım kuruluşlarından gelen diğer hizmetler ve ayrıca federal eyaletlerin ve belediyelerin hizmetleri ve finansman fırsatları hakkında bilgi 
 • Diğer danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi: örneğin, yaşam alanının engelsiz olacak şekilde nasıl yeniden tasarlanabileceği 

Kaç tane danışmanlık ziyareti gereklidir? 

Bakım parası alınması durumunda, bakımla ilgili danışmanlık alınması da zorunludur. Kullanılmadığı takdirde bakım parası azaltılabilir ve bu durum tekrarlanırsa iptal edilebilir.

Bakım derecesi ne kadar yüksek olursa, bir bakım servisi bakım danışmanlığı vermek için eve o kadar sık gelir: 

 • Bakım dereceleri 2 ve 3: altı ayda bir 
 • Bakım dereceleri 4 ve 5: üç ayda bir 

Bakım derecesi 1 olan bakıma muhtaç kişiler ve ayni bakım yardımı alan bakıma muhtaç kişiler için bakım danışmanlığı zorunlu değildir. Ancak, her altı ayda bir evde bir danışmanlık ziyareti alma hakkınız vardır.

İlginç bilgi: Bakıma muhtaç kişinin talebi üzerine, artık her ikinci danışmanlık video konferans yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu düzenlemenin geçerlilik süresi 30 Haziran 2024 tarihine kadar sınırlandırılmıştır. 

Bakım parasından hangi durumlarda kesinti yapılır?

Evde bakım için başka bakım sigortası hizmetleri de bulunur. Bunların bazıları bakım parasını etkileyebilir: Bu durumda miktar belirli bir süre için azaltılır veya hak askıya alınır.

Bu hizmetler için bakım parasından kesinti yapılabilir: 

 • Birleşik yardımlar: Aynı zamanda ayni bakım yardımlarından da faydalanılıyorsa, bakıma muhtaç kişiler orantılı bir bakım parası alırlar. 
 • Kısa süreli bakım: Kısa süreli bakım süresi boyunca, her takvim yılında en fazla sekiz hafta olmak üzere, bakım parasının yarısı ödenmeye devam eder.  
 • Geçici bakım: Her takvim yılında altı haftaya kadar bakım parasının yarısı ödenmeye devam eder.  
 • Engelli kişiler için tam yatılı bir bakımevinde barınma durumunda, bakımın bir kısmı evde de yapılıyorsa, belirli miktarda bakım parası almak mümkündür. 

İlginç bilgi: Saatlik olarak ve günde 8 saatten daha az süreli bakım hizmeti alıyorsanız, bakım parasından kesinti yapılmaz.

Bu hizmetlerin bakım parasının miktarı üzerinde hiçbir etkisi yoktur: 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung'dan (EUTB) (Tamamlayıcı Bağımsız Katılım Danışma Servisi) engelli kişiler için tam yatılı tesislerde bakım parası ve diğer hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.  

Atıl hak talebi

Bakım parası alma hakkı, örneğin bir hastanede veya rehabilitasyon merkezinde yatarak tedavi veya sağlık sigortası tarafından karşılanan evde bakım gibi bazı sağlık sigortası yardımlarının talep edilmesi durumunda askıya alınır. Ancak ilk dört hafta bakım parası ödenmeye devam edilir.

Bakım parası hakkının hangi durumlarda askıya alındığı hakkında ayrıntılı bilgiyi sağlık ve bakım sigortanızdan alabilirsiniz. 

 

Verbraucherzentrale Hessen e.V. (VZH) (Hessen Tüketici Danışma Merkezi) tarafından kontrol edilmiştir

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?